คอร์ดเพลง ก่อนลา
วสันต์17คอร์ดเพลง ก่อนลา
วสันต์17
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง ก่อนลา

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง ก่อนลา - วสันต์17

คำร้อง/ทำนอง : วสันต์17
เรียบเรียง : พงษ์ศักดิ์ ประดับสิริพรหม, วสันต์17

ออกเดินทางมาตั้งไกลแสนไกล
เจอผู้คนมากมายหลายหลาก
อยู่แค่เพียงข้ามวัน พอสว่างรุ่งสางก็ต้องจาก
ต่างต้องออกเดินทาง ไปอีกไกลแสนไกล..

ถ้าฉันจะฝากความรักไว้ที่เธอ
เมื่อเธอเดินทางให้เธอติดตัวไว้
ว่ามีคนคิดถึงเธอ แม้ห่างกันเท่าไร
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน..

[ Music ]

ก่อนลา บอกกันก่อนได้ไหม
ไม่ว่าไกลเท่าไหร่เรายังจะคิดถึงกัน
เอ่ยแค่เพียงคำลา แต่ใจไม่ร้างลา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน

ก่อนลา เธอจับมือกับฉัน
ทุกข์เรื่องใดไม่หวั่น พักมันให้เธอผ่อนคลาย
เอ่ยแค่เพียงคำลา ไม่ต้องมีสัญญา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน

ก่อนลา ก่อนจะผ่านคืนนี้
แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจ
เอ่ยแค่เพียงคำลา ซักวันจะกลับมา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน..

ก่อนลา เราเป็นเพื่อนกันแล้ว
ไม่ว่านานเท่าไหร่ยังไงก็เป็นเพื่อนกัน
เอ่ยแค่เพียงคำลา พ้นข้ามคืนนิทรา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน..

[ Music ]

ก่อนลา บอกกันก่อนได้ไหม
ไม่ว่าไกลเท่าไหร่เรายังจะคิดถึงกัน
เอ่ยแค่เพียงคำลา แต่ใจไม่ร้างลา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน

ก่อนลา เธอจับมือกับฉัน
ทุกข์เรื่องใดไม่หวั่น พักมันให้เธอผ่อนคลาย
เอ่ยแค่เพียงคำลา ไม่ต้องมีสัญญา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน..

ก่อนลา ก่อนจะผ่านคืนนี้
แค่ได้มีความสุขแค่นี้ก็มีแรงใจ
เอ่ยแค่เพียงคำลา ซักวันจะกลับมา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน

ก่อนลา เราเป็นเพื่อนกันแล้ว
ไม่ว่านานเท่าไหร่ยังไงก็เป็นเพื่อนกัน
เอ่ยแค่เพียงคำลา พ้นข้ามคืนนิทรา
ไม่ว่ายังไงเรายังจะกลับมาพบกัน..