คอร์ดเพลง แม่เฒ่าเหอ
ธีเดช ทองอภิชาติคอร์ดเพลง แม่เฒ่าเหอ
ธีเดช ทองอภิชาติ
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง แม่เฒ่าเหอ

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง แม่เฒ่าเหอ - ธีเดช ทองอภิชาติ

เนื้อร้อง : อาหลี12ปันนา
เรียบเรียง : บอย พาโล

* ไม่รู้ว่าลูกฉันนั้นเป็นอะไร กลางคืนละมันไม่ยอมนอน
   ดูเวลาก็ปาเข้าไปเที่ยงคืน ยังเขรถเหวน ยกล้อกันหรอย
   สงสัยเปล่าละโรงเรียนตอนเช้า
   นั่งทำพ่อเฒ่าอยู่บนหนำ..

** ไม่รู้ว่าผัวฉันนั้นเป็นอะไร บางคืนละมันไม่ยอมนอน
    ดูเวลาป่านนี้ก็เลยเที่ยงคืน
    ยังโม้กับเพื่อนที่หนำควันฟุ้ง
    สงสัยเปล่าละยางคืนนี้.. นั่งทำเศรษฐีอยู่บนหนำ..

เวลาคือความจริง บนโลกมนุษย์
น้ำลดตอผุด.. ความลับจึงถูกเปิดเผย..

*** แม่เฒ่าเหอ ไอ้บาว มันสูบยากับไม้ไผ่
    แล้วไข้ไอ้ไหรไม่โร๊ะ เห็นกินแต่ยาแก้ไอ
    แต่แรกว่า หยับหนัก น้าสักซื้อยามาให้
    เห็นเล็ดสีส้ม สีส้มทั้งเพ
    เหอแม่เหอ พ่อนั้น ก็สูบยากับไม้ไผ่
    แล้วไข้ไอ้ไหรไม่โร๊ะ เห็นกินแต่ยาแก้ไอ
    แต่แรกว่าอาการหนัก น้าสักเอายามาให้
    เห็นเล็ดสีส้ม สีส้มทั้งเพ
    เห็นแกเอาเหล็กไฟลน..

[ Music ]

* ไม่รู้ว่าลูกฉันนั้นเป็นอะไร กลางคืนละมันไม่ยอมนอน
   ดูเวลาก็ปาเข้าไปเที่ยงคืน ยังเขรถเหวน ยกล้อกันหรอย
   สงสัยเปล่าละโรงเรียนตอนเช้า
   นั่งทำพ่อเฒ่าอยู่บนหนำ..

** ไม่รู้ว่าผัวฉันนั้นเป็นอะไร บางคืนละมันไม่ยอมนอน
    ดูเวลาป่านนี้ก็เลยเที่ยงคืน
    ยังโม้กับเพื่อนที่หนำควันฟุ้ง
    สงสัยเปล่าละยางคืนนี้.. นั่งทำเศรษฐีอยู่บนหนำ..

เวลาคือความจริง บนโลกมนุษย์
น้ำลดตอผุด.. ความลับจึงถูกเปิดเผย..

*** แม่เฒ่าเหอ ไอ้บาว มันสูบยากับไม้ไผ่
    แล้วไข้ไอ้ไหรไม่โร๊ะ เห็นกินแต่ยาแก้ไอ
    แต่แรกว่า หยับหนัก น้าสักซื้อยามาให้
    เห็นเล็ดสีส้ม สีส้มทั้งเพ
    เหอแม่เหอ พ่อนั้น ก็สูบยากับไม้ไผ่
    แล้วไข้ไอ้ไหรไม่โร๊ะ เห็นกินแต่ยาแก้ไอ
    แต่แรกว่าอาการหนัก น้าสักเอายามาให้
    เห็นเล็ดสีส้ม สีส้มทั้งเพ
    เห็นแกเอาเหล็กไฟลน.. ล้น ลน ลน
    เห็นแกเอาเหล็กไฟลน.. ล้น ลน ลน
    เห็นแกเอาเหล็กไฟลน.. ล้น ลน ลน
    เห็นแกเอาเหล็กไฟลน..