คอร์ดเพลง Until I Found You
Stephen Sanchezคอร์ดเพลง Until I Found You
Stephen Sanchez
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง Until I Found You

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง Until I Found You - Stephen Sanchez

Georgia,  wrap me up in all your I want you
in my arms Oh, let me hold you 
I'll never let you go again
like I did Oh, I used to say

* I would never fall in love Again
   until I found her
   I said, I would never fall
   unless it's you I fall into
   I was lost within the darkness
   but then I found her I found you..

Georgia,  pulled me inI asked to
love her  once again You fell, I caught you
I'll never let you go again
like I did Oh, I used to say

* I would never fall in love Again
   until I found her
   I said, I would never fall
   unless it's you I fall into
   I was lost within the darkness
   but then I found her I found you..

[ Music ]

* I would never fall in love Again
   until I found her
   I said, I would never fall
   unless it's you I fall into
   I was lost within the darkness
   but then I found her I found you..