คอร์ดเพลง ตอกมัดใจ - แมน มอเตอร์ไซค์คอร์ดเพลง ตอกมัดใจ - แมน มอเตอร์ไซค์   (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง ตอกมัดใจ

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง ตอกมัดใจ - แมน มอเตอร์ไซค์

นั่งกอซออยู่ท่ง อ้ายเมิดคำเว้า คั่นเจ้าสิหนี
มื้อนี้บ่เป็นตาอยู่ หัวใจหดหู่ มันบ่ฮู้อาการ
บ่อยากปากกับไผ ย่านคนเว้าใส่ ให้เจ็บช้ำ
บ่จำคำเตือนไผบอก
ถึกหลอกบ่เข็ด สุดท้ายเช็ดน้ำตา..

* ฮักอ้ายกะฮักหมดใจ
   แล้วทำไมบ่เคยได้ฮักกลับคืนมา
   เห็นอ้ายเป็นตอกมัดกล้า ดำนาแล้วเหยียบใส่ตม..
   ฮักจนๆ บ่โดนกะลืม เจ็บตึมกับคำที่น้องเว้าใส่
   ป่านถูกเสี้ยนไม้ไผ่
   ปักลงกลางใจทิ้มไว้เป็นหนอง..

** พ้อแต่คนขี้ตั้ว คือจังบ่เคยเฮ็ดชั่วกับไผ
    หรือผู้หญิงยุคใหม่
    มักคนหลายใจ บอกอ้ายได้บ่..

[ Music ]

* ฮักอ้ายกะฮักหมดใจ
   แล้วทำไมบ่เคยได้ฮักกลับคืนมา
   เห็นอ้ายเป็นตอกมัดกล้า ดำนาแล้วเหยียบใส่ตม..
   ฮักจนๆ บ่โดนกะลืม เจ็บตึมกับคำที่น้องเว้าใส่
   ป่านถูกเสี้ยนไม้ไผ่
   ปักลงกลางใจทิ้มไว้เป็นหนอง..

** พ้อแต่คนขี้ตั้ว คือจังบ่เคยเฮ็ดชั่วกับไผ
    หรือผู้หญิงยุคใหม่
    มักคนหลายใจ บอกอ้ายได้บ่..

* ฮักอ้ายกะฮักหมดใจ
   แล้วทำไมบ่เคยได้ฮักกลับคืนมา
   เห็นอ้ายเป็นตอกมัดกล้า ดำนาแล้วเหยียบใส่ตม..
   ฮักจนๆ บ่โดนกะลืม เจ็บตึมกับคำที่น้องเว้าใส่
   ป่านถูกเสี้ยนไม้ไผ่
   ปักลงกลางใจทิ้มไว้เป็นหนอง..

** พ้อแต่คนขี้ตั้ว คือจังบ่เคยเฮ็ดชั่วกับไผ
    หรือผู้หญิงยุคใหม่
    มักคนหลายใจ บอกอ้ายได้บ่..