คอร์ดเพลง At My Worst
Pink Sweat$ (#คอร์ดง่ายๆ)คอร์ดเพลง At My Worst
Pink Sweat$ (#คอร์ดง่ายๆ)
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง At My Worst

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง At My Worst - Pink Sweat$

Can I call you baby? Can you be my friend?
Can you be my lover up until the very end?
Let me show you love, oh, I don't pretend
Stick by my side
even when the world is givin' in, yeah

* Oh, oh, oh, don't Don't you worry
   I'll be there, whenever you want me

** I need somebody
    who can love me at my worst
    No, I'm not perfect,
    but I hope you see my worth
    'Cause it's only you,
    nobody new, I put you first
    And for you, girl,
    I swear I'll do the worst

[ Music ]

If you stay forever,
let me hold your hand
I can fill those
places in your heart no else can
Let me show you love, oh,
I don't pretend, yeah
I'll be right here, baby,
you know I'll sink or swim

* Oh, oh, oh, don't Don't you worry
   I'll be there, whenever you want me

** I need somebody
    who can love me at my worst
    No, I'm not perfect,
    but I hope you see my worth
    'Cause it's only you,
    nobody new, I put you first
    And for you, girl,
    I swear I'll do the worst

[ Music ]

** I need somebody
    who can love me at my worst
    No, I'm not perfect,
    but I hope you see my worth
    'Cause it's only you,
    nobody new, I put you first
    And for you, girl,
    I swear I'll do the worst