คอร์ดเพลง ถามเรื่องอื่นได้บ่
เพชร สหรัตน์คอร์ดเพลง ถามเรื่องอื่นได้บ่
เพชร สหรัตน์
  (พิมพ์คอร์ด)

คอร์ดเพลง ถามเรื่องอื่นได้บ่

Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง ถามเรื่องอื่นได้บ่ - เพชร สหรัตน์

เจ็บจนกลั้นไห่ ได้ยินแม่ใหญ่ ข้างบ้านเอิ้นถาม
ผู้สาวมึงบ่มาติหำ จักสิตอบคำถามเผิ่นว่าจั่งใด๋
ได้แต่ก้มหน้า บอกเผิ่นว่าเขาลางานบ่ได้
สิเว้าความจริงจั่งใด๋ ว่าเจ้าหนีไป นำผุใหม่แล้ว

สัญญาฮักฮ่าง ถิ่มอ้ายกลางทางให้อย่างเดียวดาย
ฟังคำเว้าว่าเจ้าเปิดหน่าย คนจั่งอ้ายมันบ่มีแวว

บ่พอสิได้สิดี สู้มาหลายปี กะยังอยู่ห้องแถว
เจ้าบ่อยากสู้นำอ้ายแล้ว
กะเลยเปลี่ยนแนว ไปนำผู้ใหม่

* ถิ่มสัญญาฮัก สัญญาใจ เฮาไว้กลางทาง
   อ้ายเบิดแฮง.. สิหย่าง มันก้าวไปต่อบ่บ่ไหว
   ไปสองกลับหนึ่ง มันแม่นอิหลีคือเผิ่นเว้าไว้
   ผู้หนึ่งหลอยไปมีใหม่ ผู้หนึ่งฮ้องไห่หอบใจเมือบ้าน

[ Music ]

เจ็บปานถึกค้อน ฟาดลงกะหง่อน ตอนเผิ่นเอิ้นใส่
ถามเรื่องอื่นได้บ่อแม่ใหญ่ ฮู้บ่หัวใจ ผมมันสบั้น
สิฟัาวทำใจ ลืมให้ได้ สิกลับไปเฮ็ดงาน
คิดซะว่าส่อยลูกส่อยหลาน
ให้ลืมเขาคนนั้น ซะเด้อแม่ใหญ่..

[ Music ]

* ถิ่มสัญญาฮัก สัญญาใจ เฮาไว้กลางทาง
   อ้ายเบิดแฮง.. สิหย่าง มันก้าวไปต่อบ่บ่ไหว
   ไปสองกลับหนึ่ง มันแม่นอิหลีคือเผิ่นเว้าไว้
   ผู้หนึ่งหลอยไปมีใหม่ ผู้หนึ่งฮ้องไห่หอบใจเมือบ้าน

[ Music ]

จ็บปานถึกค้อน ฟาดลงกะหง่อน ตอนเผิ่นเอิ้นใส่
ถามเรื่องอื่นได้บ่อแม่ใหญ่ ฮู้บ่หัวใจ ผมมันสบั้น
สิฟัาวทำใจ ลืมให้ได้ สิกลับไปเฮ็ดงาน
คิดซะว่าส่อยลูกส่อยหลาน
ให้ลืมเขาคนนั้นซะเด้อแม่ใหญ่..

สิฟัาวทำใจ ลืมเขาให้ได้ สิกลับไปเฮ็ดงาน
คิดซะว่าส่อยลูกส่อยหลาน
ให้ลืมเขาคนนั้น.. ซะเด้อ แม่ใหญ่..