เนื้อเพลง คั่นกลาง (ຂັ້ນກາງ) - Gx2


เนื้อเพลง คั่นกลาง (ຂັ້ນກາງ) - Gx2  [Print]
การเข้าชม : 5597 ครั้ง
Prod By : T'JAME UNO
VIDEO EDIT BY : T'JAME UNO
LYRICS : GX2

เจ็บ เจ้าบอกว่าเจ้านั้นเจ็บ
เจ้าบอกว่าเจ้าจะเลิก แต่ว่ายังคบกับมันอยู่
ฮู้ เจ้าเองนั้นกะฮู้อยู่
ว่าเจ็บจากคนๆนั้น แต่ว่าเป็นหยังคือบ่ถอยมา

เจ้าเห็นข้อยเป็นเพียงโตระบาย
เป็นยาบรรเทา ยามเจ้าบ่สบาย
เจ้านั้นฮักมันจนสิเป็นสิตาย
เจ้าถืกมันตีจนว่าแก้มเจ้าลาย
แต่ว่าอ้ายพร้อมเป็นโตระบาย
เป็นโตสำฮองยามที่เจ้าฮ้องไห้
ถ้าบ่เหลือไผ เจ้าก็คอลมาหา
มื้อใดเจ้าท้อ เพียงเจ้านั้นหันมา

* อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่นกลาง เวลาที่เจ้าเสียใจ
   เวลาที่เจ้าต้องการ อ้ายก็พร้อมจะเข้าไป
   อ้ายพร้อมจะเป็นโตสำฮอง เวลาที่เจ้าฮ้องไห้
   อ้ายนี้จะเข้าไป เช็ดน้ำตาให้เจ้าเลย

** ขอเพียงแต่เจ้าเอ่ยมา อ้ายนี้จะไปฮักษา
    เวลาเจ้ามีนํ้าตา อ้ายจะเข้าไปเช็ดให้เอง
    เจ้าบ่ต้องย้านเด้อกานดา ว่าเจ้านั้นจะเหงา
    อ้ายพร้อมทุ่มเทให้เจ้า
    ถ้าให้อ้ายเจ็บ อ้ายกะยอม เพื่อเจ้า..

[ Music ]

โตข้อยกะฮู้ดี ว่าเฮาเป็นเพียงหมู่กัน
เพราะว่าในหัวของเจ้า คงคิดได้เพียงสํ่านั้น
โตข้อยเป็นหมู่สนิท ที่คิดไปไกลกว่าซ้ำ
ต่อให้ข้อยเว้าออกไป เจ้าคงจะบ่อยากฟัง
เจ้านั้นต้องใช้ชีวิต อยู่แบบซ้ำๆ
แต่เจ้าก็ยังต้องทน อยู่กับคนนั้น
อ้ายเป็นโตสำฮอง แต่อ้ายกะเจ็บเด้อ baby
ขนาดกะปูมันกัดมือ กะยังบ่เจ็บส่ำนี้..

ถีงแม้ว่าทรมาน กับอารมณ์แบบนี้
ที่ต้องแอบฮักน้องนาง
แอบฮักเจ้ามาตั้งนาน
แต่บ่กล้าเว้าออกไป กลัวย้านว่าเจ้าเสียใจ
ขั้นอ้ายขออยู่ ข้างๆ เป็นโตคั่นกลาง
เวลาที่เจ้านั้นเสียใจ
มื้อใดเจ้ามีนํ้าตา
กะคอลมา เดียวอ้ายสิไปหา อย่างไว..

* อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่นกลาง เวลาที่เจ้าเสียใจ
   เวลาที่เจ้าต้องการ อ้ายก็พร้อมจะเข้าไป
   อ้ายพร้อมจะเป็นโตสำฮอง เวลาที่เจ้าฮ้องไห้
   อ้ายนี้จะเข้าไป เช็ดน้ำตาให้เจ้าเลย

** ขอเพียงแต่เจ้าเอ่ยมา อ้ายนี้จะไปฮักษา
    เวลาเจ้ามีนํ้าตา อ้ายจะเข้าไปเช็ดให้เอง
    เจ้าบ่ต้องย้านเด้อกานดา ว่าเจ้านั้นจะเหงา
    อ้ายพร้อมทุ่มเทให้เจ้า
    ถ้าให้อ้ายเจ็บ อ้ายกะยอม..

* อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่นกลาง เวลาที่เจ้าเสียใจ
   เวลาที่เจ้าต้องการ อ้ายก็พร้อมจะเข้าไป
   อ้ายพร้อมจะเป็นโตสำฮอง เวลาที่เจ้าฮ้องไห้
   อ้ายนี้จะเข้าไป เช็ดน้ำตาให้เจ้าเลย

* อ้ายพร้อมจะเป็นโตคั่นกลาง เวลาที่เจ้าเสียใจ
   เวลาที่เจ้าต้องการ อ้ายก็พร้อมจะเข้าไป
   อ้ายพร้อมจะเป็นโตสำฮอง เวลาที่เจ้าฮ้องไห้
   อ้ายนี้จะเข้าไป เช็ดน้ำตาให้เจ้าเลย..

** ขอเพียงแต่เจ้าเอ่ยมา อ้ายนี้จะไปฮักษา
    เวลาเจ้ามีนํ้าตา อ้ายจะเข้าไปเช็ดให้เอง
    เจ้าบ่ต้องย้านเด้อกานดา ว่าเจ้านั้นจะเหงา
    อ้ายพร้อมทุ่มเทให้เจ้า
    ถ้าให้อ้ายเจ็บ อ้ายกะยอม.. เพื่อเจ้า..