เนื้อเพลง แม่ใช้ล้างถ้วย - มาริโอ้ โจ๊ก ft.รำไพ แสงทอง


เนื้อเพลง แม่ใช้ล้างถ้วย - มาริโอ้ โจ๊ก ft.รำไพ แสงทอง  [Print]
การเข้าชม : 1423 ครั้ง
คำร้อง/ทำนอง : สะเลอปี้
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

กำลังสินอนคักๆ เสียงแม่ที่รัก กะเอิ้นมาด่า
ลาวจ่มลาวป้อยข่อยว่า ลูกชายเพิ่นมันบ่เอาไหน
ต้นเหตุที่แม่ข่อยสูน จานกองจูนพูน มึงสิล้างตอนได๋
เทิงสูนล่ะกะเทิงใจฮ่าย
แอบจ่มในใจ คือบ่ใช้ใบอื่นสาก่อน

* ลาวบอกเบิดเฮือนเบิดซาน
   มีถ้วยกับจาน 10 ใบถ่อนี้
   แช่ไว้ตั้งดนเป็นปี แล้วสิเอาไสมาใส่อาหาร
   เมนูคืออ่อมเขียดโม้ บักมาริโอ้ เอ็งอย่าขี้ค้าน
   จงรีบล้างถ้วยล้างจาน มาใส่อาหารบัดเดี๋ยวนี้

** สิซื้อให้หาบขาย ซะบ้อยายอันนี้
    คือจ่มดี้ดี ใช้แต่ล้างถ้วย
    คนกำลังสินอน อุตส่าห์ทำท่าป่วย
    ยังให้มาล้างถ้วย โพดแท้น้อคุณแม่

ตั้งแต่แม่อุ้มท้องครองเจ้า บ่เคยจ่มเว้า
ป้อนข้าวป้อนน้ำดูแล
แม่ใช้ล้างจาน เจ้าคือขี้ค้าน ขี้ค้านคักแหน่
ควรคิดแทนบุญคุณแม่
ล้างถ้วยให้แหน่ เด้อลูกหล่าเอ้ย

* ลาวบอกเบิดเฮือนเบิดซาน
   มีถ้วยกับจาน 10 ใบถ่อนี้
   แช่ไว้ตั้งดนเป็นปี แล้วสิเอาไสมาใส่อาหาร
   เมนูคืออ่อมเขียดโม้ บักมาริโอ้ เอ็งอย่าขี้ค้าน
   จงรีบล้างถ้วยล้างจาน มาใส่อาหารบัดเดี๋ยวนี้

** สิซื้อให้หาบขาย ซะบ้อยายอันนี้
    คือจ่มดี้ดี ใช้แต่ล้างถ้วย
    คนกำลังสินอน อุตส่าห์ทำท่าป่วย
    ยังให้มาล้างถ้วย โพดแท้น้อคุณแม่

*** แม่จักสิอยู่ ได้ฮอดมื้อได๋
      ไม้แก่ใกล้ตาย เหลือใจลูกชายใช้ยาก
      บ่เห็นโลงแม่ เจ้าคงบ่แคร์ คำแม่ ที่ฝาก
      ถ้วยสิบใบกับซันไลต์ลูกรัก
      คันบ่ลำบาก ล้างให้แม่แหน่
               
ซ้ำ ( * , ** , *** )