คอร์ดเพลง ใกล้ - Scrubb (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Dmaj9
1

คอร์ด Amaj7
1

คอร์ด C#m7
1

คอร์ด F#7sus4
1

คอร์ด F#7
1

คอร์ด Dmaj7
1

คอร์ด Bm7
1

คอร์ด E
1


คอร์ดเพลง ใกล้ - Scrubb (คอร์ด ง่ายๆ)   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 696773 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Dmaj9 / Amaj7 / C#m7 / F#7sus4 F#7 /
           / Dmaj9 / Amaj7 / C#m7 / F#7sus4 F#7 /  ใDmaj9กล้เกินกว่าที่จะพูด Amaj7คำใดๆออกไป

มันC#m7ใกล้เกินกว่าจะมองเห็นF#7sus4 F#7ใคร


* เมื่อเราDmaj9ใกล้จนอยากจะหยุดหาAmaj7ยใจ โอ้..

   มันC#m7ใกล้จนมีแต่เธอกับF#7sus4  F#7ฉันวันนี้เท่านั้น


** อาจเป็นเDmaj7พราะว่าเธอบังเอิญได้C#m7เจอฉัน

     อาจเป็นเDmaj7พราะว่าเราบังเอิญอยู่C#m7ด้วยกัน

     เDmaj7พราะเธอยังไม่เคย ไC#m7ด้รู้มันเป็นยังไง

     และBm7ฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้าEมันต้องอยู่อย่างนั้น

     ถ้Dmaj7าเราไม่คุยกันC#m7สักครั้ง วัDmaj7นนี้ก็คงไม่มีใครC#m7เข้าใจ

     วันDmaj7นั้นเธอยังไม่เคย C#m7ฉันก็ยังไม่เคย

     ไม่Bm7รู้มันเป็นยังไง จะหEยุดตัวเองทำไม

Instru : / Dmaj7 C#m7 / Dmaj7 C#m7 /
             / Dmaj7 C#m7 / Bm7 E /* เมื่อเราDmaj9ใกล้จนอยากจะหยุดหาAmaj7ยใจ..

   มันC#m7ใกล้จนมีแต่เธอกับF#7sus4  F#7ฉันวันนี้เท่านั้น


** อาจเป็นเDmaj7พราะว่าเธอบังเอิญได้C#m7เจอฉัน

     อาจเป็นเDmaj7พราะว่าเราบังเอิญอยู่C#m7ด้วยกัน

     เDmaj7พราะเธอยังไม่เคย ไC#m7ด้รู้มันเป็นยังไง

     และBm7ฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้าEมันต้องอยู่อย่างนั้น

     ถ้Dmaj7าเราไม่คุยกันC#m7สักครั้ง วัDmaj7นนี้ก็คงไม่มีใครC#m7เข้าใจ

     วันDmaj7นั้นเธอยังไม่เคย C#m7ฉันก็ยังไม่เคย

     ไม่Bm7รู้มันเป็นยังไง จะหEยุดตัวเอง

     เพื่Dmaj9อ ใคร.. เพื่อAmaj7ใคร..หยุดตัวเองทำC#m7  F#7sus4 F#7ไม

       Dmaj7ทางเดิน มีC#m7สองทาง เDmaj7ราคงต้องตัดC#m7สินใจ

       Dmaj7เราจะไปทางC#m7ไหนกันดี จะหBm7ยุด..หEรือไป..

Instru : / Dmaj7 C#m7 / Dmaj7 C#m7 /
             / Dmaj7 C#m7 / Bm7 E /** อาจเป็นเDmaj7พราะว่าเธอบังเอิญได้C#m7เจอฉัน

     อาจเป็นเDmaj7พราะว่าเราบังเอิญอยู่C#m7ด้วยกัน

     เDmaj7พราะเธอยังไม่เคย ไC#m7ด้รู้มันเป็นยังไง

     และBm7ฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้าEมันต้องอยู่อย่างนั้น

     ถ้Dmaj7าเราไม่คุยกันC#m7สักครั้ง วัDmaj7นนี้ก็คงไม่มีใครC#m7เข้าใจ

     วันDmaj7นั้นเธอยังไม่เคย C#m7ฉันก็ยังไม่เคย

     ไม่Bm7รู้มันเป็นยังไง จะเEดินกันต่อไปไหม

Instru : / Dmaj7 C#m7 / Dmaj7 C#m7 /
             / Dmaj7 C#m7 / Bm7 E / จะเดินกับDmaj9  Amaj7  C#m7  F#7sus4 F#7ใคร..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ใกล้ - Scrubb

ใกล้เกินกว่าที่จะพูด คำใดๆออกไป
มันใกล้เกินกว่าจะมองเห็น ใคร

* เมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจ โอ้..
   มันใกล้จนมีแต่เธอกับ ฉันวันนี้เท่านั้น

** อาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน
    อาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน
    เพราะเธอยังไม่เคย ได้รู้มันเป็นยังไง
    และฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น
    ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ
    วันนั้นเธอยังไม่เคย ฉันก็ยังไม่เคย
    ไม่รู้มันเป็นยังไง จะหยุดตัวเองทำไม

[ Music ]

* เมื่อเราใกล้จนอยากจะหยุดหายใจ..
   มันใกล้จนมีแต่เธอกับ ฉันวันนี้เท่านั้น

** อาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน
    อาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน
    เพราะเธอยังไม่เคย ได้รู้มันเป็นยังไง
    และฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น
    ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ
    วันนั้นเธอยังไม่เคย ฉันก็ยังไม่เคย
    ไม่รู้มันเป็นยังไง จะหยุดตัวเอง
    เพื่อ ใคร.. เพื่อใคร..หยุดตัวเองทำ   ไม
    ทางเดิน มีสองทาง เราคงต้องตัดสินใจ
    เราจะไปทางไหนกันดี จะหยุด..หรือไป..

[ Music ]

** อาจเป็นเพราะว่าเธอบังเอิญได้เจอฉัน
    อาจเป็นเพราะว่าเราบังเอิญอยู่ด้วยกัน
    เพราะเธอยังไม่เคย ได้รู้มันเป็นยังไง
    และฉันไม่เคยเข้าใจ ถ้ามันต้องอยู่อย่างนั้น
    ถ้าเราไม่คุยกันสักครั้ง วันนี้ก็คงไม่มีใครเข้าใจ
    วันนั้นเธอยังไม่เคย ฉันก็ยังไม่เคย
    ไม่รู้มันเป็นยังไง จะเดินกันต่อไปไหม

[ Music ]

จะเดินกับใคร..