คอร์ดเพลง อ้ายเก่งกะด้อ - ไผ่ พงศธร (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด G
1

คอร์ด F
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Em
1


คอร์ดเพลง อ้ายเก่งกะด้อ - ไผ่ พงศธร (คอร์ด ง่ายๆ)   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 602332 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

ที่น้องเAmห็น อ้ายเป็นGบ่ส่วง เป็นป่Fวงๆ กะแค่น้อยCใจ

บ่ต้Dmองเป็นห่วง แค่Gนี้อ้ายไหว อ้ายCเก่งกะด้อ

Instru : / Am G / F C / Em G / F G /


  Amฮู้อยู่ว่า หลูโGตน ย้านอ้ายFทนรับมือบ่ไCหว

 ตAmอนน้องตัด สินGใจ ว่าสิไFป จากอ้ายคนGนี้

  ฮัAmกกะฮัก แต่Gฮู้อยู่ดอก ว่าอ้ายต้องFถอยให้น้องไปCดี

 ให้เDmขาดูแล คือสิGดีกว่านี้ Cอ้ายเข้าใจ


* กะยังบ่Dmลืม กะยังคิดฮอด Emคือเก่า

   กะมีFแนลังเทื่อแอบเหงา แต่กะพออยู่Gไหว


** อ้ายบ่ได้เป็นหAmยัง อ้ายเก่งกะGด้อ ยังหายใจFต่อ บ่ตายดอกส่ำCนี้

    น้ำตาไAmหล กะเพราะว่าอ้ายนั้นGยินดี บ่ได้Fมีอาการ ฟูมGฟาย

    ที่น้องเAmห็น อ้ายเป็นGบ่ส่วง เป็นป่Fวงๆ กะแค่น้อยCใจ

    บ่ต้Dmองเป็นห่วง แค่Gนี้อ้ายไหว อ้ายเCก่งกะด้อ..( G )


 Cอ้ายยินดีทุกอGย่าง พร้อมสิFย่าง หลีกไปให้Cพ้น

 สิบ่Amรั้ง ให้เธอต้องGทุกข์ทน เมื่อได้เFจอคน ใหม่ที่Gใช่พอ

 ฮัAmกกะฮัก แต่Gฮู้อยู่ดอก ว่าอ้ายต้องFถอยให้น้องไปCต่อ

 เขาDmดีกว่าหลาย อ้ายยังGดีบ่พอ Cอ้ายเข้าใจ

ซ้ำ ( * , ** )

Instru : / Am G / F C / Em G / F G /

ซ้ำ ( ** , ** )


บ่ต้Dmองเป็นห่วง แค่Gนี้อ้ายไหว อ้ายเCก่งกะด้อ..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง อ้ายเก่งกะด้อ - ไผ่ พงศธร

คำร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

ที่น้องเห็น อ้ายเป็นบ่ส่วง
เป็นป่วงๆ กะแค่น้อยใจ
บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ
    
ฮู้อยู่ว่า หลูโตน ย้านอ้ายทนรับมือบ่ไหว
ตอนน้องตัด สินใจ ว่าสิไป จากอ้ายคนนี้
ฮักกะฮัก แต่ฮู้อยู่ดอก ว่าอ้ายต้องถอยให้น้องไปดี
ให้เขาดูแล คือสิดีกว่านี้ อ้ายเข้าใจ

* กะยังบ่ลืม กะยังคิดฮอด คือเก่า
   กะมีแนลังเทื่อแอบเหงา แต่กะพออยู่ไหว

** อ้ายบ่ได้เป็นหยัง อ้ายเก่งกะด้อ
    ยังหายใจต่อ บ่ตายดอกส่ำนี้
    น้ำตาไหล กะเพราะว่าอ้ายนั้นยินดี
    บ่ได้มีอาการ ฟูมฟาย
    ที่น้องเห็น อ้ายเป็นบ่ส่ว
    เป็นป่วงๆ กะแค่น้อยใจ
    บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ..

อ้ายยินดีทุกอย่าง พร้อมสิย่าง หลีกไปให้พ้น
สิบ่รั้ง ให้เธอต้องทุกข์ทน
เมื่อได้เจอคน ใหม่ที่ใช่พอ
ฮักกะฮัก แต่ฮู้อยู่ดอก ว่าอ้ายต้องถอยให้น้องไปต่อ
เขาดีกว่าหลาย อ้ายยังดีบ่พอ อ้ายเข้าใจ

ซ้ำ ( * , ** )
    
ซ้ำ ( ** , ** )

บ่ต้องเป็นห่วง แค่นี้อ้ายไหว อ้ายเก่งกะด้อ..