คอร์ดเพลง สถาพร - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ (#คอร์ดง่ายๆ)

เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด C
1

คอร์ด F
1

คอร์ด G
1


คอร์ดเพลง สถาพร - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ (#คอร์ดง่ายๆ)   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 35003 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
เนื้อเพลง สถาพร - พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

สถาพร เป็นคนปักษ์ใต้ ความรู้มากมาย ละอาชีพเป็นครู
ปีกลายย้ายจากละงู ไปอยู่ละอีสาน ละที่บ้านด่านเกวียน
ไปละประจำโรงเรียน บ้านด่านเกวียนละด้วยความเต็มใจ
สถาพรละเป็นคนปักษ์ใต้ พูดอะไรก็ต้องมีทองแดง
อยากพูดอีสานอย่างแรง ปรึกษาลุงแฟงละที่บ้านภารโรง
อะลุงแฟงก็กำลังตั้งวงสุราภารโรง ก็สอนคำพังเพยว่า

* จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
   จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่
   จอกสี่จอกห้า เห็นปลานึกว่าเมีย
   จอกหก ฝนตกอะนึกว่าแดด
   จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
   จอกเก้า ตาลายพิกล
   จอกสิบ วกอะวน เห็นคนนึกว่าควาย..

[ Music ]

** สถาพร สอนหลายวิชา วันนี้เรามา นะวาดรูปดูสิ
    กระดาษ ดินสอก็มี แจกให้ฟรี ให้วาดรูปมะเร็ง
    อะนักเรียนละก็นั่งตัวเกร็ง วาดมะเร็งก็ไม่เป็นกันทั้งโรง
    สถาพรก็เลยเป็นฮง ปรึกษาภารโรง ผมไม่เข้าใจ
    อะภารโรงละก็งงกันซิตาย มันเป็นกันจังใด๋ กะไอ้โตมะเร็ง
    สถาพรละก็ตอบเซ็งเซ็ง ตัวมะเร็งมีเป็นร้อยเป็นพัน
    อะเช่นมะเร็งหวี่ มะเร็งวัน ผีเสื้อตัวนั้น ละมันก็เป็นมะเร็ง
    ชักใยโตงเตง นั่นก็มะเร็งมุม
    ที่บินมาเป็นกลุ่ม นะผึ้งก็เป็นนะมะเร็ง
    อีสานบ้านเอ็ง ก็มีมะเร็งละกีนูน
    มะเร็งกีนูน ก็ไว้แกล้มกับสุราไงเล่า..

* จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
   จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่
   จอกสี่จอกห้า เห็นปลานึกว่าเมีย
   จอกหก ฝนตกอะนึกว่าแดด
   จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
   จอกเก้า ตาลายพิกล
   จอกสิบ วกอะวน เห็นคนนึกว่าควาย..

* จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
   จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่
   จอกสี่จอกห้า เห็นปลานึกว่าเมีย
   จอกหก ฝนตกอะนึกว่าแดด
   จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
   จอกเก้า ตาลายพิกล
   จอกสิบ วกอะวน เห็นคนนึกว่าควาย..

[ Music ]

** สถาพร สอนหลายวิชา วันนี้เรามา นะวาดรูปดูสิ
    กระดาษ ดินสอก็มี แจกให้ฟรี ให้วาดรูปมะเร็ง
    นักเรียนละก็นั่งตัวเกร็ง วาดมะเร็งก็ไม่เป็นกันทั้งโรง
    สถาพรละก็เลยเป็นฮง ปรึกษาภารโรง ผมไม่เข้าใจ
    ภารโรงละก็งงกันซิตาย มันเป็นกันจังใด๋ กะไอ้โตมะเร็ง
    สถาพรละก็ตอบเซ็งเซ็ง ตัวมะเร็งมีเป็นร้อยเป็นพัน
    อะเช่นมะเร็งหวี่ มะเร็งวัน ผีเสื้อตัวนั้น ละมันก็เป็นมะเร็ง
    ชักใยโตงเตง นั่นก็มะเร็งมุม
    ที่บินมาเป็นกลุ่ม นะผึ้งก็เป็นนะมะเร็ง
    อีสานบ้านเอ็ง ก็มีมะเร็งละกีนูน
    มะเร็งกีนูน ก็ไว้แกล้มกะเหล้าเด้อ..

* จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
   จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่
   จอกสี่จอกห้า เห็นปลานึกว่าเมีย
   จอกหก ฝนตกอะนึกว่าแดด
   จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
   จอกเก้า ตาลายพิกล
   จอกสิบ วกอะวน เห็นคนนึกว่าควาย..

* จอกหนึ่ง หูซันจองลอง จอกสอง หูซันจีหลี่
   จอกสาม เห็นหมูเท่าแมงหมี่
   จอกสี่จอกห้า เห็นปลานึกว่าเมีย
   จอกหก ฝนตกอะนึกว่าแดด
   จอกเจ็ดจอกแปด เห็นแดดนึกว่าฝน
   จอกเก้า ตาลายพิกล
   จอกสิบ วกอะวน เห็นคนนึกว่าควาย..