คอร์ดเพลง วู่วาม - Season Five (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด G
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Bm7
1

คอร์ด Am7
1

คอร์ด D7sus4
1

คอร์ด Cmaj7
1

คอร์ด Gmaj7
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Bbm7
1


คอร์ดเพลง วู่วาม - Season Five (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 45133 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / G / D / Am / D / (2 Times)


ก็อยากจะGรู้ว่าในวันนี้เธอเป็นอBm7ย่างไร ตั้งแต่วันAm7นั้นที่ฉันทำอะD7sus4ไร

และพูดอะไรออกไปไม่Cmaj7คิด ทำลายความรักของเราจบBm7ไป

เธอมีชีAm7วิตที่ดีหรือเปล่า เD7sus4ธอมีใครสักคนแล้วใช่ไAm7หม

แต่ว่าBm7ฉันเอง อยู่ตรCmaj7งนี้     ยังGmaj7ทุกข์ใจ กับเรื่องวันAm7นั้น  ยังเBm7สียใจ

อยากจะFย้อนคืนวันเก่าเก่า แต่เDอาอะไรกลับมาไม่ได้.D7sus4 D.


* ถ้าวันCmaj7นั้นฉันไม่วู่วBm7าม ในวันAm7นี้ความรักของGmaj7เรา

   คงอยู่ตรCmaj7งนี้เหมือนวันเก่า

   คBm7งมีคำว่าเราไBbm7ม่ใช่   เหAm7งา ได้แต่D7sus4คิด แต่ทำอะไรไม่ได้

Instru : / G / D / Am / D /


กับสิ่งเหล่าGนั้นที่คนอย่างฉันได้ทำBm7ผิดไป

ต่อให้วันAm7นี้รู้ทุกอย่าง เD7sus4ธอก็คงไม่คืนมาใช่Cmaj7ไหม

ต่อให้เBm7สียใจ ต่อให้ร้Am7องขอเท่าไหร่  D7sus4คงไม่ทำให้ใจที่สลAm7าย

กลับมาหBm7ายดี อยู่ตรCmaj7งนี้     ยังGmaj7ทุกข์ใจ

กับเรื่องวันAm7นั้น  ยังเBm7สียดาย

อยากจะFย้อนคืนวันเก่าๆ แต่เDอาเวลากลับมาไม่ได้.D7sus4 D.


* ถ้าวันCmaj7นั้นฉันไม่วู่วBm7าม ในวันAm7นี้ความรักของGmaj7เรา

   คงอยู่ตรCmaj7งนี้เหมือนวันเก่า

   คBm7งมีคำว่าเราไBbm7ม่ใช่   เหAm7งา ได้แต่D7sus4คิด แต่ทำอะไรไม่ได้

Instru : / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / Gmaj7 /
             / Cmaj7 / Bm7 / Am7 / D7sus4 D /ฉัAm7นเอง ยังBm7ทุกข์ใจ กับเรื่องวันCmaj7นั้น    ยังเBm7สียดาย

อยากจะFย้อนคืนวันเก่าๆ แต่เDอาอะไรกลับมาไม่ได้.D7sus4 D.


* ถ้าวันCmaj7นั้นฉันไม่วู่วBm7าม ในวันAm7นี้ความรักของGmaj7เรา

   คงอยู่ตรCmaj7งนี้เหมือนวันเก่า

   คBm7งมีคำว่าเราไBbm7ม่ใช่   เหAm7งา      D7sus4 D


* ถ้าวันCmaj7นั้นฉันไม่วู่วBm7าม ในวันAm7นี้ความรักของGmaj7เรา

   คงอยู่ตรCmaj7งนี้เหมือนวันเก่า

   คBm7งมีคำว่าเราไBbm7ม่ใช่   เหAm7งา ได้แต่Dคิด แต่ทำอะไรไม่ได้..

Outro : / Gmaj7 / Gmaj7 /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง วู่วาม - Season Five

ก็อยากจะรู้ว่าในวันนี้เธอเป็นอย่างไร
ตั้งแต่วันนั้นที่ฉันทำอะไร
และพูดอะไรออกไปไม่คิด
ทำลายความรักของเราจบไป
เธอมีชีวิตที่ดีหรือเปล่า
เธอมีใครสักคนแล้วใช่ไหม
แต่ว่าฉันเอง อยู่ตรงนี้ ยังทุกข์ใจ
กับเรื่องวันนั้น ยังเสียใจ
อยากจะย้อนคืนวันเก่าเก่า
แต่เอาอะไรกลับมาไม่ได้..

* ถ้าวันนั้นฉันไม่วู่วาม ในวันนี้ความรักของเรา
   คงอยู่ตรงนี้เหมือนวันเก่า
   คงมีคำว่าเราไม่ใช่เหงา
   ได้แต่คิด แต่ทำอะไรไม่ได้

กับสิ่งเหล่านั้นที่คนอย่างฉันได้ทำผิดไป
ต่อให้วันนี้รู้ทุกอย่าง เธอก็คงไม่คืนมาใช่ไหม
ต่อให้เสียใจ ต่อให้ร้องขอเท่าไหร่
คงไม่ทำให้ใจที่สลาย กลับมาหายดี
อยู่ตรงนี้ ยังทุกข์ใจ กับเรื่องวันนั้น ยังเสียดาย
อยากจะย้อนคืนวันเก่าๆ
แต่เอาเวลากลับมาไม่ได้..

* ถ้าวันนั้นฉันไม่วู่วาม ในวันนี้ความรักของเรา
   คงอยู่ตรงนี้เหมือนวันเก่า
   คงมีคำว่าเราไม่ใช่เหงา
   ได้แต่คิด แต่ทำอะไรไม่ได้

ฉันเอง ยังทุกข์ใจ กับเรื่องวันนั้น ยังเสียดาย
อยากจะย้อนคืนวันเก่าๆ
แต่เอาอะไรกลับมาไม่ได้..

* ถ้าวันนั้นฉันไม่วู่วาม ในวันนี้ความรักของเรา
   คงอยู่ตรงนี้เหมือนวันเก่า
   คงมีคำว่าเราไม่ใช่เหงา

* ถ้าวันนั้นฉันไม่วู่วาม ในวันนี้ความรักของเรา
   คงอยู่ตรงนี้เหมือนวันเก่า
   คงมีคำว่าเราไม่ใช่เหงา
   ได้แต่คิด แต่ทำอะไรไม่ได้..