คอร์ดเพลง พัง - INDIGO (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Cm
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Gm
1


คอร์ดเพลง พัง - INDIGO (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 269771 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Cm / Dm / Gm / Gm /


คงจะมีเป็นล้CmานเหตุผลDm ที่ทำให้ฉันคGmวร ต้องไป

บอกกับเธอว่าCmรักแค่ไหนDm เหมือนเธอไม่Gmได้ยิน

อยู่กันไปก็เหCmมือนถูกทิ้งDm เหมือนกับคนไม่Gmมี ความหมาย

ในแววตาที่ว่Cmางเปล่านั้นDm เก็บฉันไว้ที่ใGmด..


* ก็Cm Dmรู้..    ควรต้Gmองไป ยิ่งCmฝืนเท่าDmไรก็ยิ่งเหGmนื่อยใจ

   ตัวฉัCm Dmน..    ต้องทำอGmย่างไร

   เมื่อเธอCmมา ยื้อฉันDmไว้ ด้วยคำเGmดิม..


** เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งCmคำรั้งไม่Dmให้ฉันGmไป

     ในใจก็รู้แค่คำหลอกลCmวงแต่ก็Dmยังไม่ไปไGmหน

     เจอคำว่ารักคำเดียวก็CmพังทำอะDmไรไม่ไGmด้

     เธอทำให้ฉันยิ่งหCmนีเท่าDmไรก็ยังGmวนที่เดิม

Instru : / Cm / Dm / Gm / Gm /


เกลียดตัวเองที่Cmฝืนไม่ไหวDm ทั้งที่ใจนั้นแGmทบสลาย

แต่จะให้ต้องCmฝืนจากไปDm  ก็ทำไม่ไGmด้


* ก็Cm Dmรู้..    ควรต้Gmองไป ยิ่งCmฝืนเท่าDmไรก็ยิ่งเหGmนื่อยใจ

   ตัวฉัCm Dmน..    ต้องทำอGmย่างไร

   เมื่อเธอCmมา ยื้อฉันDmไว้ ด้วยคำเGmดิม..


** เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งCmคำรั้งไม่Dmให้ฉันGmไป

     ในใจก็รู้แค่คำหลอกลCmวงแต่ก็Dmยังไม่ไปไGmหน

     เจอคำว่ารักคำเดียวก็CmพังทำอะDmไรไม่ไGmด้

     เธอทำให้ฉันยิ่งหCmนีเท่าDmไรก็ยังGmวน(มา)ที่เดิม

Instru : / Cm Dm / Gm / (2 Times)

ซ้ำ ( ** , ** )

Outro : / Cm Dm / Gm /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง พัง - INDIGO

Lyrics : โอ๊บ เอก เอิง
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody : บัญชา คำลือชา (บลู),
             เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange : Indigo & Ope

คงจะมีเป็นล้านเหตุผล ที่ทำให้ฉันควร ต้องไป
บอกกับเธอว่ารักแค่ไหน เหมือนเธอไม่ได้ยิน
อยู่กันไปก็เหมือนถูกทิ้ง
เหมือนกับคนไม่มี ความหมาย
ในแววตาที่ว่างเปล่านั้น เก็บฉันไว้ที่ใด..

* ก็รู้.. ควรต้องไป ยิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจ
   ตัวฉัน.. ต้องทำอย่างไร
   เมื่อเธอมา ยื้อฉันไว้ ด้วยคำเดิม..

** เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำรั้งไม่ให้ฉันไป
     ในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่ไปไหน
     เจอคำว่ารักคำเดียวก็พังทำอะไรไม่ได้
     เธอทำให้ฉันยิ่งหนีเท่าไรก็ยังวนที่เดิม

เกลียดตัวเองที่ฝืนไม่ไหว ทั้งที่ใจนั้นแทบสลาย
แต่จะให้ต้องฝืนจากไป  ก็ทำไม่ได้

* ก็รู้.. ควรต้องไป ยิ่งฝืนเท่าไรก็ยิ่งเหนื่อยใจ
   ตัวฉัน.. ต้องทำอย่างไร
   เมื่อเธอมา ยื้อฉันไว้ ด้วยคำเดิม..

** เพียงเธอนั้นใช้แค่คำหนึ่งคำรั้งไม่ให้ฉันไป
     ในใจก็รู้แค่คำหลอกลวงแต่ก็ยังไม่ไปไหน
     เจอคำว่ารักคำเดียวก็พังทำอะไรไม่ได้
     เธอทำให้ฉันยิ่งหนีเท่าไรก็ยังวน(มา)ที่เดิม

ซ้ำ ( ** , ** )