คอร์ดเพลง นางฟ้า - ทรงกรด ฌามา (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Dm
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Bb
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด A
1

คอร์ด Am
1


คอร์ดเพลง นางฟ้า - ทรงกรด ฌามา (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 20907 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Dm C / Bb F / Gm A / Dm / (2 Times)


ฝากDmมาจากหัวCใจ ของชBbายคนหนึ่ง ส่งGmถึงปลายทางให้Cกับ นางฟ้F  A

เฝ้ามGmองทุกCยาม เจ้างดFงามล้ำBbค่า   เGmพียงจะแลสายตายังเกินAฝัน

รักเDmธออย่างตั้งCใจ แม้ใBbครว่าผิด ไม่Gmคิดแลตนว่าCต่าง ชนชั้นF  A

พี่Gmดีไม่พCอ แต่Fพี่ขอไม่นBbาน   GmมันจะมีสักAวันไม่มืดDmมน


* คนเดินCดิน จะBbอดจะFทน ฝ่าเมฆGmฝน ไปยืนอยู่บนAฟ้า


** แค่ขอนางDmฟ้าเจ้าจงคBbอย ให้พี่Cปีนขึ้นFไป

     ถึงแGmม้ต้องร่วงมาCตายก็ไปหาF  A

     จะแลกชีBbวิตแลกทุกอCย่าง เพื่อเคีAmยงข้างกานDmดา

     สัญBbญา ได้หCม้ายว่าจะFรอ

Instru : / Gm C /


โปรดDmดูแลหัวCใจ เจ้าBbไว้ให้ดี จากGmนี้จะไกลเท่าไCหร่ ไม่ท้อF  A

เจ้าอGmยู่ที่เCดิม ให้Fพี่เติมพี่Bbต่อ   ทำGmให้ควรคู่Aพอให้รักDmกัน

Instru : / Dm C / Bb / Gm C / F A /
             / Gm C / F Bb / Gm A / Dm /* คนเดินCดิน จะBbอดจะFทน ฝ่าเมฆGmฝน ไปยืนอยู่บนAฟ้า


** แค่ขอนางDmฟ้าเจ้าจงคBbอย ให้พี่Cปีนขึ้นFไป

     ถึงแGmม้ต้องร่วงมาCตายก็ไปหาF  A

     จะแลกชีBbวิตแลกทุกอCย่าง เพื่อเคีAmยงข้างกานDmดา

     สัญBbญา ได้หCม้ายว่าจะFรอ..

     สัญGmญา ได้หCม้ายว่าจะFรอ..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง นางฟ้า - ทรงกรด ฌามา

คำร้อง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
ทำนอง/เรียบเรียง : อัครินทร์ เกตุมณี

ฝากมาจากหัวใจ ของชายคนหนึ่ง
ส่งถึงปลายทางให้กับ นางฟ้า
เฝ้ามองทุกยาม เจ้างดงามล้ำค่า
เพียงจะแลสายตายังเกินฝัน

รักเธออย่างตั้งใจ แม้ใครว่าผิด
ไม่คิดแลตนว่าต่าง ชนชั้น 
พี่ดีไม่พอ แต่พี่ขอไม่นาน
มันจะมีสักวันไม่มืดมน

* คนเดินดิน จะอดจะทน
   ฝ่าเมฆฝน ไปยืนอยู่บนฟ้า

** แค่ขอนางฟ้าเจ้าจงคอย ให้พี่ปีนขึ้นไป
     ถึงแม้ต้องร่วงมาตายก็ไปหา 
     จะแลกชีวิตแลกทุกอย่าง
     เพื่อเคียงข้างกานดา
     สัญญา ได้หม้ายว่าจะรอ

โปรดดูแลหัวใจ เจ้าไว้ให้ดี
จากนี้จะไกลเท่าไหร่ ไม่ท้อ 
เจ้าอยู่ที่เดิม ให้พี่เติมพี่ต่อ
ทำให้ควรคู่พอให้รักกัน

* คนเดินดิน จะอดจะทน
   ฝ่าเมฆฝน ไปยืนอยู่บนฟ้า

** แค่ขอนางฟ้าเจ้าจงคอย ให้พี่ปีนขึ้นไป
     ถึงแม้ต้องร่วงมาตายก็ไปหา 
     จะแลกชีวิตแลกทุกอย่าง
     เพื่อเคียงข้างกานดา
     สัญญา ได้หม้ายว่าจะรอ..
     สัญญา ได้หม้ายว่าจะรอ..