คอร์ดเพลง กลัวเครื่องบิน - ILLSLICK (อิลสลิก) ft.PALMY (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Em
1


คอร์ดเพลง กลัวเครื่องบิน - ILLSLICK (อิลสลิก) ft.PALMY (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 184742 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Am D / Bm Am /
           / Am D / Bm Em /..เหAmมือนตอนเคDรื่องบินมันกำBmลังบินขึ้นไEm

  เธอรู้ไAmหมในใจของDฉันกลัวจะตBmาย.. โEmอ้ว..

  ขAmอเพียงเDธอคอยจับมือBmฉันกุมเอาEmไว้

  อบอุ่นAmใจไม่กลัวสิ่งDใดเมื่อฉันBmมีเธอ..Am


เพราะว่าฉันมันเกิดมาแAmบบนี้ เกิดมาแบบDนี้

คนอย่างฉันนั้นมันก็แปBmลกดี มันก็แปลกEmดี

Like The Way She's Lookin' AmAt Me, Lookin' At DMe

ฉันคงไม่กล้ากินตอนอยู่Bmบนเครื่องต่อให้แจกEmฟรี แจกฟรี

ฉันจAmองทั้งโซนรอบตัว ทุกทีนั้นDมีแค่เพียงเรา

และเธอบBmอกกับฉันอย่ากลัว ความกลัวนั้นเEmป็นแค่เพียงเงา

ฉันใAmช้เวลาไตร่ตรองก่อนลอง ไม่Dใช่แค่เพียงเดา

ไม่เหBmมือนใครเขาที่มั่นEmใจ


* ติดมันตรงที่Amฉันนั้นไม่ทันสDมัย ไม่เคยเข้าBmใจข้าวของเครื่องใEmช้

   แล้วกลัวความAmสูงนี่จะได้เรื่องไDหม แต่เธอก็ไม่เBmคยเห็นเป็นเรื่องใEmหญ่


** เหAmมือนตอนเคDรื่องบินมันกำBmลังบินขึ้นไEm

     เธอรู้ไAmหมในใจของDฉันกลัวจะตBmาย.. โEmอ้ว..

     ขAmอเพียงเDธอคอยจับมือBmฉันกุมเอาEmไว้

     อบอุ่นAmใจไม่กลัวสิ่งDใดเมื่อฉันBmมีเธอ..Emคนอย่างฉันทุกวันก็อAmย่างเดิม มันก็อย่างเDดิม

เดินสับสนกับคนบนทBmางเดิน คนบนทางเEmดิน

จนวันที่ฉันได้พบคนอAmย่างเธอ เจอคนอย่างเDธอ

และเธอได้เข้ามาทำให้Bmชีวิต ไม่เป็นอย่างเEmคย อย่างเคย


ฉันไAmม่ได้เจ๋งอะไร อย่าไปฟังที่ใDครเขาพูดกัน

ฉันเBmพียงต้องการให้เธอ นั้นคอยกุมEmมือฉันทุกวัน

ถ้อยAmคำที่เธอบอกรัก ยังคงจดDจำไว้ทุกคำ

อยากได้Bmยินมันซ้ำ สักครั้งEmนึง..


* ติดมันตรงที่Amฉันนั้นไม่ทันสDมัย ไม่เคยเข้าBmใจข้าวของเครื่องใEmช้

   แล้วกลัวความAmสูงนี่จะได้เรื่องไDหม แต่เธอก็ไม่เBmคยเห็นเป็นเรื่องใEmหญ่


** เหAmมือนตอนเคDรื่องบินมันกำBmลังบินขึ้นไEm

     เธอรู้ไAmหมในใจของDฉันกลัวจะตBmาย.. โEmอ้ว..

     ขAmอเพียงเDธอคอยจับมือBmฉันกุมเอาEmไว้

     อบอุ่นAmใจไม่กลัวสิ่งDใดเมื่อฉันBmมีเธอ (เมื่อฉันEmมีเธอ..)


** เหAmมือนตอนเคDรื่องบินมันกำBmลังบินขึ้นไEm

     เธอรู้ไAmหมในใจของDฉันกลัวจะตBmาย.. โEmอ้ว..

     ขAmอเพียงเDธอคอยจับมือBmฉันกุมเอาEmไว้

     อบอุ่นAmใจไม่กลัวสิ่งDใดเมื่อฉันBmมีเธอ..Em

     อบอุ่นAmใจไม่กลัวสิ่งDใดเมื่อฉันBmมีเธอ..Em


มองแทบไม่เห็นเAmดือน มองแทบไม่เห็นDดาว

แต่อบอุ่นหัวBmใจ Girl, You Make Me SEmmile

และเมื่อไหร่ที่กAmลัว ตื่นตระหนกทุกคDราว

แค่จับมือฉันBmไว้ Girl, You Make Me PEmroud

Outro : / Am D / Bm Em / (2 Times) (Fade out..)
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง กลัวเครื่องบิน - ILLSLICK (อิลสลิก) ft.PALMY

Artist : ILLSLICK, PALMY
Mastered : Woody Pornpitaksuk
Instrumental Remake : Ratchakawee

..เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไป
  เธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย.. โอ้ว..
  ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้
  อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ..

เพราะว่าฉันมันเกิดมาแบบนี้ เกิดมาแบบนี้
คนอย่างฉันนั้นมันก็แปลกดี มันก็แปลกดี
Like The Way She's Lookin' At Me,
Lookin' At Me
ฉันคงไม่กล้ากินตอนอยู่บนเครื่อง
ต่อให้แจกฟรี แจกฟรี
ฉันจองทั้งโซนรอบตัว ทุกทีนั้นมีแค่เพียงเรา
และเธอบอกกับฉันอย่ากลัว
ความกลัวนั้นเป็นแค่เพียงเงา
ฉันใช้เวลาไตร่ตรองก่อนลอง ไม่ใช่แค่เพียงเดา
ไม่เหมือนใครเขาที่มั่นใจ

* ติดมันตรงที่ฉันนั้นไม่ทันสมัย
   ไม่เคยเข้าใจข้าวของเครื่องใช้
   แล้วกลัวความสูงนี่จะได้เรื่องไหม
   แต่เธอก็ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องใหญ่

** เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไป
     เธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย.. โอ้ว..
     ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้
     อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ..

คนอย่างฉันทุกวันก็อย่างเดิม มันก็อย่างเดิม
เดินสับสนกับคนบนทางเดิน คนบนทางเดิน
จนวันที่ฉันได้พบคนอย่างเธอ เจอคนอย่างเธอ
และเธอได้เข้ามาทำให้ชีวิต
ไม่เป็นอย่างเคย อย่างเคย

ฉันไม่ได้เจ๋งอะไร อย่าไปฟังที่ใครเขาพูดกัน
ฉันเพียงต้องการให้เธอ นั้นคอยกุมมือฉันทุกวัน
ถ้อยคำที่เธอบอกรัก ยังคงจดจำไว้ทุกคำ
อยากได้ยินมันซ้ำ สักครั้งนึง..

* ติดมันตรงที่ฉันนั้นไม่ทันสมัย
   ไม่เคยเข้าใจข้าวของเครื่องใช้
   แล้วกลัวความสูงนี่จะได้เรื่องไหม
   แต่เธอก็ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องใหญ่

** เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไป
     เธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย.. โอ้ว..
     ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้
     อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ
    (เมื่อฉันมีเธอ..)

** เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไป
     เธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย.. โอ้ว..
     ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้
     อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ..
     อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ..

มองแทบไม่เห็นเดือน มองแทบไม่เห็นดาว
แต่อบอุ่นหัวใจ Girl, You Make Me Smile
และเมื่อไหร่ที่กลัว ตื่นตระหนกทุกคราว
แค่จับมือฉันไว้ Girl, You Make Me Proud