คอร์ดเพลง ลงใจ (Longjai) - BOWKYLION

♫ คอร์ดโดย : Chordzaa.com

คอร์ด Cmaj7
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด Fmaj7
1

คอร์ด Fm
1

คอร์ด Dm7
1

คอร์ด Em7
1

คอร์ด F
1

คอร์ด G
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด G#
1

คอร์ด G7
1

คอร์ด Am
1