คอร์ดเพลง ทิ้งแต่เก็บ - The TOYS

♫ คอร์ดโดย : Chordzaa.com

คอร์ด Eb
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Cm
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Bb
1

คอร์ด Am7b5
1

คอร์ด D7
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด C7
1

คอร์ด Bbsus4
1