คอร์ดเพลง 40 km/hr - TerraCotta

♫ คอร์ดโดย : Chordzaa.com

คอร์ด Dmaj7
1

คอร์ด C#m7
1

คอร์ด Bm7
1

คอร์ด E
1

คอร์ด Amaj7
1

คอร์ด A7
1

คอร์ด Cm
1