คอร์ดเพลง ขวางหูขวางตา - 7DAYS CRAZY

♫ คอร์ดโดย : Chordzaa.com

คอร์ด G
1

คอร์ด C
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Cm
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Eb
1