คอร์ดเพลง SEXY - PARADOX (พาราด็อกซ์)

♫ คอร์ดโดย : Chordzaa.com

คอร์ด D
1

คอร์ด Dsus2
1

คอร์ด Dsus4
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด G
1