คอร์ดเพลง ง้อ(ววว) - KT Long Flowing

♫ คอร์ดโดย : Chordzaa.com

คอร์ด C
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด D
1

คอร์ด G
1