คอร์ดเพลง สาเนาะอ้าย - สเเน็ก PTmusic

♫ คอร์ดโดย : Chordzaa.com

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Bb
1

คอร์ด C
1

คอร์ด A
1

คอร์ด Am
1