คอร์ดเพลง เจ็บจนพอ - Wanyai (แว่นใหญ่)

♫ คอร์ดโดย : Chordzaa.com

คอร์ด Fmaj7
1

คอร์ด Cmaj7
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด C
1

คอร์ด G
1

คอร์ด E
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Bb
1