คอร์ดเพลง Love Message - ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, สกาย วงศ์รวี

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Fm
1


คอร์ดเพลง Love Message - ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, สกาย วงศ์รวี   [Print]
การเข้าชม : 66861 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C G/B / Am G / F Em / Dm G /


Cก่อนอาจจะG/Bคิด อาจจะAmคิด คำว่าGรักคงไม่สำFคัญ

เท่ากับEmใจ เท่ากับDmใจ ใจที่เGรามีกันและCกัน

อย่าโกรธเG/Bลย อย่าโกรธเAmลย ที่ตัวGฉันไม่ได้บอกFไป

อาจจะEmลืม อาจจะเDmลือน ทำให้เGธอต้องไปแอบ

Cน้อยใจFบ่อย  DmและอาจจะGคิดว่าเราไม่เCคยรักFกันG  อยากให้รู้


Cฉันเคยบอกว่ารัก กับเG/BธอหรือAmยัง  ใFห้ฉันบอกให้ฟังได้ไGหม

   แค่Cขอได้บอกว่าฉัน ผูกG/BพันเพียงไAmหน

   ก่Fอนจะไกลกัน อยากFmบอกให้เธอฟังG  ว่ารักเธอ

Instru : / C G/B / Am G / F Em / Dm G /


CอาจจะดูG/Bช้า อาจดูAmช้า แต่ว่าGคงจะไม่สายFไป

ที่บอกเEmธอ ในวันDmนี้ วันที่เGราต้องไกลห่างCกัน

อย่าห่วงเG/Bลย อย่าห่วงเAmลย คำว่าGรักไม่กลัวเส้นFทาง

หากวันไEmหน ที่เธอเDmหงา ไม่ต้องกGลัวว่าไม่ได้

CคิดถึงFกัน  Dmจะส่งความGรักที่มีให้CไปทุกFวันG  อยากให้รู้

 
Cฉันเคยบอกว่ารัก กับเG/BธอหรือAmยัง  ใFห้ฉันบอกให้ฟังได้ไGหม

   แค่Cขอได้บอกว่าฉัน ผูกG/BพันเพียงไAmหน

   ก่Fอนจะไกลกัน อยากFmบอกให้เธอฟังG  ว่ารักเธอ
 
Instru : / C / G/B Am / F / G /
             / C / G/B Am / F / Fm / G /C อาจดูG/Bช้า อาจดูAmช้า แต่ว่าGคงจะไม่สายFไป

ที่บอกเEmธอ ในวันDmนี้ วันที่เGราต้องไกลห่างกัน อยากให้รู้

ซ้ำ ( * )

Outro : / C G/B / Am G / F Em / Dm G / C /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง Love Message - ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, สกาย วงศ์รวี

คำร้อง : เรียวคุง
ทำนอง : เอสนะ อยู่เจริญ
เรียบเรียง : ศิวัช หอมขำ

ก่อนอาจจะคิด อาจจะคิด คำว่ารักคงไม่สำคัญ
เท่ากับใจ เท่ากับใจ ใจที่เรามีกันและกัน
อย่าโกรธเลย อย่าโกรธเลย ที่ตัวฉันไม่ได้บอกไป
อาจจะลืม อาจจะเลือน ทำให้เธอต้องไปแอบ
น้อยใจบ่อย  และอาจจะคิดว่าเราไม่เคยรักกัน  อยากให้รู้

 * ฉันเคยบอกว่ารัก กับเธอหรือยัง
   ให้ฉันบอกให้ฟังได้ไหม
   แค่ขอได้บอกว่าฉัน ผูกพันเพียงไหน
   ก่อนจะไกลกัน อยากบอกให้เธอฟัง ว่ารักเธอ

อาจจะดูช้า อาจดูช้า แต่ว่าคงจะไม่สายไป
ที่บอกเธอ ในวันนี้ วันที่เราต้องไกลห่างกัน
อย่าห่วงเลย อย่าห่วงเลย คำว่ารักไม่กลัวเส้นทาง
หากวันไหน ที่เธอเหงา ไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้
คิดถึงกัน จะส่งความรักที่มีให้ไปทุกวัน อยากให้รู้

 * ฉันเคยบอกว่ารัก กับเธอหรือยัง
   ให้ฉันบอกให้ฟังได้ไหม
   แค่ขอได้บอกว่าฉัน ผูกพันเพียงไหน
   ก่อนจะไกลกัน อยากบอกให้เธอฟัง ว่ารักเธอ

   อาจดูช้า อาจดูช้า แต่ว่าคงจะไม่สายไป
   ที่บอกเธอ ในวันนี้
   วันที่เราต้องไกลห่างกัน อยากให้รู้

ซ้ำ ( * )