คอร์ดเพลง Hello Mama - TaitosmitH

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Fmaj7
1

คอร์ด Bbmaj7
1

คอร์ด Gm
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Bb
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Dm
1


คอร์ดเพลง Hello Mama - TaitosmitH   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 21646 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Fmaj7 / Bbmaj7 / (2 Times)


YFmaj7ou may be happy with the skyscBbmaj7raper

BFmaj7ut I'm happy with cabin in the Bbmaj7wood

YFmaj7ou say to me you want to go around the Bbmaj7world

BFmaj7ut I need a short time for come home Bbmaj7again

And nGmow.. And Cnow.
                                            

SFmaj7ometime you may be missing someone when you'reBbmaj7 tired

WFmaj7henever you just go and find him oBbmaj7r her

BFmaj7ut when I’m tired there is only oneBbmaj7 thing. I do.. I do..

TFmaj7o do something for take back strong Bbmaj7again

And nGmow.. And Cnow..


BbHello Hello เฮ็ดCอีหยังอยู่หนออีFแม่

   Bbกินข้าวแลงแล้วCบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือFยัง

   Bbบอกน้องแหน่ ว่าการ์Cตูนเอาไว้เทื่อหน้า

   ปAmาดน้ำตาเงินในกระเDmป๋ามีไม่ถึงร้อย..

   บ่Bbมีหยังดอก อีCแม่ ลูกสบายดี..

Instru : / F / Bb / F / F /
             / Bb / Bb / F / F / (3 Times)
             / Bb / Bb / F / F / (4 Times)And nGmow.. And Cnow..


BbHello Hello เฮ็ดCอีหยังอยู่หนออีFแม่

   Bbกินข้าวแลงแล้วCบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือFยัง

   Bbบอกน้องแหน่ ว่าการ์Cตูนเอาไว้เทื่อหน้า

   ปAmาดน้ำตาเงินในกระเDmป๋ามีไม่ถึงร้อย..

   บ่Bbมีหยังดอก อีCแม่ ลูกสบายดี..


BbHello Hello เฮ็ดCอีหยังอยู่หนออีFแม่

   Bbกินข้าวแลงแล้วCบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือFยัง

   Bbบอกน้องแหน่ ว่าการ์Cตูนเอาไว้เทื่อหน้า

   ปAmาดน้ำตาเงินในกระเDmป๋ามีไม่ถึงร้อย..


BbHello Hello เฮ็ดCอีหยังอยู่หนออีFแม่

   Bbกินข้าวแลงแล้วCบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือFยัง

   Bbบอกน้องแหน่ ว่าการ์Cตูนเอาไว้เทื่อหน้า

   ปAmาดน้ำตาเงินในกระเDmป๋ามีไม่ถึงร้อย..

   บ่Bbมีหยังดอก อีCแม่ ลูกสบายดี..

Instru : / Bb / Bb / F / F / (2 Times)


บ่Bbมีหยังดอก อีCแม่ ลูกสบายFดี..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง Hello Mama - TaitosmitH

Lyrics : อิชณน์กร พึงเกียรติรัศมี
Melody : เอกราช ปวงสุข, อิชณน์กร พึงเกียรติรัศมี
Music/Arranged : TaitosmitH

You may be happy with the skyscraper
But I'm happy with cabin in the wood
You say to me
you want to go around the world
But I need a short time for come home again
And now.. And now.

Sometime you may be missing someone
when you're tired
Whenever you just go and find him or her
But when I’m tired there is only one thing.
I do.. I do..
To do something for take back strong again
And now.. And now..

* Hello Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่
   กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง
   บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เทื่อหน้า
   ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย..
   บ่มีหยังดอก อีแม่ ลูกสบายดี..

And now.. And now..

* Hello Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่
   กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง
   บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เทื่อหน้า
   ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย..
   บ่มีหยังดอก อีแม่ ลูกสบายดี..

* Hello Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่
   กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง
   บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เทื่อหน้า
   ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย..

* Hello Hello เฮ็ดอีหยังอยู่หนออีแม่
   กินข้าวแลงแล้วบ่ อีพ่อไปหาหมอมาหรือยัง
   บอกน้องแหน่ ว่าการ์ตูนเอาไว้เทื่อหน้า
   ปาดน้ำตาเงินในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อย..
   บ่มีหยังดอก อีแม่ ลูกสบายดี..

บ่มีหยังดอก อีแม่ ลูกสบายดี..