คอร์ดเพลง ใบไม้ - Fly

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด F#m7
1

คอร์ด F#m6
1

คอร์ด D
1

คอร์ด E
1

คอร์ด C#
4

คอร์ด F#m
1

คอร์ด Ebm7b5
1

คอร์ด F
1

คอร์ด A
1

คอร์ด Aaug
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด B7
1

คอร์ด Bsus4
1

คอร์ด B
1

คอร์ด D7
1


คอร์ดเพลง ใบไม้ - Fly    [Print]
การเข้าชม : 7683 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / F#m7 F#m6 / (4 Times)
           / D E / C# D C# /* เหมือนใบF#mไม้ ใบเดียว ที่Ebm7b5หลงเหลือไว้ในป่า

   Dฉันต้องการ เก็บเอาFไว้นานๆ จงAอย่าเอาไป

   สิ่งเAaugดียวที่ขอไว้ อย่าDยื้อแย่งC#mเธอ   ไB7ป จากEฉันเลย..


  F#mฟ้าอย่าทำร้าย ให้Eเราต้องแยกกัน เF#mหลือแต่เพียงฉัน คงต้องBsus4 Bตาย

 เF#mพราะว่าเธอนั้น ช่างEมีความหมาย F#mฟ้าอย่าดึงตัว คนของBsus4 Bฉันไป

 D เธอคนEนี้คนเดียว ที่ฉัF#mนมี..   D คือชีEวิต คือลมหายAใจ

 อย่าได้ทำC#ให้เธอ จากDฉันไป.D7.


* เหมือนใบF#mไม้ ใบเดียว ที่Ebm7b5หลงเหลือไว้ในป่า

   Dฉันต้องการ เก็บเอาFไว้นานๆ จงAอย่าเอาไป

   สิ่งเAaugดียวที่ขอไว้ อย่าDยื้อแย่งC#mเธอ   ไB7ป จากEฉันเลย..


  F#mฉันได้ยอมเสีย เสียEไปทุกๆอย่าง เF#mพื่อจะมีเธอ ในหัBsus4 Bวใจ

 ฉัF#mนได้ทุ่มเท เพื่อแEลกกับเธอไว้ F#mขออย่าทำร้าย ใจของBsus4  Bฉันเลย

 D คือใบไEม้ใบเดียว ที่ฉัF#mนมี..   D คือชีEวิต คือลมหายAใจ

 อย่าได้ทำC#ให้เธอ จากDฉันไป.D7.


* เหมือนใบF#mไม้ ใบเดียว ที่Ebm7b5หลงเหลือไว้ในป่า

   Dฉันต้องการ เก็บเอาFไว้นานๆ จงAอย่าเอาไป

   สิ่งเAaugดียวที่ขอไว้ อย่าDยื้อแย่งC#mเธอ   ไB7ป จากEฉันเลย..

Outro : / F#m B7 / (4 Times) / F#m /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ใบไม้ - Fly

คำร้อง : สีฟ้า
ทำนอง/เรียบเรียง : โสฬส ปุณกะบุตร

* เหมือนใบไม้ ใบเดียว ที่หลงเหลือไว้ในป่า
   ฉันต้องการ เก็บเอาไว้นานๆ จงอย่าเอาไป
   สิ่งเดียวที่ขอไว้
   อย่ายื้อแย่งเธอไป จากฉันเลย..

ฟ้าอย่าทำร้าย ให้เราต้องแยกกัน
เหลือแต่เพียงฉัน คงต้องตาย
เพราะว่าเธอนั้น ช่างมีความหมาย
ฟ้าอย่าดึงตัว คนของฉันไป

เธอคนนี้คนเดียว ที่ฉันมี.. คือชีวิต คือลมหายใจ
อย่าได้ทำให้เธอ จากฉันไป..

* เหมือนใบไม้ ใบเดียว ที่หลงเหลือไว้ในป่า
   ฉันต้องการ เก็บเอาไว้นานๆ จงอย่าเอาไป
   สิ่งเดียวที่ขอไว้
   อย่ายื้อแย่งเธอไป จากฉันเลย..

ฉันได้ยอมเสีย เสียไปทุกๆอย่าง
เพื่อจะมีเธอ ในหัวใจ
ฉันได้ทุ่มเท เพื่อแลกกับเธอไว้
ขออย่าทำร้าย ใจของฉันเลย

คือใบไม้ใบเดียว ที่ฉันมี.. คือชีวิต คือลมหายใจ
อย่าได้ทำให้เธอ จากฉันไป..

* เหมือนใบไม้ ใบเดียว ที่หลงเหลือไว้ในป่า
   ฉันต้องการ เก็บเอาไว้นานๆ จงอย่าเอาไป
   สิ่งเดียวที่ขอไว้
   อย่ายื้อแย่งเธอไป จากฉันเลย..