คอร์ดเพลง ใจน้อย - AB NORMAL

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด G
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Dsus4
1


คอร์ดเพลง ใจน้อย - AB NORMAL   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 21252 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / G D / Em / C D / G /


Emอมรับว่าฉัน บางทีก็หBmวงเธอไปหน่อย คEmนมันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้Bmอย

แต่ที่จEmริงมันเป็นห่วงเธอ ที่คอยเฝ้าถBmามเธอบ่อยๆ

 เEmธอจะไปกับใครที่ไหน อย่างน้Bmอย

AmอกฉันหDน่อย Gคนดี..D


* ไม่Gรักก็คงไม่ห่D/F#วง อย่างEmนี้..

   ที่ต้องGหวงก็เพราะเธอนะมี แค่คนเDดียว

   หากเธอเBmป็นอะไร ความผิดฉันคนเEmดียว

   ที่Cดูแลเธอไม่Dดี จะไม่Cมีวันให้อDภัย Gตัวเอง..


Emอมรับว่าฉัน บางทีก็Bmวุ่นวายไปหน่อย คEmนมันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้Bmอย

แต่ที่จEmริงมันเป็นห่วงเธอ ที่คอยเฝ้าถBmามเธอบ่อยๆ

 เEmธอจะไปกับใครที่ไหน อย่างน้Bmอย

ก็บAmอกฉันหDน่อย นะGคนดี..D


* ไม่Gรักก็คงไม่ห่D/F#วง อย่างEmนี้..

   ที่ต้องGหวงก็เพราะเธอนะมี แค่คนเDดียว

   หากเธอเBmป็นอะไร ความผิดฉันคนเEmดียว

   ที่Cดูแลเธอไม่Dดี จะไม่Cมีวันให้อDภัย Gตัวเอง..

Instru : / Em / Bm / C D / G / (2 Times)


* ไม่Gรักก็คงไม่ห่D/F#วง อย่างEmนี้..

   ที่ต้องGหวงก็เพราะเธอนะมี แค่คนเDดียว

   หากเธอเBmป็นอะไร ความผิดฉันคนเEmดียว

   ที่Cดูแลเธอไม่Dดี จะไม่Cมีวันให้อDภัย Gตัวเอง..

   หากCเธอต้องเสียDใจ จะไม่Cมีวันให้อDsus4 Dภัย       ตัวเอง..

Outro : / G D / Em / C D / G /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ใจน้อย - AB NORMAL

คำร้อง/ทำนอง : กุศล เหล็กศิริ
เรียบเรียง : วิสารท กุลศิริ

ยอมรับว่าฉัน บางทีก็หวงเธอไปหน่อย
คนมันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้อย
แต่ที่จริงมันเป็นห่วงเธอ ที่คอยเฝ้าถามเธอบ่อยๆ
 เธอจะไปกับใครที่ไหน อย่างน้อย
บอกฉันหน่อย คนดี..

* ไม่รักก็คงไม่ห่วง อย่างนี้..
   ที่ต้องหวงก็เพราะเธอนะมี แค่คนเดียว
   หากเธอเป็นอะไร ความผิดฉันคนเดียว
   ที่ดูแลเธอไม่ดี จะไม่มีวันให้อภัย ตัวเอง..

ยอมรับว่าฉัน บางทีก็วุ่นวายไปหน่อย
คนมันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้อย
แต่ที่จริงมันเป็นห่วงเธอ ที่คอยเฝ้าถามเธอบ่อยๆ
 เธอจะไปกับใครที่ไหน อย่างน้อย
ก็บอกฉันหน่อย นะคนดี..

* ไม่รักก็คงไม่ห่วง อย่างนี้..
   ที่ต้องหวงก็เพราะเธอนะมี แค่คนเดียว
   หากเธอเป็นอะไร ความผิดฉันคนเดียว
   ที่ดูแลเธอไม่ดี จะไม่มีวันให้อภัย ตัวเอง..

* ไม่รักก็คงไม่ห่วง อย่างนี้..
   ที่ต้องหวงก็เพราะเธอนะมี แค่คนเดียว
   หากเธอเป็นอะไร ความผิดฉันคนเดียว
   ที่ดูแลเธอไม่ดี จะไม่มีวันให้อภัย ตัวเอง..
   หากเธอต้องเสียใจ จะไม่มีวันให้อภัย  ตัวเอง..