คอร์ดเพลง แม่ใช้ล้างถ้วย - มาริโอ้ โจ๊ก ft.รำไพ แสงทอง

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด G
1

คอร์ด A
1


คอร์ดเพลง แม่ใช้ล้างถ้วย - มาริโอ้ โจ๊ก ft.รำไพ แสงทอง    [Print]
การเข้าชม : 39262 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em / Em / D / Em /
            / C / D / Bm / Em / (2 Times)
            / D Bm D Em /กำลังสินอนEmคักๆ เสียงแม่ที่Dรัก กะเอิ้นมาEmด่า

ลาวจ่มลาวป้อยข่อยAmว่า ลูกชายเพิ่นมันบ่เอาไBmหน

ต้นเหตุที่แม่ข่อยAmสูน จานกองจูนGพูน มึงสิล้างตอนAmได๋

เทิงสูนล่ะกะเทิงใจDฮ่าย แอบจ่มในใจ คือบ่Emใช้ใบอื่นสาก่อน


* ลาวบอกเบิดเฮือนเบิดEmซาน มีถ้วยกับDจาน 10 ใบถ่อEmนี้

   แช่ไว้ตั้งดนเป็นAmปี แล้วสิเอาไสมาใส่อาBmหาร

   เมนูคืออ่อมเขียดAmโม้ บักมาริGโอ้ เอ็งอย่าขี้ค้Amาน

   จงรีบล้างถ้วยล้างDจาน มาใส่อาหารBmบัดเดี๋ยวนี้


** สิซื้อให้หาบCขาย ซะบ้อยายอันDนี้ คือจ่มดี้Bmดี ใช้แต่ล้างEmถ้วย

     คนกำลังสิCนอน อุตส่าห์ทำท่าDป่วย

     ยังให้มาล้างBmถ้วย โพดแท้น้อคุEmณแม่


 Cตั้งแต่แDม่อุ้มท้องครEmองเจ้า บ่เคยAจ่มเว้า ป้อนข้าวป้อนน้ำBmดูแล

แม่ใช้ล้างDจาน เจ้าคือขี้ค้Bmาน ขี้Dค้านคัEmกแหน่

ควรคิดแทนบุญคุณCแม่ ล้างถ้วยDให้แหน่ เด้อEmลูกหล่าเอ้ย


* ลาวบอกเบิดเฮือนเบิดEmซาน มีถ้วยกับDจาน 10 ใบถ่อEmนี้

   แช่ไว้ตั้งดนเป็นAmปี แล้วสิเอาไสมาใส่อาBmหาร

   เมนูคืออ่อมเขียดAmโม้ บักมาริGโอ้ เอ็งอย่าขี้ค้Amาน

   จงรีบล้างถ้วยล้างDจาน มาใส่อาหารBmบัดเดี๋ยวนี้


** สิซื้อให้หาบCขาย ซะบ้อยายอันDนี้ คือจ่มดี้Bmดี ใช้แต่ล้างEmถ้วย

     คนกำลังสิCนอน อุตส่าห์ทำท่าDป่วย

     ยังให้มาล้างBmถ้วย โพดแท้น้อคุEmณแม่


*** Cแม่จักสิDอยู่ ได้ฮอดEmมื้อได๋ ไม้แก่ใAกล้ตาย เหลือใจลูกชายBmใช้ยาก

      บ่เห็นโลงDแม่ เจ้าคงบ่แBmคร์ คำDแม่ ที่Emฝาก

      ถ้วยสิบใบกับซันไลต์ลูกCรัก คันบ่ลำDบาก ล้Emางให้แม่แหน่

Instru : / C / D / Bm / Em / (2 Times)
             / D Bm D Em /


ซ้ำ ( * , ** , *** )

Outro : / C / D / Bm / Em / (2 Times)
             / D Bm D Em /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง แม่ใช้ล้างถ้วย - มาริโอ้ โจ๊ก ft.รำไพ แสงทอง

คำร้อง/ทำนอง : สะเลอปี้
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

กำลังสินอนคักๆ เสียงแม่ที่รัก กะเอิ้นมาด่า
ลาวจ่มลาวป้อยข่อยว่า ลูกชายเพิ่นมันบ่เอาไหน
ต้นเหตุที่แม่ข่อยสูน จานกองจูนพูน มึงสิล้างตอนได๋
เทิงสูนล่ะกะเทิงใจฮ่าย
แอบจ่มในใจ คือบ่ใช้ใบอื่นสาก่อน

* ลาวบอกเบิดเฮือนเบิดซาน
   มีถ้วยกับจาน 10 ใบถ่อนี้
   แช่ไว้ตั้งดนเป็นปี แล้วสิเอาไสมาใส่อาหาร
   เมนูคืออ่อมเขียดโม้ บักมาริโอ้ เอ็งอย่าขี้ค้าน
   จงรีบล้างถ้วยล้างจาน มาใส่อาหารบัดเดี๋ยวนี้

** สิซื้อให้หาบขาย ซะบ้อยายอันนี้
    คือจ่มดี้ดี ใช้แต่ล้างถ้วย
    คนกำลังสินอน อุตส่าห์ทำท่าป่วย
    ยังให้มาล้างถ้วย โพดแท้น้อคุณแม่

ตั้งแต่แม่อุ้มท้องครองเจ้า บ่เคยจ่มเว้า
ป้อนข้าวป้อนน้ำดูแล
แม่ใช้ล้างจาน เจ้าคือขี้ค้าน ขี้ค้านคักแหน่
ควรคิดแทนบุญคุณแม่
ล้างถ้วยให้แหน่ เด้อลูกหล่าเอ้ย

* ลาวบอกเบิดเฮือนเบิดซาน
   มีถ้วยกับจาน 10 ใบถ่อนี้
   แช่ไว้ตั้งดนเป็นปี แล้วสิเอาไสมาใส่อาหาร
   เมนูคืออ่อมเขียดโม้ บักมาริโอ้ เอ็งอย่าขี้ค้าน
   จงรีบล้างถ้วยล้างจาน มาใส่อาหารบัดเดี๋ยวนี้

** สิซื้อให้หาบขาย ซะบ้อยายอันนี้
    คือจ่มดี้ดี ใช้แต่ล้างถ้วย
    คนกำลังสินอน อุตส่าห์ทำท่าป่วย
    ยังให้มาล้างถ้วย โพดแท้น้อคุณแม่

*** แม่จักสิอยู่ ได้ฮอดมื้อได๋
      ไม้แก่ใกล้ตาย เหลือใจลูกชายใช้ยาก
      บ่เห็นโลงแม่ เจ้าคงบ่แคร์ คำแม่ ที่ฝาก
      ถ้วยสิบใบกับซันไลต์ลูกรัก
      คันบ่ลำบาก ล้างให้แม่แหน่
               
ซ้ำ ( * , ** , *** )