คอร์ดเพลง แม่กำปอง - t_047 ft.เขียนไขและวานิช

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด A
1

คอร์ด E
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด D
1


คอร์ดเพลง แม่กำปอง - t_047 ft.เขียนไขและวานิช    [Print]
การเข้าชม : 16479 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / A / E / F#m / E /
           / A / E / F#m / D /Aมอกคลุ้งลงเEคล้า ที่สองF#mเราออกเดินDทาง

Aวะแอ่วEถาม ว่าไข่F#mป่ามเป็นจะไD

ค่อยAใช้ชีวิตให้Eช้า เหมือนเF#mวลาไม่มีอยู่จDริง

Aองลำธารที่ไหลEไป จงมองให้เห็F#mนใจ ตัวเDอง ตอนนี้

Instru : / A / E / F#m / E /
             / A / E / F#m / D /AวามเงียบEงัน ที่ทำให้F#mฉันได้ยินเสียงตัวเDอง

หมู่Aนกที่ร้องบรรเEลง เป็นบทเF#mพลงจากป่าเDขา

เหมือนโAลก ใบEนี้ มีเพียงแค่สองF#m  Dเรา     มีเพียงแค่สองเรา

Instru : / A / E / F#m / D /
             / A / E / F#m / E /* ธDรรมชาติ โปรดทำให้เธอได้Aลืมทุกสิ่ง

   ที่ตรงนี้ไม่มีอDดีต ไม่มีแม้Aกาลเวลา

   อยู่กับชีวิตที่Dธรรมดา ไม่Eมี อะไรให้มองAหา


** ที่แDม่กำปอง มีเพียงแค่สองAเรา

    วันนี้ที่แม่กำDปอง มีเพียงแค่สองเรA E F#m E

Instru : / A / E / F#m / E / (2 Times)
             / A / E / F#m / D /ในยามเAช้ามีแสงนำEทาง จงเปิดทF#mางที่ๆเธอต้องEไป

โอ้ลมหAนาวช่วยโอบกอดเธอEไว้ ไม่มีอะF#mไร ทำDร้ายเธอในที่แห่งนี้

Instru : / A / E / F#m / E /


* ธDรรมชาติ โปรดทำให้เธอได้Aลืมทุกสิ่ง

   ที่ตรงนี้ไม่มีอDดีต ไม่มีแม้Aกาลเวลา

   อยู่กับชีวิตที่Dธรรมดา ไม่Eมี อะไรให้มองAหา


** ที่แDม่กำปอง มีเพียงแค่สองAเรา (ที่ตรงนี้ฉันมีเธออยู่)

    วันนี้ที่แม่กำDปอง มีเพียงแค่สองAเรา (ที่ตรงนี้ฉันมีเธออยู่)

    วันนี้ที่แม่กำDปอง มีเพียงแค่สองAเรา (ที่ตรงนี้ฉันมีเธออยู่)

    วันนี้ที่แม่กำDปอง มีเพียงแค่สองAเรา..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง แม่กำปอง - t_047 ft.เขียนไขและวานิช

เนื้อเพลง/ทำนอง : น้องนัทที ไม่มีอัตตา
เรียบเรียง : T_047

หมอกคลุ้งลงเคล้า ที่สองเราออกเดินทาง
แวะแอ่วถาม ว่าไข่ป่ามเป็นจะได
ค่อยใช้ชีวิตให้ช้า เหมือนเวลาไม่มีอยู่จริง
มองลำธารที่ไหลไป
จงมองให้เห็นใจ ตัวเอง ตอนนี้

ความเงียบงัน ที่ทำให้ฉันได้ยินเสียงตัวเอง
หมู่นกที่ร้องบรรเลง เป็นบทเพลงจากป่าเขา
เหมือนโลก ใบนี้ มีเพียงแค่สองเรา
มีเพียงแค่สองเรา

* ธรรมชาติ โปรดทำให้เธอได้ลืมทุกสิ่ง
   ที่ตรงนี้ไม่มีอดีต ไม่มีแม้กาลเวลา
   อยู่กับชีวิตที่ธรรมดา ไม่มี อะไรให้มองหา

** ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา
    วันนี้ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา

ในยามเช้ามีแสงนำทาง จงเปิดทางที่ๆเธอต้องไป
โอ้ลมหนาวช่วยโอบกอดเธอไว้
ไม่มีอะไร ทำร้ายเธอในที่แห่งนี้

* ธรรมชาติ โปรดทำให้เธอได้ลืมทุกสิ่ง
   ที่ตรงนี้ไม่มีอดีต ไม่มีแม้กาลเวลา
   อยู่กับชีวิตที่ธรรมดา ไม่มี อะไรให้มองหา

** ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา
    (ที่ตรงนี้ฉันมีเธออยู่)
    วันนี้ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา
    (ที่ตรงนี้ฉันมีเธออยู่)
    วันนี้ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา
    (ที่ตรงนี้ฉันมีเธออยู่)
    วันนี้ที่แม่กำปอง มีเพียงแค่สองเรา..