คอร์ดเพลง แผ่เมตตา - WONDERFRAME

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด E
1


คอร์ดเพลง แผ่เมตตา - WONDERFRAME    [Print]
การเข้าชม : 6328 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

เก็บแรงCไว้ไปแผ่เมตGตาให้เธอดีกAmว่า  F

คนแบบCนี้ยิ่งพูดเท่าไGหร่ยิ่งเสียเวAmลาด่าF

คนของCฉันที่โดนแย่งGไป ได้ไปแAmล้วจงไปให้ไFกล

ไม่ได้เDmสียใจ แค่กรวดFน้ำอEmวย  พDmรขอGให้โCชคดี E
 

 Am เห็นเธอคุยกับเFขาทุกวัน C แต่เธอบอกว่าเGป็นแค่เพื่อนกัน

 Am เชื่อใจก็เลยเFชื่อแบบนั้น ไม่Cคิดว่า Gมีอะไร

 Am แต่ใครๆก็บFอกให้รู้ Cว่าเห็นเธอกับเGขาเดินด้วยกันอยู่

 Am แค่มองก็Fพอจะรู้ ไม่Cใช่แค่เพื่อนที่เGธอคิด
 

* เพื่Amอนจริงๆ เธอบอกแค่เFพื่อนจริงๆ

   แต่หยอกCล้อพูดคุยแบบเป็นแGฟนทุกสิ่ง

   เธอบอกเพื่Amอนจริงๆ เธอบอกแค่เFพื่อนจริงๆ แต่สุดCท้ายเธอก็ทิ้งฉันGไป
 

** เก็บแรงCไว้ไปแผ่เมตGตาให้เธอดีกAmว่า    F G

     คนแบบCนี้ยิ่งพูดเท่าไGหร่ยิ่งเสียเวAmลาด่า  F G

     คนของCฉันที่โดนแย่งGไป ได้ไปแAmล้วจงไปให้ไFกล

     ไม่ได้เDmสียใจ แค่กรวดFน้ำอEmวย  พDmรขอGให้โCชคดี E
 

เวAmลาเธออยู่กับฉันเธอก็แอบแFชทแล้วกดปิดแจ้งเตือน

ที่เCธอแอบคุยกับเขานี่คุยหลายGวันหรือคุยมาหลายเดือน

Amลังๆหายไปทุกวัน ออกไปทุกFวันแล้วบอกไปกับเพื่อน

ทิ้งCฉันให้นั่งเหงาใจทุรนทุGรายอยู่กับคำเตือน


ว่าเAmธอไปด้วยกันทุกวัน ทำกับเFขาเหมือนเป็นคนสำคัญ

ไอCคนที่มาก่อนอย่างฉันจะต้องGพูดต้องคิดยังไง

ให้Amพูดว่าฉันไม่เป็นไร แค่เพื่อนFกันตัวฉันเข้าใจ

คงCดูโง่ไปใช่มั้ย ที่ไปเGชื่อคำโกหกเธอ

 
* เพื่Amอนจริงๆ เธอบอกแค่เFพื่อนจริงๆ

   แต่หยอกCล้อพูดคุยแบบเป็นแGฟนทุกสิ่ง

   เธอบอกเพื่Amอนจริงๆ เธอบอกแค่เFพื่อนจริงๆ แต่สุดCท้ายเธอก็ทิ้งฉันGไป


** เก็บแรงCไว้ไปแผ่เมตGตาให้เธอดีกAmว่า    F G

     คนแบบCนี้ยิ่งพูดเท่าไGหร่ยิ่งเสียเวAmลาด่า  F G

     คนของCฉันที่โดนแย่งGไป ได้ไปแAmล้วจงไปให้ไFกล

     ไม่ได้เDmสียใจ แค่กรวดFน้ำอEmวย  พDmร   G

ซ้ำ ( ** )

 
ไม่ได้เDmสียใจ แค่กรวดFน้ำอEmวย  พDmร ให้Gคนไม่Cรักดี..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง แผ่เมตตา - WONDERFRAME

เนื้อร้อง/ทำนอง : WONDERFRAME
เรียบเรียง : Gamer Vader

เก็บแรงไว้ไปแผ่เมตตาให้เธอดีกว่า  
คนแบบนี้ยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งเสียเวลาด่า
คนของฉันที่โดนแย่งไป ได้ไปแล้วจงไปให้ไกล
ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวย  พรขอให้โชคดี 
 
เห็นเธอคุยกับเขาทุกวัน
แต่เธอบอกว่าเป็นแค่เพื่อนกัน
เชื่อใจก็เลยเชื่อแบบนั้น ไม่คิดว่า มีอะไร
แต่ใครๆก็บอกให้รู้ ว่าเห็นเธอกับเขาเดินด้วยกันอยู่
แค่มองก็พอจะรู้ ไม่ใช่แค่เพื่อนที่เธอคิด

* เพื่อนจริงๆ เธอบอกแค่เพื่อนจริงๆ
   แต่หยอกล้อพูดคุยแบบเป็นแฟนทุกสิ่ง
   เธอบอกเพื่อนจริงๆ เธอบอกแค่เพื่อนจริงๆ
   แต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไป

** เก็บแรงไว้ไปแผ่เมตตาให้เธอดีกว่า     
     คนแบบนี้ยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งเสียเวลาด่า   
     คนของฉันที่โดนแย่งไป ได้ไปแล้วจงไปให้ไกล
     ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวย  พรขอให้โชคดี 

เวลาเธออยู่กับฉันเธอก็แอบแชทแล้วกดปิดแจ้งเตือน
ที่เธอแอบคุยกับเขานี่คุยหลายวันหรือคุยมาหลายเดือน
หลังๆหายไปทุกวัน ออกไปทุกวันแล้วบอกไปกับเพื่อน
ทิ้งฉันให้นั่งเหงาใจทุรนทุรายอยู่กับคำเตือน

ว่าเธอไปด้วยกันทุกวัน
ทำกับเขาเหมือนเป็นคนสำคัญ
ไอคนที่มาก่อนอย่างฉันจะต้องพูดต้องคิดยังไง
ให้พูดว่าฉันไม่เป็นไร แค่เพื่อนกันตัวฉันเข้าใจ
คงดูโง่ไปใช่มั้ย ที่ไปเชื่อคำโกหกเธอ
 
* เพื่อนจริงๆ เธอบอกแค่เพื่อนจริงๆ
   แต่หยอกล้อพูดคุยแบบเป็นแฟนทุกสิ่ง
   เธอบอกเพื่อนจริงๆ เธอบอกแค่เพื่อนจริงๆ
   แต่สุดท้ายเธอก็ทิ้งฉันไป

** เก็บแรงไว้ไปแผ่เมตตาให้เธอดีกว่า     
     คนแบบนี้ยิ่งพูดเท่าไหร่ยิ่งเสียเวลาด่า   
     คนของฉันที่โดนแย่งไป ได้ไปแล้วจงไปให้ไกล
     ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวย  พร   

ซ้ำ ( ** )

ไม่ได้เสียใจ แค่กรวดน้ำอวย  พร ให้คนไม่รักดี..