คอร์ดเพลง แค่นั้น - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด A
1

คอร์ด Asus4
1

คอร์ด Asus2
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด E
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C#m
1


คอร์ดเพลง แค่นั้น - ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ (คอร์ด ง่ายๆ)    [Print]
การเข้าชม : 1674245 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / A Asus4 Asus2 / (3 Times) / A /


บางคราวก็อยากจะAฝัน บางทีก็อยากจะF#mรู้

ใครมีความหมายในEใจ ของเธอ

 A ใจหนอช่างโหดร้าย มองฉันอย่างเมินเF#mฉย

 ใครหนอใครเล่าเEอย จะอดทน

  Bm ก็เป็นได้แค่คนคนหDนึ่ง ที่รักเธออย่างเปิดเEผย

 ไม่เคยได้รับกลับคืนA Asus4 Asus2

  Bm ก็เธอนั้นแค่คนคนหDนึ่ง จะรักไม่รักช่างเEธอ

 ให้ฉันงมงายต่อA Asus4 Asus2ไป

  Bm แค่ได้รักได้คิดได้Dชอบ สุขแบบทุกข์ๆ อย่างEนี้..ก็พอ..


*D นี่ตัวเราคงคEล้าย ดังหมาเห่าเC#mรือบิน จนสิ้นใจยังไม่F#mได้ยล

  D ไม่กวนใจให้หEมอง ไม่รักไม่ว่าอะC#mไร คิดได้ฝ่ายเดียวก็F#mพอ

   Bmใจหนอ..หEนอ..ฉันเป็นสุขเหลืA Asus4 Asus2 A  Asus4 Asus2อเกิน

Instru : / Bm / D / E / A / Bm / D / E /
             / A Asus4 Asus2 / (2 Times) / A /สำลักความสุขจนAล้น ต้องดั้นด้นผ่านทุกข์F#mนั้น

ข้างในใครรู้มันEช้ำ เพียงใด..

  Bm เมื่อลมพัดผ่านผิวบาDงๆ ฉันวอนว่าลมเEอ๋ย

 ช่วยพัดผ่านมาทาA Asus4 Asus2งนี้

  Bm สูดดอมดมกลิ่นหอมจาDงๆ ที่เหลือไว้ก่อนจะเEลือน หายไป..


*D นี่ตัวเราคงคEล้าย ดังหมาเห่าเC#mรือบิน จนสิ้นใจยังไม่F#mได้ยล

  D ไม่กวนใจให้หEมอง ไม่รักไม่ว่าอะC#mไร คิดได้ฝ่ายเดียวก็F#mพอ

   Bmใจหนอ..หEนอ..ฉันเป็นสุขเหลือเกิน..

Outro : / A Asus4 Asus2 / (3 Times) / A /
            / Bm / D / E / A / (6 Times) / Bm /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง แค่นั้น - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

บางคราวก็อยากจะฝัน บางทีก็อยากจะรู้
ใครมีความหมายในใจ ของเธอ
ใจหนอช่างโหดร้าย มองฉันอย่างเมินเฉย
ใครหนอใครเล่าเอยจะอดทน

ก็เป็นได้แค่คนคนหนึ่ง ที่รักเธออย่างเปิดเผย
ไม่เคยได้รับกลับคืน
ก็เธอนั้นแค่คนคนหนึ่ง จะรักไม่รักช่างเธอ
ให้ฉันงมงายต่อไป
แค่ได้รักได้คิดได้ชอบ สุขแบบทุกข์ทุกข์อย่างนี้..ก็พอ

* นี่ตัวเราคงคล้าย ดังหมาเห่าเรือบิน
   จนสิ้นใจยังไม่ได้ยล
   ไม่กวนใจให้หมอง ไม่รักไม่ว่าอะไร
   คิดได้ฝ่ายเดียวก็พอ
   ใจหนอ..หนอ..ฉันเป็นสุขเหลือเกิน

สำลักความสุขจนล้น ต้องดั้นด้นผ่านทุกข์นั้น
ข้างในใครรู้มันช้ำเพียงใด
เมื่อลมพัดผ่านผิวบางบาง ฉันวอนว่าลมเอ๋ย
ช่วยพัดผ่านมาทางนี้
สูดดอมดมกลิ่นหอมจางจาง
ที่เหลือไว้ก่อนจะเลือน หายไป
                                    
ซ้ำ ( * )