คอร์ดเพลง เวลาคือ(คำตอบ) - Sea Two

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด E
1

คอร์ด B
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด A
1

คอร์ด G#m
4

คอร์ด F#m
1

คอร์ด C#
4

คอร์ด F#
1

คอร์ด Ebm
6


คอร์ดเพลง เวลาคือ(คำตอบ) - Sea Two    [Print]
การเข้าชม : 30313 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / E / B / C#m / A /


E  อยากจะBถามให้มันแน่ใจC#mก่อน ก่อนที่เราAสองจะเดินไปไกลมากกว่านี้

E  วันและBคืนเวลาทุกนาC#mที นับตั้งแต่Aนี้คือเราทั้งสองคน

E  อย่าเอ่ยคำสัญBญา ไม่ต้องมีวC#mจีใด จะอยู่ได้ไAหม

 ให้เวBลาเป็นคำตอบ.A  B.


*A ฉันมีคำBถามข้อนึง ไม่ว่าG#mวันพรุ่งนี้จะเC#mป็นอย่างไร

   อะF#mไรจะเกิด ฉันกBลัวเหลือเกิน..


** ตลอดชีEวิตมันนานนะ เธอจะทนกับBฉันได้นานหรือเปล่า

    หากวันC#mนึงบังเอิญมีเรื่องราว ที่Aทำให้เธอเสียBใจ

    จะอยู่อีกEนานมั้ย หากว่าคนๆBนึงไม่ได้เป็น

    เหมือนที่C#mเธอฝัน เอาไว้ จะอยู่กันAไปตลอดชีBวิตหรือเปล่า

Instru : / A / G#m / A / E /
             / F#m / G#m / A / B /*A ฉันมีคำBถามข้อนึง ไม่ว่าG#mวันพรุ่งนี้จะเC#mป็นอย่างไร

   อะF#mไรจะเกิด ฉันกBลัวเหลือเกิน.. C#


** ตลอดชีF#วิตมันนานนะ เธอจะทนกับC#ฉันได้นานหรือเปล่า

    หากวันEbmนึงบังเอิญมีเรื่องราว ที่Bทำให้เธอเสียC#ใจ

    จะอยู่อีกF#นานมั้ย หากว่าใครคนC#นึงไม่ได้เป็น

    เหมือนที่Ebmเธอฝัน เอาไว้ จะอยู่กันBไปตลอดชีC#วิต หรือเปล่า

    ตลอดชีF#วิตมันนานนะ เธอจะทนกับC#ฉันได้นานหรือเปล่า..Ebm

    จะอยู่กันBไปตลอดชีC#วิต หรือเF#ปล่า..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง เวลาคือ(คำตอบ) - Sea Two

คำร้อง/ทำนอง : ปิ๊ก ขจรจารุกุล
เรียบเรียง : Steve Thai

อยากจะถามให้มันแน่ใจก่อน
ก่อนที่เราสองจะเดินไปไกลมากกว่านี้
วันและคืนเวลาทุกนาที นับตั้งแต่นี้คือเราทั้งสองคน
อย่าเอ่ยคำสัญญา ไม่ต้องมีวจีใด
จะอยู่ได้ไหม ให้เวลาเป็นคำตอบ..

* ฉันมีคำถามข้อนึง ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
   อะไรจะเกิด ฉันกลัวเหลือเกิน..

** ตลอดชีวิตมันนานนะ
    เธอจะทนกับฉันได้นานหรือเปล่า
    หากวันนึงบังเอิญมีเรื่องราว ที่ทำให้เธอเสียใจ
    จะอยู่อีกนานมั้ย หากว่าคนๆนึงไม่ได้เป็น
    เหมือนที่เธอฝัน เอาไว้
    จะอยู่กันไปตลอดชีวิตหรือเปล่า

* ฉันมีคำถามข้อนึง ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร
   อะไรจะเกิด ฉันกลัวเหลือเกิน..

** ตลอดชีวิตมันนานนะ
    เธอจะทนกับฉันได้นานหรือเปล่า
    หากวันนึงบังเอิญมีเรื่องราว ที่ทำให้เธอเสียใจ
    จะอยู่อีกนานมั้ย หากว่าใครคนนึงไม่ได้เป็น
    เหมือนที่เธอฝัน เอาไว้
    จะอยู่กันไปตลอดชีวิต หรือเปล่า
    ตลอดชีวิตมันนานนะ
    เธอจะทนกับฉันได้นานหรือเปล่า..
    จะอยู่กันไปตลอดชีวิต หรือเปล่า..