คอร์ดเพลง เฝ้าหม้อ - เตย วีรยา

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด C
1

คอร์ด G
1

คอร์ด D
1


คอร์ดเพลง เฝ้าหม้อ - เตย วีรยา   [Print]
การเข้าชม : 3926 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em C / G D / (2 Times)


* หEmนุ๊กกันตะบ่าว หCรอยกันตะบ่าว เGอาที่สู้ทำแDล้วบายใจ

   หEmนุ๊กกันตะบ่าว หCรอยกันตะบ่าว เGอาที่สู้ทำแDล้วบายใจ

Instru : / Em C / G D / (2 Times)


  EmสาแลมันหCยับหนักหน้า ทุกGวันแลๆที่Dรักของฉาน

  Emวันๆไม่Cคิด ที่จะทำGงง ทำงานอะDไรเลย

  Emได้แต่จับกCลุ่ม เฝ้าหม้อน้ำGท่อม หน้าที่ๆDทำเหมือนเคย

  Emถ้าอยู่พันCนี้ พฤติกรรมGนี้ เลิกกันดีDหว้า


สาแลหยับหEmนักแล้วหล่าว C G    พันDนี้น้องไม่อยากEmทนแล้วบ่าว C G

เราDจบกันดีหว้าหEmม้ายละบ่าว C G

คันสู้เDอาแต่เฝ้า หม้อ..

Instru : / Em C / G D / (2 Times)


  Emไม่รู้ดีดหCม้ายสาแลกลางGคืนไม่หลับไม่Dนอน

  Emไม่ค่อยเชื่อCใจสาเราแลGๆหวางนี้สู้หDยับหลอน

  Emถ้าอยู่พันCนี้หรือว่าพันGนี้เลิกคบกันDก่อน

  เลิกให้ไDด้ก่อน หยุดให้ไDด้ก่อน ค่อยมารักกันหล่าว


* หEmนุ๊กกันตะบ่าว หCรอยกันตะบ่าว เGอาที่สู้ทำแDล้วบายใจ

   หEmนุ๊กกันตะบ่าว หCรอยกันตะบ่าว เGอาที่สู้ทำแDล้วบายใจ

Instru : / Em C / G D / (4 Times)


  EmสาแลมันหCยับหนักหน้า ทุกGวันแลๆที่Dรักของฉาน

  Emวันๆไม่Cคิด ที่จะทำGงง ทำงานอะDไรเลย

  Emได้แต่จับกCลุ่ม เฝ้าหม้อน้ำGท่อม หน้าที่ๆDทำเหมือนเคย

  Emถ้าอยู่พันCนี้ พฤติกรรมGนี้ เลิกกันดีDหว้า


สาแลหยับหEmนักแล้วหล่าว C G    พันDนี้น้องไม่อยากEmทนแล้วบ่าว C G

เราDจบกันดีหว้าหEmม้ายละบ่าว C G

คันสู้เDอาแต่เฝ้า หม้อ..

Instru : / Em C / G D / (2 Times)


  Emไม่รู้ดีดหCม้ายสาแลกลางGคืนไม่หลับไม่Dนอน

  Emไม่ค่อยเชื่อCใจสาเราแลGๆหวางนี้สู้หDยับหลอน

  Emถ้าอยู่พันCนี้หรือว่าพันGนี้เลิกคบกันDก่อน

  เลิกให้ไDด้ก่อน หยุดให้ไDด้ก่อน ค่อยมารักกันหล่าว


* หEmนุ๊กกันตะบ่าว หCรอยกันตะบ่าว เGอาที่สู้ทำแDล้วบายใจ

   หEmนุ๊กกันตะบ่าว หCรอยกันตะบ่าว เGอาที่สู้ทำแDล้วบายใจ

ซ้ำ ( * )

Outro : / Em C / G D / (4 Times) / Em /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง เฝ้าหม้อ - เตย วีรยา

คำร้อง/ทำนอง : กษิฐศักดิ์ หนูวงค์
เรียบเรียง : อภิชัย ชูเกื้อ

* หนุ๊กกันตะบ่าว หรอยกันตะบ่าว
   เอาที่สู้ทำแล้วบายใจ
   หนุ๊กกันตะบ่าว หรอยกันตะบ่าว
   เอาที่สู้ทำแล้วบายใจ

สาแลมันหยับหนักหน้า ทุกวันแลๆที่รักของฉาน
วันๆไม่คิด ที่จะทำงง ทำงานอะไรเลย
ได้แต่จับกลุ่ม เฝ้าหม้อน้ำท่อม
หน้าที่ๆทำเหมือนเคย
ถ้าอยู่พันนี้ พฤติกรรมนี้ เลิกกันดีหว้า

สาแลหยับหนักแล้วหล่าว
พันนี้น้องไม่อยากทนแล้วบ่าว 
เราจบกันดีหว้าหม้ายละบ่าว 
คันสู้เอาแต่เฝ้า หม้อ..

ไม่รู้ดีดหม้ายสาแลกลางคืนไม่หลับไม่นอน
ไม่ค่อยเชื่อใจสาเราแลๆหวางนี้สู้หยับหลอน
ถ้าอยู่พันนี้หรือว่าพันนี้เลิกคบกันก่อน
เลิกให้ได้ก่อน หยุดให้ได้ก่อน
ค่อยมารักกันหล่าว

* หนุ๊กกันตะบ่าว หรอยกันตะบ่าว
   เอาที่สู้ทำแล้วบายใจ
   หนุ๊กกันตะบ่าว หรอยกันตะบ่าว
   เอาที่สู้ทำแล้วบายใจ
 
สาแลมันหยับหนักหน้า ทุกวันแลๆที่รักของฉาน
วันๆไม่คิด ที่จะทำงง ทำงานอะไรเลย
ได้แต่จับกลุ่ม เฝ้าหม้อน้ำท่อม
หน้าที่ๆทำเหมือนเคย
ถ้าอยู่พันนี้ พฤติกรรมนี้ เลิกกันดีหว้า

สาแลหยับหนักแล้วหล่าว
พันนี้น้องไม่อยากทนแล้วบ่าว 
เราจบกันดีหว้าหม้ายละบ่าว 
คันสู้เอาแต่เฝ้า หม้อ..

ไม่รู้ดีดหม้ายสาแลกลางคืนไม่หลับไม่นอน
ไม่ค่อยเชื่อใจสาเราแลๆหวางนี้สู้หยับหลอน
ถ้าอยู่พันนี้หรือว่าพันนี้เลิกคบกันก่อน
เลิกให้ได้ก่อน หยุดให้ได้ก่อน
ค่อยมารักกันหล่าว

* หนุ๊กกันตะบ่าว หรอยกันตะบ่าว
   เอาที่สู้ทำแล้วบายใจ
   หนุ๊กกันตะบ่าว หรอยกันตะบ่าว
   เอาที่สู้ทำแล้วบายใจ

ซ้ำ ( * )