คอร์ดเพลง เป็นสาวแล้วได๋ - เฟิร์น กัญญารัตน์ Ft.นารา วาซาบิ

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Em
1


คอร์ดเพลง เป็นสาวแล้วได๋ - เฟิร์น กัญญารัตน์ Ft.นารา วาซาบิ    [Print]
การเข้าชม : 60418 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C / G / Am / F / (2 Times) / C /


มื้อCนี้สิประกาศ เอกGราชความเป็นสาว

ใจมันเAmริ่มคึดอยากมีผู้บ่าว กะให้เป็นFสาวนำเขาแน่แหมG

แลบCลิ้นกินตำบักหุ่ง แต่ก่Gอนบ่เคยยอมแพ้ ตอนนี้Amติละบ่ได้เด้อแม่

สิเซากินแท้ๆF โอ้ยG  ปลาแดกแหมต่อนบักใCหญ่


* ฮอร์โFมนร่างกายเริ่มเปลี่ยนแGปลง หัวใจเต้นแEmฮงมันแปรปวนไปเAmบิด

   แฮงได้เFห็นหน้าอ้ายแล้วน้องคึด คึดหGลาย คึดนำ..


** สิบอกอีCพ่ออีแม่ ว่าหนูเป็นGสาวแล้วได๋

    เริ่มสิมAmองผู้ชาย เริ่มแต่งFหน้าแต่งตาG

    เสื้อผ้าเก่าCๆ เอาไปสุม สิซื้อสายเGดี่ยวซ่งยีนส์ขาดขา

    บ่กินแล้วเAmด้อปลากระป๋องมาม่า ย่านมันFอ้วน

    เดี๋ยวหุ่นบ่Gดี ผู้บ่าวสิบ่( C  G )มัก

Instru : / C / G / Am / F C /


ตอนCนี้กะจนคนเว่า ว่าขาวเกินหGน้าละเกินตาผู้ได๋

สิออกจากAmบ้านกะกั้งห่มคันบักใหญ่

ครีมกันแดดที่เพิ้ลใFช้นั้นกะเป็นเงินเซ็นG

การบ้านการเCรือนกะพอเฮ็ดได้ เกียเป็ดเกียGไก่น้องกะพอเฮ็ดเป็น

ไปวัดไปAmวากะพอได้เห็น นุ่งซิ่นกะเFป็น

 G เซาแล้วเด้อกินข้าวคำCใหญ่..

ซ้ำ ( * , ** )


เห็นเCจ้ามาตั้งแต่น้อยกะจนว่าใหญ่เป็นสาว

กะเป็นตาGฮักตาแพงเอาฮ้าย เเนมเบิ่งหม่องได๋กะขาว

F ยอมรับว่าถึกใจอิหลี บ่ว่าสิแGนมไปเบิ่งหม่องได๋กะยังบ่มีหม่องตี๋

C สิได้บ่น้อคั่นอ้ายสิขอเป็นแฟนน้องหล่า

คั่นอ้ายสิGทักไปคงไปคุย แค่นั่นอ้ายขอสิได้บ่หล่า

F หัวใจอ้ายเพ้อฮอดเจ้าทุกครั้งที่พ้อหน้า

แค่อยากสิไGด้เจ้ามาเป็นแฟน แล้วพ่อกับแม่เจ้าคงสิบ่Cว่า โGอ้ย..


*** สิบอกอีCพ่ออีแม่ ว่าหนูเป็นGสาวแล้วได๋

      เริ่มสิมAmองผู้ชาย เริ่มแต่งFหน้าแต่งตาG

      เสื้อผ้าเก่าCๆ เอาไปสุม สิซื้อสายเGดี่ยวซ่งยีนส์ขาดขา

      บ่กินแล้วเAmด้อปลากระป๋องมาม่า

      ย่านมันFอ้วน เดี๋ยวหุ่นบ่Gดี  (ผู้บ่าวสิบ่( C )มัก)

ซ้ำ ( *** )


 โอ้ โGอ้ว.. โอ้ โAmอ้ว.. โอ้Fย.G. ย่านอ้ายบ่Cมัก
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง เป็นสาวแล้วได๋ - เฟิร์น กัญญารัตน์ Ft.นารา วาซาบิ

มื้อนี้สิประกาศ เอกราชความเป็นสาว
ใจมันเริ่มคึดอยากมีผู้บ่าว
กะให้เป็นสาวนำเขาแน่แหม
แลบลิ้นกินตำบักหุ่ง
แต่ก่อนบ่เคยยอมแพ้ ตอนนี้ติละบ่ได้เด้อแม่
สิเซากินแท้ๆ โอ้ย ปลาแดกแหมต่อนบักใหญ่

* ฮอร์โมนร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลง
   หัวใจเต้นแฮงมันแปรปวนไปเบิด
   แฮงได้เห็นหน้าอ้ายแล้วน้องคึด คึดหลาย คึดนำ..

** สิบอกอีพ่ออีแม่ ว่าหนูเป็นสาวแล้วได๋
    เริ่มสิมองผู้ชาย เริ่มแต่งหน้าแต่งตา
    เสื้อผ้าเก่าๆ เอาไปสุม
    สิซื้อสายเดี่ยวซ่งยีนส์ขาดขา
    บ่กินแล้วเด้อปลากระป๋องมาม่า ย่านมันอ้วน
    เดี๋ยวหุ่นบ่ดี ผู้บ่าวสิบ่มัก

ตอนนี้กะจนคนเว่า ว่าขาวเกินหน้าละเกินตาผู้ได๋
สิออกจากบ้านกะกั้งห่มคันบักใหญ่
ครีมกันแดดที่เพิ้ลใช้นั้นกะเป็นเงินเซ็น
การบ้านการเรือนกะพอเฮ็ดได้
เกียเป็ดเกียไก่น้องกะพอเฮ็ดเป็น
ไปวัดไปวากะพอได้เห็น นุ่งซิ่นกะเป็น
เซาแล้วเด้อกินข้าวคำใหญ่..

ซ้ำ ( * , ** )

เห็นเจ้ามาตั้งแต่น้อยกะจนว่าใหญ่เป็นสาว
กะเป็นตาฮักตาแพงเอาฮ้าย
เเนมเบิ่งหม่องได๋กะขาว
ยอมรับว่าถึกใจอิหลี
บ่ว่าสิแนมไปเบิ่งหม่องได๋กะยังบ่มีหม่องตี๋
สิได้บ่น้อคั่นอ้ายสิขอเป็นแฟนน้องหล่า
คั่นอ้ายสิทักไปคงไปคุย แค่นั่นอ้ายขอสิได้บ่หล่า
หัวใจอ้ายเพ้อฮอดเจ้าทุกครั้งที่พ้อหน้า
แค่อยากสิได้เจ้ามาเป็นแฟน
แล้วพ่อกับแม่เจ้าคงสิบ่ว่า โอ้ย..

*** สิบอกอีพ่ออีแม่ ว่าหนูเป็นสาวแล้วได๋
      เริ่มสิมองผู้ชาย เริ่มแต่งหน้าแต่งตา
      เสื้อผ้าเก่าๆ เอาไปสุม
      สิซื้อสายเดี่ยวซ่งยีนส์ขาดขา
      บ่กินแล้วเด้อปลากระป๋องมาม่า
      ย่านมันอ้วน เดี๋ยวหุ่นบ่ดี  (ผู้บ่าวสิบ่มัก)

ซ้ำ ( *** )

 โอ้ โอ้ว.. โอ้ โอ้ว.. โอ้ย.. ย่านอ้ายบ่มัก

คำร้อง/ทำนอง : เฟิร์น กัญญารัตน์
ท่อนแร็พ : เมส นครเชียง
เรียบเรียง : Pop Nitipong
บันทึกเสียง : ฮุงเฮืองสตูดิโอ (เฟิร์น กัญญารัตน์)