คอร์ดเพลง เทียนไขไฟฟ้า - นุ้ย สุวีณา

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด G
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด C
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Bm
1


คอร์ดเพลง เทียนไขไฟฟ้า - นุ้ย สุวีณา   [Print]
การเข้าชม : 132315 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / G / Em / C / D /
           / G / Em / Am D / G /ฉัGนนั้นมันก็เป็นเหมือนเช่นเทียนไEm

ที่มีความหCมายแค่เพียง เป็นบางคDรั้งครา

Gธอ จุดฉันเพื่อคั่นเวEmลา เมื่อตอนไฟAmฟ้า ไม่มาแล้วมืดดับDไป


Gอม เผาตัวเองเปล่งแสงเพื่อเEmธอ

เต็มใจเสCมอ เพื่อเธอฉันทำด้วยDใจ

Gม้ว่า เธอจะมีเทียนไEmข แต่ในหัวAmใจ ของเDธอก็รอไGฟมา


 * อยากCทำให้มากกว่านี้ แต่Bmมีค่าเพียงเท่านั้น

    อยากอCยู่กับเธอนานนาน แต่Dมันเป็นไปไม่ได้


** เป็นแค่เทียนCไข จะเทียบอะDไรกับไฟEmฟ้า

     ฉันมันคงรกลูกCตา เมื่อไฟฟ้าDมา สว่างไGสว

     ก็เข้าใจCดี ไฟDมาแล้วเทียนต้องEmไป

     แล้วเธอก็ดับเทียนAmไข ที่แCสงมีเพียงริบDหรี่


*** เGห็นน้ำตาเทียนหลั่งลงเป็นทEmาง

      นี่คือเบื้องหCลัง แสนเศร้าของความหDวังดี

      ไGฟฟ้ามา ค่าเทียนไม่Emมี มาถึงวันAmนี้ เหลือเDพียงแค่น้ำGตาเทียน

Instru : / G / Em / C D / G /

ซ้ำ ( * , ** , *** )


Cขอเธออย่ามองมาทางBmนี้ ไม่อยากให้เCธอ ต้องDมาเห็นน้ำGตาเทียน 
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง เทียนไขไฟฟ้า - นุ้ย สุวีณา

ฉันนั้นมันก็เป็นเหมือนเช่นเทียนไข
ที่มีความหมายแค่เพียงเป็นบางครั้งครา
เธอจุดฉันเพื่อคั่นเวลา
เมื่อตอนไฟฟ้าไม่มาแล้วมืดดับไป     

ยอมเผาตัวเองเปล่งแสงเพื่อเธอ
เต็มใจเสมอเพื่อเธอฉันทำด้วยใจ
แม้ว่าเธอจะมีเทียนไข แต่ในหัวใจของเธอก็รอไฟมา

* อยากทำให้มากกว่านี้ แต่มีค่าเพียงเท่านั้น
   อยากอยู่กับเธอนานๆ แต่มันเป็นไปไม่ได้

** เป็นแค่เทียนไข จะเทียบอะไรกับไฟฟ้า
    ฉันมันคงรกลูกตา เมื่อไฟฟ้ามาสว่างไสว
    ก็เข้าใจดี ไฟมาแล้วเทียนต้องไป
    แล้วเธอก็ดับเทียนไข    ที่แสงมีเพียงริบหรี่

*** เห็นน้ำตาเทียนหลั่งลงเป็นทาง
      นี่คือเบื้องหลังแสนเศร้าของความหวังดี
      ไฟฟ้ามาค่าเทียนไม่มี มาถึงวันนี้
      เหลือเพียงแค่น้ำตาเทียน

ซ้ำ ( * , ** , *** )

ขอเธออย่ามองมาทางนี้
ไม่อยากให้เธอต้องมาเห็นน้ำตาเทียน