คอร์ดเพลง เก็บสะโพก - แสงดาว พิมมะศรี

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Bm
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด A
1

คอร์ด G
1

คอร์ด F#
1


คอร์ดเพลง เก็บสะโพก - แสงดาว พิมมะศรี    [Print]
การเข้าชม : 5025 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Bm / Bm / Em / Em / (3 Times)
           / Bm / Bm /  BmหลงAฮักคนบ่มีใGจ บ่Aตายดอกเด้   Bmคือจั่งไปAถ่ารถไGฟ อยู่Aป้ายรถเมย์ 

  Bmกะแม่นว่าเAขาสิGฮัก นิ่Aล่ะเด๊   Bmแต่สุดAท้ายมันร้องGเย แล้วAเทเอา


 * เBmขาฮักเลย บ่เคยAงึด บ่เคยสน จะไปGทน เสียใจไปทำไA

    มัBmนมีคนอื่น เฮากะAมีคนใหม่ เชิ้ดGใส่ทำไมต้องแAคร์

    อBmกหักครั้งนี้ ถือว่าเAลิศเลอค่า เอาGน่า ถือว่าแฟร์A

    แBmค่คนผู้เดียวถิ่มไAป อย่าเสียใจอย่าเสียGดาย หาใหม่กะได้ ยังบ่ตF#าย..


 ** อย่าไปสBmนอย่าไปAคึด อย่าไปGงึดคนบ่มีใA

     ปล่อยมันไBmป คันสิไAป สิไปGตายทางได๋กะไA

     บอกตัวเBmองว่าฉันAสวย โสดสิGดี ไผกะไAด้

     แค่ความBmรักที่เฮ็งAซวย โอเGคมันคงไม่Aตาย

     ไม่ต้องเBmศร้า ไม่ต้องโAศกเก็บสะโGพก..F#  (ไว้โยกกับคนที่ใช่)
 
Instru : / Bm / Bm /


ฉัBmนไม่สวยAพอ หรือว่าเGธอไม่เคยพอAดี

ฮัBmกทันเบิ้ดโAปร หรือว่าโGง่มาหลายAปี

มัBmนก็แค่อยากAรู้ ไม่คิดจะGรั้งหรอกนะคุณAพี่

BmปเลยไปเAลย ออกจากชีGวิตฉันได้ก็Aดี พอส่ำGนี้ บ่Aตายกะหาใหม่

Instru : / Bm / Bm / Em / Em /

ซ้ำ ( * , ** )

Instru : / Bm / Bm / Bm / F# /
             / Bm / Bm / Em / Em / (2 Times)
             / G / G / F# / F# /


ซ้ำ ( ** , ** )

Outro : / Bm / Bm / Em / Em / (2 Times)
            / Bm / Bm /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง เก็บสะโพก - แสงดาว พิมมะศรี

เนื้อร้อง/ทำนอง : แจ๊ค ลูกอีสาน
เรียบเรียง : ออนบอร์ดสตูดิโอ

หลงฮักคนบ่มีใจ บ่ตายดอกเด้
คือจั่งไปถ่ารถไฟ อยู่ป้ายรถเมย์ 
กะแม่นว่าเขาสิฮัก นิ่ล่ะเด๊
แต่สุดท้ายมันร้องเย แล้วเทเอา

* เขาฮักเลย บ่เคยงึด บ่เคยสน
   จะไปทน เสียใจไปทำไม
   มันมีคนอื่น เฮากะมีคนใหม่ เชิ้ดใส่ทำไมต้องแคร์
   อกหักครั้งนี้ ถือว่าเลิศเลอค่า เอาน่า ถือว่าแฟร์ๆ
   แค่คนผู้เดียวถิ่มไป อย่าเสียใจอย่าเสียดาย
   หาใหม่กะได้ ยังบ่ตาย..

** อย่าไปสนอย่าไปคึด อย่าไปงึดคนบ่มีใจ
    ปล่อยมันไป คันสิไป สิไปตายทางได๋กะไป
    บอกตัวเองว่าฉันสวย โสดสิดี ไผกะได้
    แค่ความรักที่เฮ็งซวย โอเคมันคงไม่ตาย
    ไม่ต้องเศร้า ไม่ต้องโศกเก็บสะโพก..
    (ไว้โยกกับคนที่ใช่)

ฉันไม่สวยพอ หรือว่าเธอไม่เคยพอดี
ฮักทันเบิ้ดโปร หรือว่าโง่มาหลายปี
มันก็แค่อยากรู้ ไม่คิดจะรั้งหรอกนะคุณพี่
ไปเลยไปเลย ออกจากชีวิตฉันได้ก็ดี
พอส่ำนี้ บ่ตายกะหาใหม่

ซ้ำ ( * , ** )

ซ้ำ ( ** , ** )