คอร์ดเพลง อินสตาแกรม - Helmetheads

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Cmaj7
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Bm7
1

คอร์ด Em7
1

คอร์ด Am7
1

คอร์ด G
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Gmaj7
1

คอร์ด E7
1

คอร์ด A7
1

คอร์ด G7
1

คอร์ด Dsus4
1


คอร์ดเพลง อินสตาแกรม - Helmetheads    [Print]
การเข้าชม : 10267 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

อยากCmaj7ย้อนเวลากลับDไป ตรงที่Bm7เก่า

อยากจCmaj7ะทำให้เรื่องของDเรา ดีกว่าBm7นี้

อยากCmaj7ย้อนคืนวันเวDลา ให้เธอและBm7ฉันมีวันที่แEm7สนดี

ให้เวลาAm7นี้มีเพียงแต่เDรา เหมือนเคย

Instru : / G / C / G / Cmaj7 /


  Gmaj7ทุกครั้ง ที่คิดถึงเธอเมื่อCไร   ใAm7นใจ ฉันยังคงเDจ็บอยู่เหมือนเดิม

  Gmaj7รูปใด ภาพใด ยิ่Cmaj7งดูยิ่งซ้ำเติม

ยิ่งตอกยิ่งAm7ย้ำว่าฉันได้ทำให้เธอเDสียใจ


* อยากCmaj7ย้อนเวลากลับไป หยุดตรงที่เBm7ก่า

   อยากจCmaj7ะทำให้เรื่องของเรา ดีกว่าBm7นี้

   อยากCmaj7ย้อนคืนวันเวลา ให้เธอและBm7ฉันมีวันที่แE7สนดี

   ให้เวลาAm7นี้มีเพียงแต่เA7รา อีกเหมือนเDคย..


** แต่ฉันCmaj7ก็รู้จะทำยังไงเธอคงไม่ย้Bm7อนมา

     ภาพวันเวAm7ลาเหล่านั้น ฉันไม่อาจจะเGลือนลบไG7

     มันคงจCmaj7ะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้Bm7างกาย

     คงดีกว่าAm7รูปถ่าย ยิ่งDมองมันเท่าไร ยิ่งมีน้ำตา

Instru : / G / C / G / Cmaj7 /


  Gmaj7ร้านนี้ เป็นที่ประจำของCmaj7เธอ        Am7มุมเดิม ที่ฉันและเธอเคยDชอบไป

  Gmaj7วันนี้ เปิดภาพเธอ จะCmaj7เลื่อนมันดูเท่าไร

ยิ่งทำให้Am7รู้ว่าฉันไม่มีใคร อีกแDล้ว


* จึงอยาก Cmaj7ย้อนเวลากลับไป ตรงที่เBm7ก่า

   อยากจCmaj7ะทำให้เรื่องของเรา ดีกว่าBm7นี้

   อยากCmaj7ย้อนคืนวันเวลา ให้เธอและBm7ฉันมีวันที่แE7สนดี

   ให้เวลาAm7นี้มีเพียงแต่เA7รา อีกเหมือนเDคย..


** แต่ฉันCmaj7ก็รู้จะทำยังไงเธอคงไม่ย้Bm7อนมา

     ภาพวันเวAm7ลาเหล่านั้น ฉันไม่อาจจะเGลือนลบไG7

     มันคงจCmaj7ะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้Bm7างกาย

     คงดีกว่าAm7รูปถ่าย ยิ่งDมองมันเท่าไร


** ยิ่งทำใCmaj7ห้รู้ว่าเธอก็คงไม่มีวันย้Bm7อนมา

     ภาพวันเวAm7ลาเหล่านั้น ฉันไม่อาจจะเGลือนลบไG7

     มันคงจCmaj7ะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้Bm7างกาย

     คงดีกว่าAm7รูปถ่าย ยิ่งDมองมันเท่าไร ยิ่งมีน้ำตา

Instru : / Em7 / Am7 / A7 /


ยิ่งมAm7องมันเท่าไร จะDมองมันเท่าไร..Dsus4     เธอคงไม่Gmaj7ย้อนมา..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง อินสตาแกรม - Helmetheads

อยากย้อนเวลากลับไป ตรงที่เก่า
อยากจะทำให้เรื่องของเรา ดีกว่านี้
อยากย้อนคืนวันเวลา ให้เธอและฉันมีวันที่แสนดี
ให้เวลานี้มีเพียงแต่เรา เหมือนเคย

ทุกครั้ง ที่คิดถึงเธอเมื่อไร
ในใจ ฉันยังคงเจ็บอยู่เหมือนเดิม
รูปใด ภาพใด ยิ่งดูยิ่งซ้ำเติม
ยิ่งตอกยิ่งย้ำว่าฉันได้ทำให้เธอเสียใจ

* อยากย้อนเวลากลับไป หยุดตรงที่เก่า
   อยากจะทำให้เรื่องของเรา ดีกว่านี้
   อยากย้อนคืนวันเวลา ให้เธอและฉันมีวันที่แสนดี
   ให้เวลานี้มีเพียงแต่เรา อีกเหมือนเคย..

** แต่ฉันก็รู้จะทำยังไงเธอคงไม่ย้อนมา
     ภาพวันเวลาเหล่านั้น ฉันไม่อาจจะเลือนลบไป
     มันคงจะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้างกาย
     คงดีกว่ารูปถ่าย ยิ่งมองมันเท่าไร ยิ่งมีน้ำตา

ร้านนี้ เป็นที่ประจำของเธอ
มุมเดิม ที่ฉันและเธอเคยชอบไป
วันนี้ เปิดภาพเธอ จะเลื่อนมันดูเท่าไร
ยิ่งทำให้รู้ว่าฉันไม่มีใคร อีกแล้ว

* จึงอยาก ย้อนเวลากลับไป ตรงที่เก่า
   อยากจะทำให้เรื่องของเรา ดีกว่านี้
   อยากย้อนคืนวันเวลา ให้เธอและฉันมีวันที่แสนดี
   ให้เวลานี้มีเพียงแต่เรา อีกเหมือนเคย..

** แต่ฉันก็รู้จะทำยังไงเธอคงไม่ย้อนมา
     ภาพวันเวลาเหล่านั้น ฉันไม่อาจจะเลือนลบไป
     มันคงจะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้างกาย
     คงดีกว่ารูปถ่าย ยิ่งมองมันเท่าไร

** ยิ่งทำให้รู้ว่าเธอก็คงไม่มีวันย้อนมา
     ภาพวันเวลาเหล่านั้น ฉันไม่อาจจะเลือนลบไป
     มันคงจะดีถ้าในวันนี้ยังมีเธอข้างกาย
     คงดีกว่ารูปถ่าย ยิ่งมองมันเท่าไร ยิ่งมีน้ำตา

ยิ่งมองมันเท่าไร จะมองมันเท่าไร..
เธอคงไม่ย้อนมา..