คอร์ดเพลง อยู่บ่ได้ - เต้ย อภิวัฒน์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Fmaj7
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด G
1

คอร์ด C
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด F
1


คอร์ดเพลง อยู่บ่ได้ - เต้ย อภิวัฒน์   [Print]
การเข้าชม : 545592 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

หากได้Fmaj7ฟังเพลงนี้ กลับมาก่Emอนได้บ่ ฮู้บ่หDmนอลมหายGใจของอ้ายคือเCจ้า

ขาดเจ้าFmaj7ไปหนาวนี้ เบิดลมหายใEmจคือจั่งสิตAmาย

ขาดเDmจ้าอ้ายอยู่บ่ไGด้  ฮักเCจ้าหลาย.. 


  Am  คิดฮอดเจ้าแท้แEmด้..   Am  คิดฮอดเจ้าสิตEmาย

  Am  ใจอ้ายฮ้างสEmลาย คือสิตDmาย เจ็บGหลาย ฮู้Amบ่.. 

 
*F เจ้าบ่หวนคืนGมา แต่น้ำEmตาอ้ายไหลย้อAmยๆ ได้แต่ถ่าแต่Fคอย ฮื้อGฮื้อ..


** หากได้Fฟังเพลงนี้ กลับมาก่Emอนได้บ่

    ฮู้บ่หDmนอลมหายGใจของอ้ายคือเCจ้า

    ขาดเจ้าไFปหนาวนี้ เบิดลมหายใEmจคือจั่งสิตAmาย

    ขาดเDmจ้าอ้ายอยู่บ่ไGด้  ฮักเCจ้าหลาย..


  Am  คือมาหรอยแท้แEmด้     Am  เทกันแล้วหัวEmใจ

  Am  จักสิอยู่จั่งไEmด๋ คือสิตDmาย เจ็บGหลาย ฮู้Amบ่.. 


 F  เจ้าบ่หวนคืนGมา แต่น้ำEmตาอ้ายไหลย้อAmยๆ ได้แต่ถ่าแต่Fคอย ฮื้อGฮื้อ..

Instru : / F / G / Em / Am / F / G / G /


หากได้Fmaj7ฟังเพลงนี้ กลับมาก่Emอนได้บ่ ฮู้บ่หDmนอลมหายGใจของอ้ายคือเCจ้า

ขาดเจ้าไFปหนาวนี้ เบิดลมหายใEmจคือจั่งสิตAmาย

ขาดเDmจ้าอ้ายอยู่บ่ไGด้  ฮักเCจ้าหลาย..

ขาดเDmจ้าอ้ายอยู่บ่ไGด้  ฮักเCจ้าหลาย..

Outro : / Am / Em / Am / Em /
เพลงที่คุณอาจชอบ
เนื้อเพลง อยู่บ่ได้ - เต้ย อภิวัฒน์

ศิลปิน : เต้ย อภิวัฒน์
เนื้อร้อง : อภิวัฒน์ บุญเอนก

หากได้ฟังเพลงนี้ กลับมาก่อนได้บ่
ฮู้บ่หนอลมหายใจของอ้ายคือเจ้า
ขาดเจ้าไปหนาวนี้ เบิดลมหายใจคือจั่งสิตาย
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้  ฮักเจ้าหลาย.. 

คิดฮอดเจ้าแท้แด้.. คิดฮอดเจ้าสิตาย 
ใจอ้ายฮ้างสลาย คือสิตาย เจ็บหลาย ฮู้บ่.. 
 
* เจ้าบ่หวนคืนมา แต่น้ำตาอ้ายไหลย้อยๆ
  ได้แต่ถ่าแต่คอย ฮื้อฮื้อ..

** หากได้ฟังเพลงนี้ กลับมาก่อนได้บ่
     ฮู้บ่หนอลมหายใจของอ้ายคือเจ้า
     ขาดเจ้าไปหนาวนี้ เบิดลมหายใจคือจั่งสิตาย
     ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้  ฮักเจ้าหลาย..

คือมาหรอยแท้แด้ เทกันแล้วหัวใจ
จักสิอยู่จั่งได๋ คือสิตาย เจ็บหลาย ฮู้บ่..

เจ้าบ่หวนคืนมา แต่น้ำตาอ้ายไหลย้อยๆ
ได้แต่ถ่าแต่คอย ฮื้อฮื้อ..

หากได้ฟังเพลงนี้ กลับมาก่อนได้บ่
ฮู้บ่หนอลมหายใจของอายคือเจ้า 
ขาดเจ้าไปหนาวนี้ เบิดลมหายใจคือจั่งสิตาย
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้  ฮักเจ้าหลาย..
ขาดเจ้าอ้ายอยู่บ่ได้  ฮักเจ้าหลาย..