คอร์ดเพลง หายนะหัวใจ - บอส ธีรพงษ์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Em
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C
1

คอร์ด G
1


คอร์ดเพลง หายนะหัวใจ - บอส ธีรพงษ์    [Print]
การเข้าชม : 7078 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Em D / C G /
           / Em D / C / D / D /ฟ้าผ่าแEmล้งสิ้นแสงจัDนทร์ อาทิตย์Cหัน ลาโลกGไป

คือจั่งอ้Emาย ในตอนDนี้ที่บ่ Cมีเจ้า

ฮู้จักเหEmงา ฮู้จักเDศร้า ฮู้จักCแต่เมาบ่เคยGสร่าง

แต่บ่Emจัก วิธีหDย่างออกจาก หCายนะหัวDใจ


* หันไปทางไGด๋ กะเDจ็บ มันอักเCสบเรื้อรังคักแGหน่

   หาป่องEmออกจักทาง กะDมีแต่แพ้ คนแCพ้ มันเจ็บบ่เDซา


** ทางที่บ่มีเGจ้ามันเหงาเกินDไป สิไปต่อจังEmได๋ มันมืดมนทุกอCย่าง

    สูดได้แต่ไอGฮัก กลิ่นหอมจDางๆ ระยะสุดCท้าย

    และในอีกไม่Gช้า คงมีคนตายจมDน้ำตา

    นั่งฮ้องไห้ปานEmว่า คนกำลังสิCขาดใจ

    มันเCบิดเรี่ยวแรง บ่อDยากหายใจ สิอยู่ต่อ

Instru : / Em / C / Em / C /


ฟ้าผ่าแEmล้ง แสงจันทร์เDศร้า อาทิตย์เCหงาเมื่อเจ้าบ่Gมี

ต่อแต่Emนี้ สิอยู่จังไDด๋ ถามใจเจ้าCของ

ชีวิตอ้Emาย มีแต่เDจ้า ฮักแต่เCจ้า ฮักเบิ่ดGใจ

คือจั่งถืกEmปิดสวิตช์ ที่Dยื้อชีวิต ตอนเCจ้าไปฮักคนDอื่น

ซ้ำ ( * , ** )

Instru : / Em / C / Em / C /
             / G D / C G / Em D / C / D /** ทางที่บ่มีเGจ้ามันเหงาเกินDไป สิไปต่อจังEmได๋ มันมืดมนทุกอCย่าง

    สูดได้แต่ไอGฮัก กลิ่นหอมจDางๆ ระยะสุดCท้าย

    และในอีกไม่Gช้า คงมีคนตายจมDน้ำตา

    นั่งฮ้องไห้ปานEmว่า คนกำลังสิCขาดใจ

    มันเCบิดเรี่ยวแรง บ่อDยากหายใจ Emสิอยู่ต่อ

    มันเCบิ่ดเรี่ยวแรง บ่อDยากหายใจ บ่อยากอEmยู่ต่อ..

Outro : / C / Em /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง หายนะหัวใจ - บอส ธีรพงษ์

คำร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : นพคุณ มลีรัตน์

ฟ้าผ่าแล้งสิ้นแสงจันทร์ อาทิตย์หัน ลาโลกไป
คือจั่งอ้าย ในตอนนี้ที่บ่ มีเจ้า
ฮู้จักเหงา ฮู้จักเศร้า ฮู้จักแต่เมาบ่เคยสร่าง
แต่บ่จัก วิธีหย่างออกจาก หายนะหัวใจ

* หันไปทางได๋ กะเจ็บ มันอักเสบเรื้อรังคักแหน่
   หาป่องออกจักทาง กะมีแต่แพ้
   คนแพ้ มันเจ็บบ่เซา

** ทางที่บ่มีเจ้ามันเหงาเกินไป
    สิไปต่อจังได๋ มันมืดมนทุกอย่าง
    สูดได้แต่ไอฮัก กลิ่นหอมจางๆ ระยะสุดท้าย
    และในอีกไม่ช้า คงมีคนตายจมน้ำตา
    นั่งฮ้องไห้ปานว่า คนกำลังสิขาดใจ
    มันเบิดเรี่ยวแรง บ่อยากหายใจ สิอยู่ต่อ

ฟ้าผ่าแล้ง แสงจันทร์เศร้า
อาทิตย์เหงาเมื่อเจ้าบ่มี
ต่อแต่นี้ สิอยู่จังได๋ ถามใจเจ้าของ
ชีวิตอ้าย มีแต่เจ้า ฮักแต่เจ้า ฮักเบิ่ดใจ
คือจั่งถืกปิดสวิตช์ ที่ยื้อชีวิต ตอนเจ้าไปฮักคนอื่น

ซ้ำ ( * , ** )

** ทางที่บ่มีเจ้ามันเหงาเกินไป
    สิไปต่อจังได๋ มันมืดมนทุกอย่าง
    สูดได้แต่ไอฮัก กลิ่นหอมจางๆ ระยะสุดท้าย
    และในอีกไม่ช้า คงมีคนตายจมน้ำตา
    นั่งฮ้องไห้ปานว่า คนกำลังสิขาดใจ
    มันเบิดเรี่ยวแรง บ่อยากหายใจ สิอยู่ต่อ
    มันเบิ่ดเรี่ยวแรง บ่อยากหายใจ บ่อยากอยู่ต่อ..