คอร์ดเพลง หลงกล - หิน เหล็ก ไฟ

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด E
1

คอร์ด B
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด A
1

คอร์ด G#m
4

คอร์ด Am
1

คอร์ด D
1

คอร์ด F#m
1


คอร์ดเพลง หลงกล - หิน เหล็ก ไฟ    [Print]
การเข้าชม : 36230 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / E B/Eb / C#m B / A B / A E /


E คำที่เธอบอก G#m คำที่เธอหลอก Am แยกไม่ออกจะเชื่อคำไEหน

E ใครก็เตือนอยู่ ว่าG#mดูเธอให้แน่ใจ แต่Amหูตามันลาย แทบไม่รู้Eตัว


* เธอใDช้เพียงคำAพูดไม่กี่คำE เธอDทำให้คนใจAง่ายต้องตายใB


* หEลงกลเธอแG#mล้วทำไAงได้B  จะEถอนตัวแต่G#mใจมันไม่ยAอมห่าง

   หEลงกลเธอแG#mล้วคงต้องAยอมเธอทุกอBย่าง

     F#m ลองดูอีกBที      F#m เจ็บนี้ไม่ถึงBตาย


E แม้จะเคยเจ็บ G#m แม้จะเคยผ่าน Amใช่จะอ่านเธอได้เข้าEใจ

E เธอยังยืนยัน อย่าG#mมองเธอในแง่ร้าย เAmธอไม่ใช่ใครที่น่าหวั่นEกลัว

ซ้ำ ( * , ** )

Instru : / E / G#m / Am / E / (2 Times)

ซ้ำ ( * , ** )

Outro : / E B/Eb / C#m B / A B / A E /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง หลงกล - หิน เหล็ก ไฟ

คำที่เธอบอก คำที่เธอหลอก
แยกไม่ออกจะเชื่อคำไหน
ใครก็เตือนอยู่ ว่าดูเธอให้แน่ใจ
แต่หูตามันลาย แทบไม่รู้ตัว

* เธอใช้เพียงคำพูดไม่กี่คำ
   เธอทำให้คนใจง่ายต้องตายใจ

* หลงกลเธอแล้วทำไงได้
   จะถอนตัวแต่ใจมันไม่ยอมห่าง
   หลงกลเธอแล้วคงต้องยอมเธอทุกอย่าง
   ลองดูอีกที เจ็บนี้ไม่ถึงตาย

แม้จะเคยเจ็บ แม้จะเคยผ่าน
ใช่จะอ่านเธอได้เข้าใจ
เธอยังยืนยัน อย่ามองเธอในแง่ร้าย
เธอไม่ใช่ใครที่น่าหวั่นกลัว

ซ้ำ ( * , ** )

ซ้ำ ( * , ** )