คอร์ดเพลง หรือเพราะใจเธอ - KT Long Flowing

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Bm
1

คอร์ด G
1

คอร์ด D
1

คอร์ด A
1


คอร์ดเพลง หรือเพราะใจเธอ - KT Long Flowing    [Print]
การเข้าชม : 6191 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Bm G / D A /


Bmธอก็จริงใจ แต่เธอไม่Gได้จริงจัง

Dามว่าเพราะอะไร พอตอบไม่Aได้ก็เสียงดัง

Bmห้ไปเต็มร้อยอ่ะ Gมันไม่ใช่น้อยๆ Dมันก็ยังแพ้ลีลาของเAค้าที่ทำเธอคล้อย

เล็กน้Bmอยสำหรับเธอ แต่กับGฉันแทบเจียนตาย

ฉัDนจะอยู่อย่างไร ถ้าไม่มีเAธอแนบเคียงกายอ่ะ 

  Bm      G (ความรู้Dสึกข้างใน แทบจะเก็บไม่ไAหว เธอจะรู้บ้างไหม)

 
* เมื่อวันที่เBmธอจากGฉันไป เรี่ยวDแรงที่ จะAหายใจ

   ก็หBmมดลงไปG   หมดDรักกันเร็วไปไAหม

   แล้วฉันจะอBmยู่ยังไGง เธอไDด้ยินไAหม

   หัวใจที่ใBmห้เธอไGป ถ้าไDม่ได้ใAช้ ก็โยนมันทิ้งไป


** มันจบแล้วหBmรือความGรัก ความDฝันที่ฉันมีA

    หัวใจเธอเBmลือกเป็นเGขา เธอมDองว่าเขาAดี

    ทำผิดตรงไBmหน อย่างGไร เธอบDอกฉันAที

    หรือเป็นเพราะใBmจของเธอGเอง ที่Dมันไม่รักAดี (Oh( D ) baby) 


ไม่Bmรู้ว่าเป็นเพราะใคร หรือเป็นเพราะGใจของเธอนี่เอง

ทุกคDรั้งนํ้าตามันไหล มันร้องออกAไปเป็นเสียงเพลง

ทุกท่Bmอนที่ฉันบรรเลง ก็เGขียนมันด้วยตัวเอง

Dละในทุกๆบาร์ มันคือนํ้าAตาของฉันเอง

สลายไปในพริบBmตาเลย ให้ใจใครไปไม่Gดูเลย

ก็ฟังแต่เพลงDรัก เลยทำให้ฉันนั้นดูเAชย

อยากจะย้อนกลับBmไปวันนั้น ให้ฉันไม่น่าคิดเGกินเลย

สรุปเป็นเธอหรือเDขา ที่ทำรักเราไม่เป็นเหมือนเAคย เคย..

ซ้ำ ( * , ** )
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง หรือเพราะใจเธอ - KT Long Flowing

เธอก็จริงใจ แต่เธอไม่ได้จริงจัง
ถามว่าเพราะอะไร พอตอบไม่ได้ก็เสียงดัง
ให้ไปเต็มร้อยอ่ะ มันไม่ใช่น้อยๆ
มันก็ยังแพ้ลีลาของเค้าที่ทำเธอคล้อย

เล็กน้อยสำหรับเธอ แต่กับฉันแทบเจียนตาย
ฉันจะอยู่อย่างไร ถ้าไม่มีเธอแนบเคียงกายอ่ะ 
(ความรู้สึกข้างใน
แทบจะเก็บไม่ไหว เธอจะรู้บ้างไหม)

 
* เมื่อวันที่เธอจากฉันไป เรี่ยวแรงที่ จะหายใจ
   ก็หมดลงไป   หมดรักกันเร็วไปไหม
   แล้วฉันจะอยู่ยังไง เธอได้ยินไหม
   หัวใจที่ให้เธอไป ถ้าไม่ได้ใช้ ก็โยนมันทิ้งไป

** มันจบแล้วหรือความรัก ความฝันที่ฉันมี
    หัวใจเธอเลือกเป็นเขา เธอมองว่าเขาดี
    ทำผิดตรงไหน อย่างไร เธอบอกฉันที
    หรือเป็นเพราะใจของเธอเอง
    ที่มันไม่รักดี (Oh baby) 

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะใคร หรือเป็นเพราะใจของเธอนี่เอง
ทุกครั้งนํ้าตามันไหล มันร้องออกไปเป็นเสียงเพลง
ทุกท่อนที่ฉันบรรเลง ก็เขียนมันด้วยตัวเอง
และในทุกๆบาร์ มันคือนํ้าตาของฉันเอง

สลายไปในพริบตาเลย ให้ใจใครไปไม่ดูเลย
ก็ฟังแต่เพลงรัก เลยทำให้ฉันนั้นดูเชย
อยากจะย้อนกลับไปวันนั้น ให้ฉันไม่น่าคิดเกินเลย
สรุปเป็นเธอหรือเขา
ที่ทำรักเราไม่เป็นเหมือนเคย เคย..

Prod. : KT Long Flowing
Beats : KT Long Flowing  
Artist : KT Long Flowing 
Written : KT Long Flowing
Mixed : KT Long Flowing
Mastered : KT Long Flowing