คอร์ดเพลง สิ่งเหล่านี้ - Greasy Cafe

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด D
1

คอร์ด Dmaj7
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด A
1

คอร์ด Gmaj7
1


คอร์ดเพลง สิ่งเหล่านี้ - Greasy Cafe    [Print]
การเข้าชม : 6156 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / D / Dmaj7 / G / G / (2 Times)


Dธอเคยเชื่อไหม เราต่างDmaj7เกิดมาเพื่อใคร Gคนหนึ่ง

Dทุกคืนวัน จะมีชีDmaj7วิตเพื่อกัน แGละกัน


 เBmธอ จะAรักเขาแบบที่ไม่เGคยมีใครทำได้

 และจะยังBmรัก แม้Aวันที่เขา สGลายไป


 เDคยได้ยิน เรื่องDmaj7พรหมลิขิต Gบ้างไหม

 ว่าเDธออาจต้องเดินทาง ที่ไAกลแสนไกล เพื่อGใครคนหนึ่ง


 เBmธอ กับเAขาจะแบ่งปันอGากาศ หายใจ

 และจะBmใช้ ทุกAวินาที Gร่วมกัน


* ไม่ใช่แค่เDธอ ไม่ใช่แค่เAขา มีอีกหลายBmคนเชื่อในสิ่งเGหล่านี้

   ที่เธอกับเDขา และอีกมากAมาย เรียกว่าความGmaj7รัก

   ที่ช่วยเคลื่อนโลกใบBmนี้   หAมุนไป ทำให้ยังคงหGมุนไป

Instru : / D / Dmaj7 / G / G / (2 Times)


Bmธอ จะAรักเขาจนหมดลGม หายใจ

และจะยังBmรัก แม้โAลกจะหยุด หGมุนไป


* ไม่ใช่แค่เDธอ ไม่ใช่แค่เAขา มีอีกหลายBmคนเชื่อในสิ่งเGหล่านี้

   ที่เธอกับเDขา และอีกมากAมาย เรียกว่าความGmaj7รัก

   ไม่ใช่แค่เDธอ ไม่ใช่แค่เAขา มีอีกหลายBmคนเชื่อในสิ่งเGหล่านี้

   ที่เธอกับเDขา และอีกมากAมาย เรียกว่าความGmaj7รัก

   ที่ช่วยเคลื่อนโลกใบBmนี้   หAมุนไป ทำให้ยังคงหGมุนไป

แต่ไม่ใช่ฉัน.. / Bm / G / Bm / G /
ไม่ใช่ฉัน.. / Bm / G / D / A / G / G /


แต่ไม่ใช่Dฉัน ไม่ใช่แค่Aฉัน ที่เชื่อว่าดวงดBmาวจะมีอยู่เต็มฟ้าทุกGคืน

แต่เราต่างเกิดDมา เพื่อให้Aคนๆหนึ่ง ทำBmร้ายและกลืนชีGวิตเราไป

ไม่ใช่แค่เDธอ หากยังมีAฉัน ที่เชื่อว่าสิ่งเหล่าBmนี้ เป็นเพียงความGฝัน

และจะไม่มีวัDน ที่Aฉัน จะยBmอมเผลอใจ อ่อนไGหวไป

กับAสิ่งเหล่านี้D A..   สิ่งเหล่าGนี้.. สิ่งเหล่านี้D A..

ที่เรียกว่าความรัก..

Outro : / Bm / G A /
            / Bm / G / Bm / G /
            / Bm / G / D / A /
            / G / G / G / G / G /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง สิ่งเหล่านี้ - Greasy Cafe

เธอเคยเชื่อไหม เราต่างเกิดมาเพื่อใคร คนหนึ่ง
ทุกคืนวัน จะมีชีวิตเพื่อกัน และกัน

เธอ จะรักเขาแบบที่ไม่เคยมีใครทำได้
และจะยังรัก แม้วันที่เขา สลายไป

เคยได้ยิน เรื่องพรหมลิขิต บ้างไหม
ว่าเธออาจต้องเดินทาง
ที่ไกลแสนไกล เพื่อใครคนหนึ่ง

เธอ กับเขาจะแบ่งปันอากาศ หายใจ
และจะใช้ ทุกวินาที ร่วมกัน

* ไม่ใช่แค่เธอ ไม่ใช่แค่เขา
   มีอีกหลายคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้
   ที่เธอกับเขา และอีกมากมาย เรียกว่าความรัก
   ที่ช่วยเคลื่อนโลกใบนี้
   หมุนไป ทำให้ยังคงหมุนไป

เธอ จะรักเขาจนหมดลม หายใจ
และจะยังรัก แม้โลกจะหยุด หมุนไป

* ไม่ใช่แค่เธอ ไม่ใช่แค่เขา
   มีอีกหลายคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้
   ที่เธอกับเขา และอีกมากมาย เรียกว่าความรัก
   ไม่ใช่แค่เธอ ไม่ใช่แค่เขา
   มีอีกหลายคนเชื่อในสิ่งเหล่านี้
   ที่เธอกับเขา และอีกมากมาย เรียกว่าความรัก
   ที่ช่วยเคลื่อนโลกใบนี้
   หมุนไป ทำให้ยังคงหมุนไป

แต่ไม่ใช่ฉัน.. ไม่ใช่ฉัน..

แต่ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช่แค่ฉัน
ที่เชื่อว่าดวงดาวจะมีอยู่เต็มฟ้าทุกคืน
แต่เราต่างเกิดมา เพื่อให้คนๆหนึ่ง
ทำร้ายและกลืนชีวิตเราไป

ไม่ใช่แค่เธอ หากยังมีฉัน
ที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ เป็นเพียงความฝัน
และจะไม่มีวัน ที่ฉัน จะยอมเผลอใจ อ่อนไหวไป
กับสิ่งเหล่านี้..  สิ่งเหล่านี้..  สิ่งเหล่านี้..
ที่เรียกว่าความรัก..