คอร์ดเพลง สถานะหมดรัก - วงประจำทาง

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด Am
1

คอร์ด F
1

คอร์ด C
1

คอร์ด G
1


คอร์ดเพลง สถานะหมดรัก - วงประจำทาง    [Print]
การเข้าชม : 1598 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / Am / F / C / G / (3 Times)


  Amสถานะที่เป็นFอยู่ ของคนสองคนที่คบCกัน ยิ่งนานยิ่งพรือGโฉ้..

  Amไซรควงแขน กันไม่Fได้ ไซรกอดเอว แล้วไม่Cชอบ หมายความว่าGพรือ


Amฉันต้องทำยังFไง เธอจึงถูกCใจ ชอบGกัน

   Amไซรเมื่อFกอน ไม่เคยเป็นพันCนั้น พันนี้เGลย..


** ไม่รักกันแFล้ว ช่ายหCม้าย ทุกอGย่างเธอเลยไม่ถูกAmใจ

     เธอไปมีคนFใหม่ แล้วช่ายหCม้าย

     คนเGก่าอย่างฉันเลยหมด ความสำคัญ ทันที

Instru : / Am / F / C / G /


  Amหรือเพราะรักที่เป็นFอยู่ ของเราสองคนมันต่างCกัน จนพรือGโฉ้

  Amเป็นคนที่ใช่ แต่ไม่Fได้ เป็นตัวCจริง หมายความว่าGพรือ..


Amฉันต้องทำยังFไง เธอจึงถูกCใจ ชอบGกัน

   Amไซรเมื่อFกอน ไม่เคยเป็นพันCนั้น พันนี้เGลย..


** ไม่รักกันแFล้ว ช่ายหCม้าย ทุกอGย่างเธอเลยไม่ถูกAmใจ

     เธอไปมีคนFใหม่ แล้วช่ายหCม้าย

     คนเGก่าอย่างฉันเลยหมด ความสำคัญ โว้โฮ..

Instru : / C / C / G / F /
             / C / G / F / G /* ฉันต้องทำยังFไง เธอจึงถูกCใจ ชอบGกัน

   Amไซรเมื่อFกอน ไม่เคยเป็นพันCนั้น พันนี้เGลย..


** ไม่รักกันแFล้ว ช่ายหCม้าย ทุกอGย่างเธอเลยไม่ถูกAmใจ

     เธอไปมีคนFใหม่ แล้วช่ายหCม้าย

     คนเGก่าอย่างฉันเลยหมด ความสำคัญ


** ไม่รักกันแFล้ว ช่ายหCม้าย ทุกอGย่างเธอเลยไม่ถูกAmใจ

     เธอไปมีคนFใหม่ แล้วช่ายหCม้าย

     คนเGก่าอย่างฉันเลยหมด ความสำคัญ ทัAmนที..


สถานะที่เป็นFอยู่ ของคนสองคนที่คบCกัน ยิ่งนานยิ่งพรือGโฉ้..

  Amไซรควงแขน กันไม่Fได้

  ไซรกอดเอว แล้วไม่Cชอบ หมายความว่าพGรือ..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง สถานะหมดรัก - วงประจำทาง

คำร้อง : ปรอท, น่าซีร เอียดวงศ์
ทำนอง : ปรอท
เรียบเรียง : JPS ห้องนอนสตูดิโอ

สถานะที่เป็นอยู่
ของคนสองคนที่คบกัน ยิ่งนานยิ่งพรือโฉ้..
ไซรควงแขน กันไม่ได้
ไซรกอดเอว แล้วไม่ชอบ หมายความว่าพรือ

* ฉันต้องทำยังไง เธอจึงถูกใจ ชอบกัน
   ไซรเมื่อกอน ไม่เคยเป็นพันนั้น พันนี้เลย..

** ไม่รักกันแล้ว ช่ายหม้าย
     ทุกอย่างเธอเลยไม่ถูกใจ
     เธอไปมีคนใหม่ แล้วช่ายหม้าย
     คนเก่าอย่างฉันเลยหมด ความสำคัญ ทันที

หรือเพราะรักที่เป็นอยู่
ของเราสองคนมันต่างกัน จนพรือโฉ้
เป็นคนที่ใช่ แต่ไม่ได้
เป็นตัวจริง หมายความว่าพรือ..

* ฉันต้องทำยังไง เธอจึงถูกใจ ชอบกัน
   ไซรเมื่อกอน ไม่เคยเป็นพันนั้น พันนี้เลย..

** ไม่รักกันแล้ว ช่ายหม้าย
     ทุกอย่างเธอเลยไม่ถูกใจ
     เธอไปมีคนใหม่ แล้วช่ายหม้าย
     คนเก่าอย่างฉันเลยหมด ความสำคัญ โว้โฮ..

[ Music ]

* ฉันต้องทำยังไง เธอจึงถูกใจ ชอบกัน
   ไซรเมื่อกอน ไม่เคยเป็นพันนั้น พันนี้เลย..

** ไม่รักกันแล้ว ช่ายหม้าย
     ทุกอย่างเธอเลยไม่ถูกใจ
     เธอไปมีคนใหม่ แล้วช่ายหม้าย
     คนเก่าอย่างฉันเลยหมด ความสำคัญ

** ไม่รักกันแล้ว ช่ายหม้าย
     ทุกอย่างเธอเลยไม่ถูกใจ
     เธอไปมีคนใหม่ แล้วช่ายหม้าย
     คนเก่าอย่างฉันเลยหมด ความสำคัญ ทันที..

สถานะที่เป็นอยู่
ของคนสองคนที่คบกัน ยิ่งนานยิ่งพรือโฉ้..
ไซรควงแขน กันไม่ได้
ไซรกอดเอว แล้วไม่ชอบ หมายความว่าพรือ..