คอร์ดเพลง ลูกรอ - คาราบาว

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด A
1

คอร์ด E
1

คอร์ด F#m
1

คอร์ด D
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด C#
4

คอร์ด Bm
1


คอร์ดเพลง ลูกรอ - คาราบาว    [Print]
การเข้าชม : 3933 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / A E / F#m / (2 Times)


*A ท้องทะEเลแสนกว้างใF#mหญ่   A มองออกEไปไกลสุดF#mตา

   พ่อไม่Aมา พ่อไม่EมานานหลายF#mปี  จนป่านAนี้ จนวันEนี้เจ้ายังคF#mอย


**D เด็กเEอ๋ยเจ้ายังเล็กนักA C#m          D ต้องมาพลัดEพรากจากอ้อมอกF#mพ่อ

   A กลางสายEลมและเกลียวคF#mลื่น    A เสียงสะEอื้นของเด็กF#mน้อย

    ที่ยังAคอย ที่ยังEคอยการกลับF#mมา ของบิAดา ผู้หาEปลาเลี้ยงครอบF#mครัว

   D ศรัทEธาเจ้าแรงกล้านักA C#m          D เต็มเปี่ยมด้วยEรักและกตัญF#mญู


*** เจ้าDยัง รู้Eจักโลกนี้น้อA C#ย    เจ้าDยัง เป็นเEด็กเกินเข้าใจA C#

      เจ้าDยัง รู้Eจักโลกนี้น้AอยเกินF#mไป

      กว่าจะBmมา เข้าDใจในเรื่องEราว..


*A ท้องทะEเลแสนกว้างใF#mหญ่   A มองออกEไปไกลสุดF#mตา

   พ่อไม่Aมา พ่อไม่EมานานหลายF#mปี  จนป่านAนี้ จนวันEนี้เจ้ายังคF#mอย

Instru : / D E / A C# / D E / A C# /
             / D E / A F#m / Bm D / E / E /** เด็กเอ๋ยเจ้ายังเล็กนักA C#m          D ต้องมาพลัดEพรากจากอ้อมอกF#mพ่อ

    A เรือหาEปลาไม่คืนกF#mลับ    A  คือบิEดาของเด็กน้F#mอย

     ได้อับAปาง ได้จมEร่างกลางทะF#mเล   มีแต่เAพื่อน ตังEเกรู้เรื่องF#mราว

     D บอกเEพียงว่าไปหาปลA C#า       D คงจะกลับEมาเมื่อเจ้าเป็นหF#mนุ่ม


*** เจ้าDยัง รู้Eจักโลกนี้น้อA C#ย    เจ้าDยัง เป็นเEด็กเกินเข้าใจA C#

      เจ้าDยัง รู้Eจักโลกนี้น้AอยเกินF#mไป

      กว่าจะBmมา เข้าDใจในเรื่องEราว..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ลูกรอ - คาราบาว

* ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่ มองออกไปไกลสุดตา
   พ่อไม่มา พ่อไม่มานานหลายปี
   จนป่านนี้ จนวันนี้เจ้ายังคอย

** เด็กเอ๋ยเจ้ายังเล็กนัก
    ต้องมาพลัดพรากจากอ้อมอกพ่อ
    กลางสายลมและเกลียวคลื่น
    เสียงสะอื้นของเด็กน้อย
    ที่ยังคอย ที่ยังคอยการกลับมา
    ของบิดา ผู้หาปลาเลี้ยงครอบครัว
    ศรัทธาเจ้าแรงกล้านัก
    เต็มเปี่ยมด้วยรักและกตัญญู

*** เจ้ายัง รู้จักโลกนี้น้อย
      เจ้ายัง เป็นเด็กเกินเข้าใจ
      เจ้ายัง รู้จักโลกนี้น้อยเกินไป
      กว่าจะมา เข้าใจในเรื่องราว..

* ท้องทะเลแสนกว้างใหญ่ มองออกไปไกลสุดตา
   พ่อไม่มา พ่อไม่มานานหลายปี
   จนป่านนี้ จนวันนี้เจ้ายังคอย

[ Music ]

** เด็กเอ๋ยเจ้ายังเล็กนัก
     ต้องมาพลัดพรากจากอ้อมอกพ่อ
     เรือหาปลาไม่คืนกลับ คือบิดาของเด็กน้อย
     ได้อับปาง ได้จมร่างกลางทะเล
     มีแต่เพื่อน ตังเกรู้เรื่องราว
     บอกเพียงว่าไปหาปลา
     คงจะกลับมาเมื่อเจ้าเป็นหนุ่ม

*** เจ้ายัง รู้จักโลกนี้น้อย
      เจ้ายัง เป็นเด็กเกินเข้าใจ
      เจ้ายัง รู้จักโลกนี้น้อยเกินไป
      กว่าจะมา เข้าใจในเรื่องราว..