คอร์ดเพลง รอไม่มีกำหนดการ - คณะขวัญใจ

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Fm
1

คอร์ด G#
1


คอร์ดเพลง รอไม่มีกำหนดการ - คณะขวัญใจ    [Print]
การเข้าชม : 7644 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C / Em / Am / G / (3 Times)


C พอคอยนาGนๆ ใจมันเริ่มCท้อ จะทำอย่างGไรให้เธอหันมAmอง

คนรอตรงGนี้ ใจมันร่ำร้Dmอง.. อ้อนGวอนต้องการแต่เธอ

C คอยภาวGนา ให้เธอคิดCถึง อาจมีสักคGรั้งแค่เพียงนิดหAmนึ่ง

ให้ฉันไดัไGหม ขอเพียงสักครึ่F  Fmง..   ที่เหGลือสุดแล้วแต่เธอ..


*C ถึงในบางGที ฉันอาจจะCท้อ แต่ยังจะGรอฉันพอสู้ไAmหว

   ยังคงมีหGวัง ถึงมันแสนไกลF  Fm..   อย่างGไรแม้ในสักวัน


** เธอคงจะพAmบ.. พEmบเจอใคร Fคนที่เธอก็Cถูกใจ

     และAmถึงตอนนั้น ฉันEmคงเศร้าใจ FบางทีอาจถอยGไป


*** แต่เวลาCนี้.. ขอEmรอ.. เรื่อยไAmป.. อย่างไม่Gมีกำหนดการ

      นCาน.. เท่าใEmด..  ตัAmวฉันเองไม่แEmน่ใจ

      เพีDmยงแต่ตอนGนี้..  ยัEmงไม่ได้รักใAmคร

      จะDmรอรบกวนเธอต่อGไป อยู่แบบนี้

Instru : / C / G G# / Am / G / (2 Times)
             / F / Em / Dm / G /*C ถึงในบางGที ฉันอาจจะCท้อ แต่ยังจะGรอฉันพอสู้ไAmหว

   ยังคงมีหGวัง ถึงมันแสนไกลF  Fm..   อย่างGไรแม้ในสักวัน


** เธอคงจะพAmบ.. พEmบเจอใคร Fคนที่เธอก็Cถูกใจ

     และAmถึงตอนนั้น ฉันEmคงเศร้าใจ FบางทีอาจถอยGไป


*** แต่เวลาCนี้.. ขอEmรอ.. เรื่อยไAmป.. อย่างไม่Gมีกำหนดการ

      นCาน.. เท่าใEmด..  ตัAmวฉันเองไม่แEmน่ใจ

      เพีDmยงแต่ตอนGนี้..  ยัEmงไม่ได้รักใAmคร

      จะDmรอรบกวนเธอต่อGไป

      อยู่แบบCนี้.. ขอEmรอ.. เรื่อยไAmป.. อย่างไม่Gมีกำหนดการ

      นCาน.. เท่าใEmด..  ตัAmวฉันเองไม่แEmน่ใจ

      เพีDmยงแต่ตอนGนี้..  ยัEmงไม่ได้รักใAmคร

      จะDmรอรบกวนเธอต่อGไป อยู่แบบCนี้..

      จะDmรอรักเธอเรื่อยไป..

      อยู่แบบนี้C  Em..     ได้ไหAm  Gม..

      ต่อให้นานC  Em..   เท่าไAm  Gร..

Outro : / F / Em / Dm / G / G / C /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง รอไม่มีกำหนดการ - คณะขวัญใจ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ชีวิน โกมารทัต
เรียบเรียง : คณะขวัญใจ

พอคอยนานๆ ใจมันเริ่มท้อ จะทำอย่างไรให้เธอหันมอง
คนรอตรงนี้ ใจมันร่ำร้อง.. อ้อนวอนต้องการแต่เธอ
คอยภาวนา ให้เธอคิดถึง อาจมีสักครั้งแค่เพียงนิดหนึ่ง
ให้ฉันไดัไหม ขอเพียงสักครึ่ง.. ที่เหลือสุดแล้วแต่เธอ..

* ถึงในบางที ฉันอาจจะท้อ แต่ยังจะรอฉันพอสู้ไหว
   ยังคงมีหวัง ถึงมันแสนไกล.. อย่างไรแม้ในสักวัน

** เธอคงจะพบ.. พบเจอใคร คนที่เธอก็ถูกใจ
     และถึงตอนนั้น ฉันคงเศร้าใจ บางทีอาจถอยไป

*** แต่เวลานี้.. ขอรอ.. เรื่อยไป..
      อย่างไม่มีกำหนดการ
      นาน.. เท่าใด..  ตัวฉันเองไม่แน่ใจ
      เพียงแต่ตอนนี้..  ยังไม่ได้รักใคร
      จะรอรบกวนเธอต่อไป อยู่แบบนี้

[ Music ]

* ถึงในบางที ฉันอาจจะท้อ แต่ยังจะรอฉันพอสู้ไหว
   ยังคงมีหวัง ถึงมันแสนไกล.. อย่างไรแม้ในสักวัน

** เธอคงจะพบ.. พบเจอใคร คนที่เธอก็ถูกใจ
     และถึงตอนนั้น ฉันคงเศร้าใจ บางทีอาจถอยไป

*** แต่เวลานี้.. ขอรอ.. เรื่อยไป..
      อย่างไม่มีกำหนดการ
      นาน.. เท่าใด..  ตัวฉันเองไม่แน่ใจ
      เพียงแต่ตอนนี้..  ยังไม่ได้รักใคร
      จะรอรบกวนเธอต่อไป
      อยู่แบบนี้.. ขอรอ.. เรื่อยไป..
      อย่างไม่มีกำหนดการ
      นาน.. เท่าใด..  ตัวฉันเองไม่แน่ใจ
      เพียงแต่ตอนนี้..  ยังไม่ได้รักใคร
      จะรอรบกวนเธอต่อไป อยู่แบบนี้..
      จะรอรักเธอเรื่อยไป..
      อยู่แบบนี้..  ได้ไหม..
      ต่อให้นาน..  เท่าไร..