คอร์ดเพลง ย้านเด้ - เต๊ะ ตระกูลตอ

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด G
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด D7
1


คอร์ดเพลง ย้านเด้ - เต๊ะ ตระกูลตอ    [Print]
การเข้าชม : 11667 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C Em / Am G / F G / C G / (2 Times)


ย้านCเด้ ย้านผู้Emอื่นเอาเจ้าไปคAmรอง ย้านใจของFน้อง ไปหGลงฮักเขานั่นแCหม

ย้านโตFอ้าย กลายเป็นคนเGจ็บ ย้านโตอ้Emาย กลายเป็นคนAmแพ้

ย้านแต่น้Dmองบ่แคร์ ย้านน้D7องบ่มาGสนใจ


ย้านCเด้ ย้านผู้Emอื่นเอาเจ้าไปหAmย่ม ย้านติดFคารม ของเGขาจนว่าลืมCอ้าย

ย้านแต่Fใจบ่เป็นคือเGก่า ย้านแต่เEmจ้ากลายเป็นคนใAmหม่

ย้านฮักDmพังสลาย ย้านอ้D7ายเป็นหมาGหัวเน่า


 * อ้ายย้านเจ้าเซาฮักCอ้าย อ้ายย้Emานเจ้ามีคนใAmหม่

   อ้ายย้านเจ้าสิเปลี่ยนFไป อ้ายย้านโตGอ้ายสิบ่Cสำคัญ

   อ้ายGย้านเจ้าสิถิ่มCอ้าย อ้ายย้Emานเจ้าไปกับเขาคนAmนั้น

   อ้ายย้านจนว่าอ้ายFสั่น คั่นฮอดมื้อGนั้น อ้ายย้านอ้ายCตาย

Instru : / C Em / Am G / F G / C G / (2 Times)


ย้านCเด้ ย้านผู้Emอื่นเอาเจ้าไปแAmดก ย้านน้ำFตาแตก เมื่อGน้องมาบอกแยกCทาง

ย้านฮักแFท้ แพ้ความห่างไGกล ย้านหัวEmใจ แพ้ความไกลห่Amาง

ย้านเจ้าเDmป็นลายต่าง อย่าลืมD7มันบักผู้บ่าวคนGนี้


 * อ้ายย้านเจ้าเซาฮักCอ้าย อ้ายย้Emานเจ้ามีคนใAmหม่

   อ้ายย้านเจ้าสิเปลี่ยนFไป อ้ายย้านโตGอ้ายสิบ่Cสำคัญ

   อ้ายGย้านเจ้าสิถิ่มCอ้าย อ้ายย้Emานเจ้าไปกับเขาคAmนนั้น

   อ้ายย้านจนว่าอ้ายFสั่น คั่นฮอดมื้อGนั้น อ้ายย้านอ้ายCตาย

   อ้ายย้านจนว่าอ้ายFสั่น มื้อที่เฮาเลิกGกัน อ้ายย้านชักCตาย..

Outro : / C Em / Am G / F G / C /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ย้านเด้ - เต๊ะ ตระกูลตอ

คำร้อง/ทำนอง : เต๊ะ ตระกูลตอ  
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

ย้านเด้ ย้านผู้อื่นเอาเจ้าไปครอง
ย้านใจของน้อง ไปหลงฮักเขานั่นแหม
ย้านโตอ้าย กลายเป็นคนเจ็บ
ย้านโตอ้าย กลายเป็นคนแพ้
ย้านแต่น้องบ่แคร์ ย้านน้องบ่มาสนใจ

ย้านเด้ ย้านผู้อื่นเอาเจ้าไปหย่ม
ย้านติดคารม ของเขาจนว่าลืมอ้าย
ย้านแต่ใจบ่เป็นคือเก่า
ย้านแต่เจ้ากลายเป็นคนใหม่
ย้านฮักพังสลาย ย้านอ้ายเป็นหมาหัวเน่า

 * อ้ายย้านเจ้าเซาฮักอ้าย อ้ายย้านเจ้ามีคนใหม่
   อ้ายย้านเจ้าสิเปลี่ยนไป อ้ายย้านโตอ้ายสิบ่สำคัญ
   อ้ายย้านเจ้าสิถิ่มอ้าย อ้ายย้านเจ้าไปกับเขาคนนั้น
   อ้ายย้านจนว่าอ้ายสั่น
   คั่นฮอดมื้อนั้น อ้ายย้านอ้ายตาย
   
ย้านเด้ ย้านผู้อื่นเอาเจ้าไปแดก
ย้านน้ำตาแตก เมื่อน้องมาบอกแยกทาง
ย้านฮักแท้ แพ้ความห่างไกล
ย้านหัวใจ แพ้ความไกลห่าง
ย้านเจ้าเป็นลายต่าง อย่าลืมมันบักผู้บ่าวคนนี้

 * อ้ายย้านเจ้าเซาฮักอ้าย อ้ายย้านเจ้ามีคนใหม่
   อ้ายย้านเจ้าสิเปลี่ยนไป อ้ายย้านโตอ้ายสิบ่สำคัญ
   อ้ายย้านเจ้าสิถิ่มอ้าย อ้ายย้านเจ้าไปกับเขาคนนั้น
   อ้ายย้านจนว่าอ้ายสั่น
   คั่นฮอดมื้อนั้น อ้ายย้านอ้ายตาย
   อ้ายย้านจนว่าอ้ายสั่น
   มื้อที่เฮาเลิกกัน อ้ายย้านชักตาย