คอร์ดเพลง ยิ้ม (Smile) - LEGENDBOY x PURE x SK MTXF

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด A
1

คอร์ด C#m
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด E
1

คอร์ด D
1

คอร์ด F#m
1


คอร์ดเพลง ยิ้ม (Smile) - LEGENDBOY x PURE x SK MTXF    [Print]
การเข้าชม : 1744 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

คอร์ดง่ายๆ
⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / A / C#m / Bm E / A / (2 Times)


A ชอบเวลาที่เธอยิ้C#mม  ชั่งน่าBmรักสวยเEกินกว่าใAคร

ปากสีชมC#mพู ตาเธอชั่งโBmต ช่างน่ารักเหลือเEกิน

A หักห้ามตัวเองไม่ได้C#mเลย ไม่ให้หBmลงจนเกินEตัวมากAไป

แต่ทํายังC#mไงก็ห้ามมันไม่ไหBm  Eว..


* จะแสDดงอาการ ยังEไงให้เธอ ได้ C#mรู้ว่าฉันหลงรักเF#mธอ

   ได้โปรดใครก็ไBmด้ ช่วยทีบอกให้C#mเธอ  ได้F#mรู้

   ว่าผBmมรักคุณ ตั้งแต่แEรกเจอ


** จะไม่ให้หAลงให้ได้ยังไง ช่างน่าC#mรักจะตายไป

     เธอคงจะBmมีใครต่อใคร ที่แอบEชอบเธอ เหมือนฉัน

     เAพ้อ เพ้อไปแล้ว เธอคือของC#mฉัน

     แต่ความจริงนั้น มันคือความฝัBm  Eน..  ลมๆแล้งๆ เรื่อยไป


A หลงเธออีกแล้ว เธอทำฉันหลงเธออีกแC#mล้ว

ตกหลุ่มรักเธออีกครั้ง เธอทําฉันเขินไปหมดแBmล้ว

มือฉันเริ่มEสั่น เธอทําให้ใจฉันเริ่มหAวั่น คล้ายๆว่าโลกมันหยุดหมุน

หัวละลายแค่เธอผ่Aานมา มันทําให้ฉันได้รู้สึกC#mตัว

เวลาที่เธอนั้นใกล้เข้ามา มันทําให้ใจสั่นรัBm E  A


A หน้าเธอดูมันช่างหC#mวานเกินใคร ผู้ชBmายคนใดEก็ต้องAมอง

อาจแต่ว่าC#mฉัน ยากเกินจะบBmอกเธอว่าEชอบ


* จะแสDดงอาการ ยังEไงให้เธอ ได้ C#mรู้ว่าฉันหลงรักเF#mธอ

   ได้โปรดใครก็ไBmด้ ช่วยทีบอกให้C#mเธอ  ได้F#mรู้

   ว่าผBmมรักคุณ ตั้งแต่แEรกเจอ


** จะไม่ให้หAลงให้ได้ยังไง ช่างน่าC#mรักจะตายไป

     เธอคงจะBmมีใครต่อใคร ที่แอบEชอบเธอ เหมือนฉัน

     เAพ้อ เพ้อไปแล้ว เธอคือของC#mฉัน

     แต่ความจริงนั้น มันคือความฝัBm  Eน..  ลมๆแล้งๆ เรื่อยไป


A แอบชอบเธอมาตั้งนาน แค่เพียงไม่เคยบอก

  C#m ที่ผ่านมาเคยโดนแต่ทิ้ง แต่ผมไม่เคยหลอก

  Bm หน้าตาผมทรงโจร เธอเลยไม่เคยตอบ

E ผมชอบใครผมบอกตรง ว่าผมไม่เคยปอด

A แล้วคุณอยากได้อะไร รถเก๋งหรือมอเตอร์ไซด์

  C#m เงินผมมีให้ใช้แล้ว iPhone จะเอาด้วยไหม

  Bm ถ้าถามว่ารักเท่าไหร่ ให้ตอบก็คงไม่ไหว

E รักเธอมากแค่ไหน ลองนับเม็ดทราย เธอนับได้ไหมละ


** จะไม่ให้หAลงให้ได้ยังไง ช่างน่าC#mรักจะตายไป

     เธอคงจะBmมีใครต่อใคร ที่แอบEชอบเธอ เหมือนฉัน

     เAพ้อ เพ้อไปแล้ว เธอคือของC#mฉัน

     แต่ความจริงนั้น มันคือความฝัBm  Eน..  ลมๆแล้งๆ เรื่อยไป


** จะไม่ให้หAลงให้ได้ยังไง ช่างน่าC#mรักจะตายไป

     เธอคงจะBmมีใครต่อใคร ที่แอบEชอบเธอ คือฉัน

     เAพ้อ เพ้อไปแล้ว เธอคือของC#mฉัน

     แต่ความจริงนั้น มันคือความฝัBm  Eน..  ลมๆแล้งๆ เรื่อยไป

Outro : / A / C#m / Bm E / A / (2 Times)
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ยิ้ม (Smile) - LEGENDBOY x PURE x SK MTXF

ชอบเวลาที่เธอยิ้ม ชั่งน่ารักสวยเกินกว่าใคร
ปากสีชมพู ตาเธอชั่งโต ช่างน่ารักเหลือเกิน
หักห้ามตัวเองไม่ได้เลย
ไม่ให้หลงจนเกินตัวมากไป
แต่ทํายังไงก็ห้ามมันไม่ไหว..

* จะแสดงอาการ ยังไงให้เธอ ได้
   รู้ว่าฉันหลงรักเธอ
   ได้โปรดใครก็ได้ ช่วยทีบอกให้เธอ ได้รู้
   ว่าผมรักคุณ ตั้งแต่แรกเจอ

** จะไม่ให้หลงให้ได้ยังไง ช่างน่ารักจะตายไป
     เธอคงจะมีใครต่อใคร ที่แอบชอบเธอ เหมือนฉัน
     เพ้อ เพ้อไปแล้ว เธอคือของฉัน
     แต่ความจริงนั้น มันคือความฝัน..
     ลมๆแล้งๆ เรื่อยไป

หลงเธออีกแล้ว เธอทำฉันหลงเธออีกแล้ว
ตกหลุ่มรักเธออีกครั้ง เธอทําฉันเขินไปหมดแล้ว
มือฉันเริ่มสั่น เธอทําให้ใจฉันเริ่มหวั่น
คล้ายๆว่าโลกมันหยุดหมุน
หัวละลายแค่เธอผ่านมา มันทําให้ฉันได้รู้สึกตัว
เวลาที่เธอนั้นใกล้เข้ามา มันทําให้ใจสั่นรัว

หน้าเธอดูมันช่างหวานเกินใคร
ผู้ชายคนใดก็ต้องมอง
อาจแต่ว่าฉัน ยากเกินจะบอกเธอว่าชอบ

* จะแสดงอาการ ยังไงให้เธอ ได้
   รู้ว่าฉันหลงรักเธอ
   ได้โปรดใครก็ได้ ช่วยทีบอกให้เธอ ได้รู้
   ว่าผมรักคุณ ตั้งแต่แรกเจอ

** จะไม่ให้หลงให้ได้ยังไง ช่างน่ารักจะตายไป
     เธอคงจะมีใครต่อใคร ที่แอบชอบเธอ เหมือนฉัน
     เพ้อ เพ้อไปแล้ว เธอคือของฉัน
     แต่ความจริงนั้น มันคือความฝัน..
     ลมๆแล้งๆ เรื่อยไป

แอบชอบเธอมาตั้งนาน แค่เพียงไม่เคยบอก
ที่ผ่านมาเคยโดนแต่ทิ้ง แต่ผมไม่เคยหลอก
หน้าตาผมทรงโจร เธอเลยไม่เคยตอบ
ผมชอบใครผมบอกตรง ว่าผมไม่เคยปอด
แล้วคุณอยากได้อะไร รถเก๋งหรือมอเตอร์ไซด์
เงินผมมีให้ใช้แล้ว iPhone จะเอาด้วยไหม
ถ้าถามว่ารักเท่าไหร่ ให้ตอบก็คงไม่ไหว
รักเธอมากแค่ไหน
ลองนับเม็ดทราย เธอนับได้ไหมละ

** จะไม่ให้หลงให้ได้ยังไง ช่างน่ารักจะตายไป
     เธอคงจะมีใครต่อใคร ที่แอบชอบเธอ เหมือนฉัน
     เพ้อ เพ้อไปแล้ว เธอคือของฉัน
     แต่ความจริงนั้น มันคือความฝัน..
     ลมๆแล้งๆ เรื่อยไป

** จะไม่ให้หลงให้ได้ยังไง ช่างน่ารักจะตายไป
     เธอคงจะมีใครต่อใคร ที่แอบชอบเธอ คือฉัน
     เพ้อ เพ้อไปแล้ว เธอคือของฉัน
     แต่ความจริงนั้น มันคือความฝัน..
     ลมๆแล้งๆ เรื่อยไป