คอร์ดเพลง ยินดีที่จะทำ - Narano (คอร์ด ง่ายๆ)

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด G
1

คอร์ด Bm
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด C
1

คอร์ด D
1

คอร์ด Am
1


คอร์ดเพลง ยินดีที่จะทำ - Narano (คอร์ด ง่ายๆ)   (พิมพ์คอร์ด)
การเข้าชม : 155198 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / G / 


ถ้าการหายไปของGฉัน มันBmดี สำหรับเEmธอ

ถ้าการที่ไม่ได้เCจอ แล้วทำให้เธอ รู้Dสึกดี

ก็จะไม่รบกวนGใจ จะยอมหายBmไป แต่โดยEmดี

ถ้าเธอต้องการแAmบบนี้ D ฉันก็ยินดีที่จะGทำ

Instru : / G Bm / Em / C / D / G D /


ก็พอจะรู้G Bm    ดูจากที่เEmห็น อาการที่เCธอเป็นชัดDเจน ว่าเธอหมดGใจ

Cทั้งที่ก็Dรู้ ว่าฉันรักเBmธอมากแค่ไEmหน มันCช่วยอะไรไม่Dได้ ยื้อเธอไว้ก็Gไม่อยู่


* ช่วยCบอกตรงๆ ก็ไDด้ เอาตBmามที่ใจเธอต้Emองการ

   ว่าในCใจเธอไม่มีฉัน อีกแล้วเท่าDนั้นเอง


** ถ้าการหายไปของGฉัน มันBmดี สำหรับเEmธอ

    ถ้าการที่ไม่ได้เCจอ แล้วทำให้เธอ รู้Dสึกดี

    ก็จะไม่รบกวนGใจ จะยอมหายBmไป แต่โดยEmดี

    ถ้าเธอต้องการแAmบบนี้ D (ฉันก็ยินดีที่จะGทำ) ( D )

Instru : / G Bm / Em / C / D /
             / G Bm / Em / Am D / G /


ซ้ำ ( * , ** , ** )

Outro : / C D / Bm Em / Am D / G / G /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง ยินดีที่จะทำ - Narano (นาราโน่)

ถ้าการหายไปของฉัน มันดี สำหรับเธอ
ถ้าการที่ไม่ได้เจอ แล้วทำให้เธอ รู้สึกดี
ก็จะไม่รบกวนใจ จะยอมหายไป แต่โดยดี
ถ้าเธอต้องการแบบนี้  ฉันก็ยินดีที่จะทำ

ก็พอจะรู้ ดูจากที่เห็น
อาการที่เธอเป็นชัดเจน ว่าเธอหมดใจ
ทั้งที่ก็รู้ ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน
มันช่วยอะไรไม่ได้ ยื้อเธอไว้ก็ไม่อยู่

* ช่วยบอกตรงๆ ก็ได้ เอาตามที่ใจเธอต้องการ
   ว่าในใจเธอไม่มีฉัน อีกแล้วเท่านั้นเอง

** ถ้าการหายไปของฉัน มันดี สำหรับเธอ
    ถ้าการที่ไม่ได้เจอ แล้วทำให้เธอ รู้สึกดี
    ก็จะไม่รบกวนใจ จะยอมหายไป แต่โดยดี
    ถ้าเธอต้องการแบบนี้ (ฉันก็ยินดีที่จะทำ)

ซ้ำ ( * , ** , ** )