คอร์ดเพลง มันบ่แม่นของง่าย - บิว สงกรานต์

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด C
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด F
1

คอร์ด Fm
1


คอร์ดเพลง มันบ่แม่นของง่าย - บิว สงกรานต์    [Print]
การเข้าชม : 84932 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์
Intro : / C / Am / Dm G / C G /


สบายดีอยู่แCม่นบ่ Em   ดีบ่ชีAmวิตใหม่ ส่วนอ้ายบ่ปDmานได๋ ยังตัดใจบ่ไGด้อยู่

คิดฮอดแต่Cมื้อเก่า Em  มื่อเฮายังเคีAmยงคู่

คงลืมยากเDmติบอยู่ ย้อนเGจ้ายังคู่อยู่Cในใจ


 * สิผ่านFมาหลายวันเดือนGปี แต่ภาพนี่Emตี้ บ่เคยหAmายไป

    ยังชัดเFจนอยู่ในหัวใFmจ ของอ้ายตGลอดมา


 ** มันบ่แม่นของCง่าย มันบ่ตEmายแต่มันคิดฮAmอด

     ยังฮักหGลาย แต่บ่มีสิFทธิ์กอด เฮ็ดได้แGค่คิดฮอดท่อนั้น

     บ่มีมื้อไCด๋ สิลืมไEmด้เมื่อเฮายังAmมีกัน ยังชัดเGจนอยู่ทุกเหตกDmารณ์

     G เจ้าบอกฮักมื่อนั้น อ้ายยังจำCบ่ลืม.( G ).

Instru : / F G / Em Am / Dm G / C /
             / F G / Em Am / F / G /Cจ้าคงลืมบ่ยEmาก บ่ลำบากปAmานได๋

มีFคนปัดกวาดหัวใจ ป้อนเรื่องใหม่ใGห้จำ คงเFหลือแต่อ้ายนิแGหล่ว

ยังจำไEmด้ทุกการกระAmทำ คิดFฮอดแต่เจ้าซ้ำGๆ ยังจำCบ่ลืม

ซ้ำ ( * , ** , ** )

Outro : / F G / C /
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง มันบ่แม่นของง่าย - บิว สงกรานต์

เนื้อร้อง/ทำนอง : อาไทด์ กีตาร์
เรียบเรียง : จินนี่ภูไท 

สบายดีอยู่แม่นบ่ ดีบ่ชีวิตใหม่
ส่วนอ้ายบ่ปานได๋ ยังตัดใจบ่ได้อยู่
คิดฮอดแต่มื้อเก่า มื่อเฮายังเคียงคู่
คงลืมยากเติบอยู่ ย้อนเจ้ายังคู่อยู่ในใจ

* สิผ่านมาหลายวันเดือนปี
   แต่ภาพนี่ตี้ บ่เคยหายไป
   ยังชัดเจนอยู่ในหัวใจ ของอ้ายตลอดมา

** มันบ่แม่นของง่าย มันบ่ตายแต่มันคิดฮอด
    ยังฮักหลาย แต่บ่มีสิทธิ์กอด
    เฮ็ดได้แค่คิดฮอดท่อนั้น
    บ่มีมื้อได๋ สิลืมได้เมื่อเฮายังมีกัน
    ยังชัดเจนอยู่ทุกเหตการณ์
    เจ้าบอกฮักมื่อนั้น อ้ายยังจำบ่ลืม..

เจ้าคงลืมบ่ยาก บ่ลำบากปานได๋
มีคนปัดกวาดหัวใจ ป้อนเรื่องใหม่ให้จำ
คงเหลือแต่อ้ายนิแหล่ว ยังจำได้ทุกการกระทำ
คิดฮอดแต่เจ้าซ้ำๆ ยังจำบ่ลืม

ซ้ำ ( * , ** , ** )