คอร์ดเพลง มักป่ะละ - สแน็ก PTmusic

โฆษณา
เพลงฮิต - เพลงมาใหม่
แสดงมากขึ้น ▼
โฆษณา
แสดงคอร์ดทั้งหมด ▼
คอร์ด F
1

คอร์ด G
1

คอร์ด Em
1

คอร์ด Am
1

คอร์ด Dm
1

คอร์ด E
1


คอร์ดเพลง มักป่ะละ - สแน็ก PTmusic    [Print]
การเข้าชม : 2160 ครั้ง
Key -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2

⟲ Reset
( − ) ลดคีย์
( + ) เพิ่มคีย์

Fอะ โอ โฮะ โอว. Gโอ โฮะ โอ มักน้องEmบ่  อ้าAmยเอ๋ย..

มักป่ะAmล่ะมีคนเดียว บ่คือไผ เป็นแบบEmนี้มีแค่น้องเลยได๋

มีแต่คDmวามจริงใจ ให้Eอ้าย คนเดียวท่Amอนั้น..


สวัสดีFค่ะมื้อนี้เช็คอินอยู่หม่องนี้นะ ใครGเห็นโพสต์นี้ก็รีบมาซะ

มาลEmองจ้องตาน้องเเน่ มาซ่Amอยเทคแคร์น้องหน่อย

ผู้บ่าวในFเฟสในไลน์ถ้าได้เห็นตัสนี้ ให้Gฟ้าวมาทันทีตอนนี้น้องโสด

หัวEmใจอ่อนแอ รับคนดูแล หAmนึ่งตำแหน่ง


* ฟ้าวFมาน้องถ่าอ้ายอยู่ ถึกใจผู้Gได๋น้องสิเอาไปเป็นคู่

   ซอมเEmบิ่งยุเด้ เอ อ้ายอย่าAmพึ่งเทน้องก่อน

   ฟ้าวFมาถ้าใจอ้ายว่าง ฮักน้องบ่จืดGจางคืออ้ายเเชทมา

   บ่แEmม่นหนีเมีย.. มAmาตั๋วกัน


** มักป่ะAmล่ะมีคนเดียว บ่คือไผ เป็นแบบEmนี้มีแค่น้องเลยได๋

     มีแต่คDmวามจริงใจ ให้อ้Amายคนเดียวท่อนั้น

     มักป่ะAmล่ะ ถ้าถึกตาต้องใจ มักน้องFแน่ บ่ตอแหล คือไผ

     เว้าบ่Gม่วนแต่กะมีหัวใจ มีความจริงEใจ ให้อ้ายล้านเปอAmร์เซ็นต์


โอ้Fเด้ ถ้าชายนั้น  ฮักน้องGจริงเด้ บ่ลวงละบ่ทิ้งน้องAmไป มาฮักกัน

เฝ้าFฝันถึง ผู้ชาย ฮักเดียวใจเGดียวนั้น

บ่แปรผันละไปหาผู้Amอื่น แม้ห่างไกล

ละโตFน้อง อยากสิพาลูกเขยไปไGหว้แม่

เด้น้อละเพิ่นรอเพิ่นAmถ่า อุ้มหลายเด้อ..


** มักป่ะAmล่ะมีคนเดียว บ่คือไผ เป็นแบบEmนี้มีแค่น้องเลยได๋

     มีแต่คDmวามจริงใจ ให้อ้Amายคนเดียวท่อนั้น

     มักป่ะAmล่ะ ถ้าถึกตาต้องใจ มักน้องFแน่ บ่ตอแหล คือไผ

     เว้าบ่Gม่วนแต่กะมีหัวใจ มีความจริงEใจ ให้อ้ายล้านเปอAmร์เซ็นต์

Instru : / F / G / Em / Am / (2 Times)


* ฟ้าวFมาน้องถ่าอ้ายอยู่ ถึกใจผู้Gได๋น้องสิเอาไปเป็นคู่

   ซอมเEmบิ่งยุเด้ เอ อ้ายอย่าAmพึ่งเทน้องก่อน

   ฟ้าวFมาถ้าใจอ้ายว่าง ฮักน้องบ่จืดGจางคืออ้ายเเชทมา

   บ่แEmม่นหนีเมีย.. มAmาตั๋วกัน


** มักป่ะAmล่ะมีคนเดียว บ่คือไผ เป็นแบบEmนี้มีแค่น้องเลยได๋

     มีแต่คDmวามจริงใจ ให้อ้Amายคนเดียวท่อนั้น

     มักป่ะAmล่ะ ถ้าถึกตาต้องใจ มักน้องFแน่ บ่ตอแหล คือไผ

     เว้าบ่Gม่วนแต่กะมีหัวใจ มีความจริงEใจ ให้อ้ายล้านเปอAmร์เซ็นต์

     เว้าบ่ม่Dmวนเเต่กะมีความจริงใจE  ให้อ้าย ล้านเปอร์เซ็นต์Am..
คอร์ดเพลงน่าเล่น
เนื้อเพลง มักป่ะละ - สแน็ก PTmusic

คำร้อง/ทำนอง : อ.เจี๊ยบ นิสา
เรียบเรียง : อ.ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท

โอะ โอ โฮะ โอว. โอ โฮะ โอ
มักน้องบ่  อ้ายเอ๋ย..

มักป่ะล่ะมีคนเดียว บ่คือไผ
เป็นแบบนี้มีแค่น้องเลยได๋
มีแต่ความจริงใจ ให้อ้าย คนเดียวท่อนั้น..

สวัสดีค่ะมื้อนี้เช็คอินอยู่หม่องนี้นะ
ใครเห็นโพสต์นี้ก็รีบมาซะ
มาลองจ้องตาน้องเเน่ มาซ่อยเทคแคร์น้องหน่อย
ผู้บ่าวในเฟสในไลน์ถ้าได้เห็นตัสนี้
ให้ฟ้าวมาทันทีตอนนี้น้องโสด
หัวใจอ่อนแอ รับคนดูแล หนึ่งตำแหน่ง

* ฟ้าวมาน้องถ่าอ้ายอยู่
   ถึกใจผู้ได๋น้องสิเอาไปเป็นคู่
   ซอมเบิ่งยุเด้ เอ อ้ายอย่าพึ่งเทน้องก่อน
   ฟ้าวมาถ้าใจอ้ายว่าง
   ฮักน้องบ่จืดจางคืออ้ายเเชทมา
   บ่แม่นหนีเมีย.. มาตั๋วกัน

** มักป่ะล่ะมีคนเดียว บ่คือไผ
     เป็นแบบนี้มีแค่น้องเลยได๋
     มีแต่ความจริงใจ ให้อ้ายคนเดียวท่อนั้น
     มักป่ะล่ะ ถ้าถึกตาต้องใจ
     มักน้องแน่ บ่ตอแหล คือไผ
     เว้าบ่ม่วนแต่กะมีหัวใจ
     มีความจริงใจ ให้อ้ายล้านเปอร์เซ็นต์

โอ้เด้ ถ้าชายนั้น  ฮักน้องจริงเด้
บ่ลวงละบ่ทิ้งน้องไป มาฮักกัน
เฝ้าฝันถึง ผู้ชาย ฮักเดียวใจเดียวนั้น
บ่แปรผันละไปหาผู้อื่น แม้ห่างไกล
ละโตน้อง อยากสิพาลูกเขยไปไหว้แม่
เด้น้อละเพิ่นรอเพิ่นถ่า อุ้มหลายเด้อ..

** มักป่ะล่ะมีคนเดียว บ่คือไผ
     เป็นแบบนี้มีแค่น้องเลยได๋
     มีแต่ความจริงใจ ให้อ้ายคนเดียวท่อนั้น
     มักป่ะล่ะ ถ้าถึกตาต้องใจ
     มักน้องแน่ บ่ตอแหล คือไผ
     เว้าบ่ม่วนแต่กะมีหัวใจ
     มีความจริงใจ ให้อ้ายล้านเปอร์เซ็นต์

[ Music ]

* ฟ้าวมาน้องถ่าอ้ายอยู่
   ถึกใจผู้ได๋น้องสิเอาไปเป็นคู่
   ซอมเบิ่งยุเด้ เอ อ้ายอย่าพึ่งเทน้องก่อน
   ฟ้าวมาถ้าใจอ้ายว่าง
   ฮักน้องบ่จืดจางคืออ้ายเเชทมา
   บ่แม่นหนีเมีย.. มาตั๋วกัน

** มักป่ะล่ะมีคนเดียว บ่คือไผ
     เป็นแบบนี้มีแค่น้องเลยได๋
     มีแต่ความจริงใจ ให้อ้ายคนเดียวท่อนั้น
     มักป่ะล่ะ ถ้าถึกตาต้องใจ
     มักน้องแน่ บ่ตอแหล คือไผ
     เว้าบ่ม่วนแต่กะมีหัวใจ
     มีความจริงใจ ให้อ้ายล้านเปอร์เซ็นต์
     เว้าบ่ม่วนเเต่กะมีความจริงใจ
     ให้อ้าย ล้านเปอร์เซ็นต์..